ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3326 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
16/01/2560PEA-I(F)-007C/2017จัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 23 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)27,317,100.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-I(F)-007B/2017จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ16,204,080.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-I(F)-007A/2017 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 2 รายการ25,102,200.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-TSDP9.3-3.13/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 2 และพระพุทธบาท 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 13408,062,884.00รายละเอียด
13/01/2560PEA-FRTU-RCS-5/2016จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2 (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)9,202,000.00รายละเอียด
13/01/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2560จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2560 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 25 รายการ15,883,533.47รายละเอียด
11/01/2560PEA-CAN(PE)-001/2016จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 319 ชุด 10,462,788.49รายละเอียด
11/01/2560PEA-TSDP9.1-CKN/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงของ ตาม คพส.9.147,852,005.00รายละเอียด
10/01/2560อร.(ปอ.)03/2559จ้างเหมาจัดหารีเลย์ รื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบ รีเลย์ป้องกัน เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GEC รุ่น MCGG จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟก.227,166,698.66รายละเอียด
10/01/2560ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก. 004/2559จัดเช่า รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab จำนวน 34 คัน34,706,520.00รายละเอียด
09/01/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2560จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ27,437,217.13รายละเอียด
09/01/2560PEA-FRTU-RCS-RPUK135/2016จ้างเหมา รื้อถอน จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) และอุปกรณ์ FRTUs ทดแทนของเดิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)16,857,315.00รายละเอียด
06/01/2560PEA-009/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.และ 5 มม.86,166,030.00รายละเอียด
06/01/2560PEA-I(F)-005/2017 จัดซื้อ รถขุดเจาะ จำนวน 41 คัน372,017,600.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-007B/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 680 กม. 16,472,864.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-011/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,340 กม. 22,726,992.60รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-012/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,000 กม. 43,891,400.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-007A/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 185 ต.มม. จำนวน 110 กม.1,273,514.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-M(F)-038B/2016จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง ระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ต.มม. จำนวน 2,610 เมตร14,954,908.50รายละเอียด
05/01/2560PEA-M(F)-038A/2016 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง จำนวน 6 รายการ14,438,196.94รายละเอียด
05/01/2560น.2Auc.(จซ.)01/2560ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15,896,135.07รายละเอียด
04/01/2560PEA-TSDP9.3-3.10/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 10298,892,934.00รายละเอียด
04/01/2560จก.18/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม26,100,724.00รายละเอียด
04/01/2560จก.19/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี25,476,914.00รายละเอียด
26/12/2559PEA-TSDP9.4-3.6-CIVIL/2559จ้างก่อสร้างงานโยธาของสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่ สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 ตาม คพส.9.4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์36,710,834.00รายละเอียด
26/12/2559จร.(จส.2)-คคก.1-01/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 เควี ไปยังเกาะพระทอง จังหวัดพังงา87,382,620.00รายละเอียด
26/12/2559PEA-DSRP3-R.3/2559จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าลพบุรี 1 และสถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี ตาม คชฟ.3 ล็อต 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์169,852,957.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group B)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group B) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์276,234,507.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group B)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group B) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์276,234,507.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group A)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าคลองใหม่ 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group A) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์215,720,336.00รายละเอียด
23/12/2559ต.3 กบษ.(รล) 1/2559จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ที่ชำรุดและปรับปรุงรีเลย์ป้องกันให้มีเสถียรภาพสูงที่สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต กฟต.3 จำนวน 4 สถานี30,521,043.80รายละเอียด
23/12/2559PEA-DSRP3-R.4/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าน้ำพอง, หนองคาย 1, พล และอุดรธานี 1 ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 ล็อตที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์364,436,208.75รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.5/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีไฟฟ้าสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 5349,818,825.00รายละเอียด
22/12/2559PEA-TSDP.9.3(A)-038/2559จ้างเหมาก่อสร้างโยธาพร้อมติดตั้งโครงเหล็กรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสายดินแบบกราวด์กริดที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 จ.ระยอง49,952,222.40รายละเอียด
21/12/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2560จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง อุปกรณ์โลหะ และอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 26 รายการ15,652,299.30รายละเอียด
16/12/2559จก.17/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่24,636,108.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-E-001/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS21,991,710.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-M-017/2016จัดซื้อ Hydraulic hand compression tool8,067,800.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-M-042/2013จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน61,230,750.00รายละเอียด
16/12/2559น.3 กกค.(ยค.)-1905/59จัดเช่ารถยนต์ระยะเวลา5ปี(60 เดือน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน2รายการรวม40คัน39,303,240.00รายละเอียด
15/12/2559กกค.(จป.) 008/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 11 คัน11,446,860.00รายละเอียด
13/12/2559PEA-I(F)-002/2017 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปลด - สับ ชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 40 ชุด21,108,960.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-057/2016 จัดซื้อ รถ Fully hydraulic crawler crane จำนวน 1 คัน23,540,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-044B/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 125 คัน411,281,250.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-044A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 100 คัน329,025,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-043B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-043A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน111,708,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-006/2017 จัดซื้อ รถขุดตักตีนตะขาบ (รถไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบขนาด 24 ตัน พร้อมหัวกระแทก) จำนวน 6 คัน32,092,296.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-TSDP.9.3(A)-036/2559จ้างเหมาก่อสร้างโยธาพร้อมติดตั้งโครงเหล็กรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสายดินแบบกราวด์กริดที่สถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จ.ระยอง46,523,771.20รายละเอียด
08/12/2559PEA-I(F)-051/2016จัดเช่า รถยนต์ จำนวน 7 รายการ12,531,840.00รายละเอียด
07/12/2559PEA-I(F)-056/2016 จัดซื้อ รถเครนไฮดรอลิค ประเภท City crane ขนาดยก 20 ตัน จำนวน 3 คัน64,200,000.00รายละเอียด
02/12/2559PEA-I-004/2016จัดซื้อ Insulation cover140,686,435.50รายละเอียด
01/12/2559PEA-I(F)-003/2017 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 55 ชุด10,345,830.00รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER67,615,052.66รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER119,945,587.60รายละเอียด
29/11/2559จร.-คชฟ.3-01/2559ประกวดราคางานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตาม คชฟ.3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)88,867,780.00รายละเอียด
25/11/2559จก.15/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์29,054,566.00รายละเอียด
25/11/2559จก.16/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก25,486,544.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-TSDP6.1-SME/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 (ลานไก) จ.สมุทรสาคร ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 119,951,220.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-DSRP3-3.2/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2, แกลง 3, มาบตาพุด 2 และหนองละลอก ตาม คชฟ.3 ล็อต 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์57,202,521.00รายละเอียด
21/11/2559น.2Auc.(จซ.)03/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)12,317,655.08รายละเอียด
17/11/2559PEA-SGPC-01/2016งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration)984,400,000.00รายละเอียด
17/11/2559PEA-007/2016จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)30,107,638.60รายละเอียด
17/11/2559จก.14/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร34,669,712.00รายละเอียด
17/11/2559PEA-TSDP9.3-3.7Re/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางกระสั้น 2 และสถานีไฟฟ้าโรจนะ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7575,500,000.00รายละเอียด
16/11/2559ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-2) 001/2559จัดซื้อพัสดุรองปี59 (กลุ่มสเปค93-2) จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18,400,108.71รายละเอียด
16/11/2559PEA-DSRP.3(E)-034/2559จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธา งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่ง ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) - แยกศาลเด็ก จ.เชียงใหม่17,337,228.00รายละเอียด
15/11/2559ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 04-4) 002/2559จัดซื้อพัสดุรองปี59 (กลุ่มสเปค04-4) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14,678,654.18รายละเอียด
15/11/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 3)102,200,000.00รายละเอียด
14/11/2559PEA(S2) 042/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form No. 93-6 สเปค R-911/2546) จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)10,155,581.86รายละเอียด
11/11/2559ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.022/2559 จัดซื้อพัสดุรองประเภทเหล็ก, สลักเกลียว,แหวน, นัทรูปห่วง จำนวน 47 รายการ26,237,579.48รายละเอียด
11/11/2559PEA-DSRP.2-B-001/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 14,200 ลูก และ ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (52-8) จำนวน 15,700 ลูก 21,399,037.00รายละเอียด
11/11/2559จร.-คคด.-03/2558งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 เควี และติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต238,484,275.00รายละเอียด
08/11/2559PEA-CDD-19/2016งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) และอุปกรณ์ประกอบเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารต่างๆ จำนวน 108 Nodes12,657,928.80รายละเอียด
02/11/2559PEA-I(F)-052/2016จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5,348 ชุด175,413,223.44รายละเอียด
02/11/2559PEA-TSDP9.2-3.6/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเขียว และร้อยเอ็ด 2 ตาม คพส.9.2 ล็อต 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์280,140,831.60รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040A/2016 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 25 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)32,742,000.00รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040C/2016จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ เกียร์ธรรมดา จำนวน 25 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)21,025,500.00รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040B/2016 จัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 14 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)16,627,800.00รายละเอียด
31/10/2559PEA-TSDP.9.4(F)-031/2559จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 - สถานีไฟฟ้าอ่าวนาง จ.กระบี่10,013,875.49รายละเอียด
31/10/2559PEA-I(F)-053/2016เครื่องพิมพ์ Laser A4, Laser A3 และ Color Laser A4 จำนวน 514 ชุด8,708,088.00รายละเอียด
31/10/2559PEA-I(F)-049/2016จัดซื้อ ระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จำนวน 857 ชุด53,894,253.27รายละเอียด
28/10/2559PEA-CDD-18/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 173 Nodes ในพื้นที่ กฟก.1 กฟก.2 และ กฟก.3253,030,338.64รายละเอียด
28/10/2559จก.13/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา71,971,731.00รายละเอียด
28/10/2559PEA-E-001/2017จัดซื้อ CAPACITORS12,496,851.00รายละเอียด
27/10/2559PEA-DSRP3-SMC/2559จ้างก่อสร้างติดตั้งสวิตช์เกียร์ ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ตาม คชฟ.327,502,210.00รายละเอียด
27/10/2559จก.12/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา46,047,557.00รายละเอียด
26/10/2559PEA-TSDP9.1-3.13/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 5 ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 13289,866,521.00รายละเอียด
25/10/2559จร.-คชฟ.3-07/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศร่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)282,114,060.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP A)175,545,046.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายบุรี ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP B)152,803,373.00รายละเอียด
20/10/2559จร.(จส.1)-คพส.9.1-01/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คพส.9.167,130,944.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-DVB-002/2559 จัดจ้าง บริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน91,143,584.40รายละเอียด
19/10/2559จก.11/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน24,721,494.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-I-039/2014จัดซื้อ Partial discharge mapping set and test van22,470,000.00รายละเอียด
18/10/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 2)102,200,000.00รายละเอียด
17/10/2559PEA-TSDP9.3-3.14/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าระยอง 4 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 14 279,490,731.00รายละเอียด