ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2845 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
08/02/2559PEA-I(F)-019/2015 จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ต.มม. จำนวน 48 กม. 9,224,800.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-001/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 7,500 กม.46,151,775.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021C/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 620.4 กม.41,356,484.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021B/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,580 กม. 63,904,680.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-021A/2016จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,600 กม.64,713,600.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-002B/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม.55,426,000.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-C(F)-002A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม.55,426,000.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020C/2016จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,600 กม.74,269,556.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020B/2016จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,600 กม.84,041,866.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-020A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,800 กม.76,224,018.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-019/2016จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 160 กม.25,046,560.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-018/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,800 กม.169,045,020.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-016/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,400 กม.174,367,200.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-015B/2016จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,060 กม.147,615,274.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001E/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS12,327,149.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-015A/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,280 กม. 163,380,012.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001D/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS72,327,806.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001C/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS4,815,642.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001B/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS59,996,505.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-014B/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,600 กม. 17,891,042.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-I-001A/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS80,422,805.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-014A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,700 กม. 18,579,159.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-013B/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 900 กม.21,590,460.00รายละเอียด
03/02/2559PEA-M(F)-013A/2016 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 185 ต.มม. จำนวน 400 กม.4,562,480.00รายละเอียด
02/02/2559PEA-M(F)-023/2016 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 24 ชุด13,281,696.00รายละเอียด
29/01/2559จก.1/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี34,096,406.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011E/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 471,720 ลูก10,044,334.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011D/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 481,720 ลูก 10,257,264.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011C/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 485,860 ลูก10,345,417.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011B/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,433,570.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-011A/2016จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 500,000 ลูก10,646,500.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4) จำนวน 42,200 ชุด4,605,708.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4) จำนวน 41,200 ชุด4,496,568.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007E/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 174,000 ลูก54,364,560.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-012A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (54-1) จำนวน 76,600 ชุด2,311,328.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007D/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 176,000 ลูก54,989,440.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-E(F)-001B/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500-1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 4,100 ลูก18,355,208.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 180,000 ลูก56,239,200.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 160,000 ลูก49,990,400.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-010/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ. (52-8) จำนวน 21,000 ลูก 16,852,500.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-009/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 129,500 ลูก 77,319,270.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-008/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 55,000 ลูก 32,661,750.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-005A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 42,600 ชุด43,941,048.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-004/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 53,100 ชุด61,646,445.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003D/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 105,000 ชุด79,880,850.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 110,000 ชุด83,684,700.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 118,500 ชุด90,151,245.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-003A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 104,300 ชุด79,348,311.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-002B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 4 จำนวน 13,100 ชุด23,254,203.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-002A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 3 จำนวน 15,600 ชุด23,485,644.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-001B/2016 จัดซื้อ เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 51,300 อัน10,539,072.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-001A/2016จัดซื้อ เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 51,900 อัน10,662,336.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-005B/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 12,600 ชุด41,147,064.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-M(F)-007C/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 177,400 ลูก55,426,856.00รายละเอียด
28/01/2559PEA-E(F)-001A/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 8,000 ลูก23,676,960.00รายละเอียด
25/01/2559PEA-CNM-01/2015ประกวดราคางานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะทาง 2,444.29 กิโลเมตร18,869,450.00รายละเอียด
29/12/2558PEA-M(F)-024/2558จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี23,644,164.00รายละเอียด
28/12/2558ก.3 กกค.ยค.(ก.3)(E)001/2558เช่ารถยนต์15,372,000.00รายละเอียด
25/12/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.020/2558จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ17,427,300.00รายละเอียด
25/12/2558เลขที่ จ.(กกค.)-006/2558ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท อิมเมจิ้น พิไล จำกัด14,559,370.00รายละเอียด
23/12/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.019/2558จัดซื้อเคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 115 เควี.1x800 ต.มม. จำนวน 3,540 เมตร20,372,700.00รายละเอียด
22/12/2558PEA-M-008/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER88,245,950.00รายละเอียด
22/12/2558PEA-M-007/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER59,105,000.00รายละเอียด
17/12/2558PEA-TSDP8.1-3.19/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 2 และสมุทรสาคร 7 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 19556,603,800.00รายละเอียด
14/12/2558PEA-DDIP-B-001/2015จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ PEA ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (ประกาศครั้งที่ 2)740,000,000.00รายละเอียด
09/12/2558ก.1 กกค.(ยค.) 2887/2558เช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 13 คัน15,912,000.00รายละเอียด
03/12/2558ชป.ต.1-กกค.(ยค.)003AB/2558ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์15,624,000.00รายละเอียด
02/12/2558จก.8/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา20,397,100.00รายละเอียด
02/12/2558ชป.ต.1-กกค.(ยค.)003AB/2558ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)15,642,000.00รายละเอียด
30/11/2558ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก.005/2558ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์19,872,000.00รายละเอียด
17/11/2558ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 04-4) 002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี2558 (กลุ่มสเปค 04-4) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์13,820,504.00รายละเอียด
16/11/2558ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-2) 001/2558 จัดซื้อพัสดุรองปี2558 (กลุ่มสเปค 93-2) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25,619,060.00รายละเอียด
16/11/2558น.3 กกค.(ยค.)-1334/58ประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22,032,000.00รายละเอียด
16/11/2558PEA-M(F)-001B/2015 จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,100 อัน13,708,500.00รายละเอียด
16/11/2558PEA-M(F)-001A/2015จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,500 อัน13,782,500.00รายละเอียด
13/11/2558PEA / I - ต.3/กกค.(ยค.)-004/2558ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 1 ตัน 4 ประตู Double cap และ รถแวนตรวจการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์16,422,000.00รายละเอียด
13/11/2558PEA-I-023/2015จัดซื้อ STATIC METER (ครั้งที่ 2)10,725,000.00รายละเอียด
12/11/2558กกค.(ยธ.)02/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์บริการ- ลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก18,387,900.00รายละเอียด
12/11/2558กกค.(ยธ.)01/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่19,161,500.00รายละเอียด
09/11/2558PEA (S2)049/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No.93-2) จำนวน 39 รายการ34,257,315.00รายละเอียด
09/11/2558น.2Auc.(จซ.)05/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 37 รายการ21,201,185.00รายละเอียด