ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2428 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
19/09/2557PEA-012/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร12,970,000.00รายละเอียด
16/09/2557PEA-DSRP3-3.5/2557จ้างเหมาติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมที่ สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว และนิคมพัฒนา ตาม คชฟ.3 ล็อต 520,466,300.00รายละเอียด
16/09/2557PEA-I-PQ/2556งานประกวดราคาจ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ59,150,000.00รายละเอียด
15/09/2557PEA-009/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร17,671,500.00รายละเอียด
12/09/2557PEA-(BU)-029/2557จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันสำหรับสายส่ง 115 เควี ให้เป็นแบบ Double main protection จำนวน 75 วงจร27,772,500.00รายละเอียด
11/09/2557จร.-คชฟ.2-01/2557ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างเสาโครงเหล็กและติดตั้งสายส่งระบบ 115 เควี ข้ามแม่น้ำท่าจีน ช่วงสถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง-สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี2,871,000.00รายละเอียด
03/09/2557จร.-คชฟ.3-06/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง (Lot 12)80,505,000.00รายละเอียด
02/09/2557จร.-คชฟ.3-07/2557 จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lot 2)107,166,000.00รายละเอียด
01/09/2557PEA-I-025/2014จัดซื้อ รถบรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ46,550,000.00รายละเอียด
20/08/2557กฟภ.-จร.-01/2556งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรื่นรมย์ จังหวัดขอนแก่น55,917,200.00รายละเอียด
19/08/2557PEA-DSD-02/2014ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Next Generation Network248,500,000.00รายละเอียด
18/08/2557PEA-I-024/2014จ้างเหมา สำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้งกางเขน18,893,000.00รายละเอียด
15/08/2557PEA-I(BU)-027/2556จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน เพื่อปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันรองรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 1 lot ที่ 1 Unmanned Substation จำนวน 12 สถานี15,260,000.00รายละเอียด
14/08/2557PEA-I(F)-025/2014จัดซื้อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ประเภทภายนอกอาคาร พร้อมระบบจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ LED46,215,400.00รายละเอียด
13/08/2557วธ.๑/๒๕๕๗งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) ฯลฯ ที่ กฟฉ.๓ จ.นครราชสีมา105,756,500.00รายละเอียด
06/08/2557PEA-(BU)-006/2557จัดซื้อมิเตอร์ระบบ AMR และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทน กรณีที่ชำรุดในโครงการ AMR ระยะที่ 116,422,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,752,000.00รายละเอียด
23/07/2557PEA-I(BU)-026/2556จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการย้ายตู้ควบคุมระบบป้องกันและอุปกรณ์ประกอบระบบ 115 เควี จากอาคารควบคุมหลังเดิมไปติดตั้งใช้งานที่อาคารควบคุมหลังใหม่ ที่สถานีไฟฟ้านวนคร 1 จ.ปทุมธานี งบฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)12,496,860.00รายละเอียด
22/07/2557จร.-คชฟ.3-05/2557งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Switcher ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) ประกวดราคาเลขที่ จร.-คชฟ.3-05/255773,800,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,725,000.00รายละเอียด
17/07/2557PEA-M-028/2014จัดซื้อ HARDWARE FITTING67,226,600.00รายละเอียด
16/07/2557PEA-NHEP-001/2014จัดซื้อ WATTHOUR METER18,710,490.00รายละเอียด
15/07/2557PEA-I(F)-057/2014จัดซื้อ ระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ จำนวน 128 ชุด27,072,000.00รายละเอียด
02/07/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค93-2)001/2557จัดซื้อพัสดุรองปี2557 (กลุ่มสเปค93-2) จำนวน 31 รายการ10,807,394.00รายละเอียด
30/06/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค04-4)002/2557ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2557 (กลุ่มสเปค 04-4) จำนวน 4 รายการ15,713,010.00รายละเอียด
30/06/2557น.3กวบ.(คค.)-791/2557จัดเช่ารถยนต์ตรวจการในหน่วยงานของ กฟน.3 จำนวน 1 รายการ (10 คัน)12,240,000.00รายละเอียด
30/06/2557PEA-M-036/2013จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน (ครั้งที่ 2)62,200,000.00รายละเอียด
27/06/2557PEA(NE.1)K-D00-05/2557เช่ารถยนต์แวนตรวจการ สำหรับใช้งานใน หน่วยงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี13,464,000.00รายละเอียด
26/06/2557PEA-TSDP8.1-3.18/2557 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 18 183,745,000.00รายละเอียด
25/06/2557PEA-I-012/2014จัดซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE84,101,200.00รายละเอียด
24/06/2557PEA-LED-01A/2557จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี)68,153,046.00รายละเอียด
20/06/2557PEA-(BU)-019/2557จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้งานที่สถานีไฟฟ้าบ่อวิน 250,300,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025D/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS9,957,400.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025C/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS6,336,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS50,673,600.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS75,394,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-DSRP3-R.1/2557 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22, 33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ตาม คชฟ.3 ล็อต 1 313,005,700.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-026B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS28,422,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-026A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS75,793,000.00รายละเอียด
18/06/2557 PEA-LED-01RD/2556 (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2)จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี)140,600,000.00รายละเอียด