ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2607 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
02/04/2558PEA-018/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)56,759,850.00รายละเอียด
02/04/2558กกค.(ก) 2/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองกี่ โดยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์165,995,000.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 35 รายการ 29,997,862.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ)ปก.003/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2558 11,815,600.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภท GALVANIZED STEEL WIRE จำนวน 4 รายการ23,522,939.00รายละเอียด
30/03/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 30,480 ชุด13,289,280.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)129,113,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)103,753,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005E/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,616,400.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005D/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005C/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005A/2015 จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
09/03/2558PEA-I-GISP.2-001-2015จ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ One Touch เพิ่มเติม2,940,000.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-03/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบสื่อสาร 179,946,074.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-01/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบสื่อสาร DWDM ในเส้นทาง Protection Link119,007,595.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-003/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 1 รายการ10,402,960.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 38 รายการ41,958,787.00รายละเอียด
16/02/2558PEA-I-007E/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS21,745,500.00รายละเอียด
16/02/2558PEA-I-007D/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS112,911,100.00รายละเอียด
16/02/2558PEA-I-007C/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS18,792,000.00รายละเอียด
16/02/2558PEA-I-007B/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS56,196,000.00รายละเอียด
16/02/2558PEA-I-007A/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS72,432,000.00รายละเอียด
12/02/2558PEA-I-048/2011 (ครั้งที่ 2)จัดซื้อ Universal relay test set 11,700,000.00รายละเอียด
11/02/2558PEA-DVB-002/2558 จัดจ้าง บริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน82,966,968.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007A/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS30,237,000.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007B/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS26,079,600.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007C/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS26,206,200.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-008/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS56,879,600.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-019/2015 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,300 กม.89,570,000.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-018B/2015 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,050 กม.44,205,000.00รายละเอียด
02/02/2558PEA (S2)018/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ฮาร์ดแวร์ (Form NO.93-2) จำนวน 35 รายการ16,966,880.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-018A/2015 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,290 กม.54,309,000.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-017B/2015จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,000 กม. 42,460,000.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-017A/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3,320 กม. 70,483,600.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-016C/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,900 กม. 71,897,900.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-016B/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,400 กม. 76,448,400.00รายละเอียด
02/02/2558PEA-M(F)-016A/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,100 กม. 73,718,100.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-C(F)-002/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 6,800 กม. 38,862,000.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-015/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,735 กม. 165,536,350.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-014B/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,280 กม. 164,096,000.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-014A/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,360 กม. 174,352,000.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-013B/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,530 กม. 184,006,900.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-013A/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,800 กม. 203,644,000.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-012B/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,750 กม. 17,171,000.00รายละเอียด
30/01/2558PEA-M(F)-012A/2015 จ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 862 กม.19,076,060.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-020/2015จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 34 ชุด16,313,200.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-C(F)-001/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 11,000 ชุด32,318,000.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-009B/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 61,100 ลูก 34,093,800.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-009A/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 61,100 ลูก 34,093,800.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-008B/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค. (52-3) จำนวน 23,000 ลูก12,788,000.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-008A/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ค. (52-3) จำนวน 80,700 ลูก44,869,200.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-007E/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 186,600 ลูก54,300,600.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-007D/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 200,400 ลูก58,316,400.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-007C/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 200,400 ลูก 58,316,400.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-007B/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 220,600 ลูก 64,194,600.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-007A/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 219,100 ลูก 63,758,100.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-005/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 35,500 ชุด 30,920,500.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-004/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 9,500 ชุด 10,165,000.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-003E/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 102,000 ชุด 72,114,000.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-003D/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 102,900 ชุด 72,750,300.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-003C/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 109,600 ชุด 77,487,200.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-003B/2015 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 109,700 ชุด 77,557,900.00รายละเอียด
28/01/2558PEA-M(F)-003A/2015 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์คจำนวน 109,800 ชุด 77,628,600.00รายละเอียด
27/01/2558น.2 PEA-DVB(บล)-3/2558จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์45,294,312.00รายละเอียด
27/01/2558PEA-DVB-ก.2/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์103,694,241.00รายละเอียด
26/01/2558PEA-DVB-ฉ.3-001/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์80,656,884.00รายละเอียด
22/01/2558PEA (S2)021/2557จัดซื้อพัสดุรอง ฮาร์ดแวร์ (Form 04-4) จำนวน 4 รายการ (ลวดเหล็ก)17,664,100.00รายละเอียด
21/01/2558e-Auction : PEA (NE.1) DVB-01/2558จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์55,613,145.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-009B/2015จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ75,348,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-009A/2015จัดซื้อ รถบรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ238,450,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-006B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS129,113,300.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-006A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS103,753,300.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-001/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS42,486,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005E/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,616,400.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005D/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005C/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-028B/2014จัดซื้อ รถพ่วงฉีดน้ำ จำนวน 3 คัน 16,680,000.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-028A/2014จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า ระบบ 22-33 เควี จำนวน 5 คัน 35,480,000.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-019/2014จัดซื้อรถขุดเจาะ จำนวน 16 คัน136,000,000.00รายละเอียด
15/01/2558PEA-DVB-ก.3/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์69,309,618.00รายละเอียด
14/01/2558PEA-DVB-001/2558จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน83,887,692.00รายละเอียด
09/01/2558PEA-DVB-(น.3)-1/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟน.3 (ลพบุรี)98,551,950.00รายละเอียด
09/01/2558PEA-DVB-ต.2/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขุบรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์94,997,238.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-DVB-น.1-01/2558ประกวดราคาจ้างงานบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของ กฟน.149,710,885.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-E-019/2013จัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล11,985,160.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-010/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS52,256,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-006/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS17,700,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-007/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS80,350,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-008/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS59,136,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-009/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS48,420,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-DVB-ต.1/2558การประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์53,547,396.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-TSDP8.1-3.19AB/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 2 และสมุทรสาคร 7 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 19618,822,200.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-005/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS44,212,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS91,728,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-003/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS86,490,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-002B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS177,500,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-002A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS177,500,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-001/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS73,248,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS233,142,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-003B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS141,000,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-003A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS150,400,000.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-002/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS19,094,400.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-001B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS212,474,000.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-001A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS97,326,800.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-DVB-ต.3/2558จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์74,273,283.00รายละเอียด
05/01/2558PEA-I-040/2013จัดซื้อ LINE GUARD (CONDUCTOR COVER)23,425,000.00รายละเอียด
29/12/2557สป.2/2557ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร28,764,400.00รายละเอียด