ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3112 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
26/08/2559PEA-RHEP.3-B-002B/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 465 กม. 73,438,380.00รายละเอียด
26/08/2559PEA-RHEP.3-B-002A/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 2,541 กม.300,163,248.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018C/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 9,000 กม. 87,411,510.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 8,000 กม. 77,699,120.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-018A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 7,050 กม. 68,472,349.50รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001C/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,102.37 กม.69,238,757.33รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001B/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,250 กม.78,511,250.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001A/2017 จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ต.มม. จำนวน 1,600 กม.100,494,400.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-AEP.2-B-005/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,000 กม. 9,712,390.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-042/2016จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับ Barcode จำนวน 7 รายการ33,362,535.80รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013C/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 185/30 ต.มม. จำนวน 200 กม. 9,097,140.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,200 กม.15,383,390.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-013A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 2,000 กม.13,984,900.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-C(F)-001/2017จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 6,800 กม. 41,625,996.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-I(F)-001D/2017จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x35 ต.มม. จำนวน 700.19 กม.135,605,797.30รายละเอียด
25/08/2559PEA-M-023/2016จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm.37,321,600.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-019B/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3,000 กม. 65,837,100.00รายละเอียด
25/08/2559PEA-M(F)-019A/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 3,040 กม. 66,714,928.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER120,776,400.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-M-024A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER203,520,000.00รายละเอียด
24/08/2559PEA-TR5-01/2559จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 50 MVA เพื่อติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์181,708,470.00รายละเอียด
22/08/2559ต.3-กบญ.(ปก.A) 002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 (กลุ่มสเปค 93-2) จำนวน 37 รายการ24,352,241.60รายละเอียด
18/08/2559PEA-002/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.131,118,870.00รายละเอียด
17/08/2559ฉ.3 กอก.(ก) 1/2559จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ และจ้างจัดทำสื่อ เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา11,607,681.00รายละเอียด
16/08/2559PEA-CDD-13/2016จัดซื้อ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงรายการที่ 1-7 ตามงบลงทุนประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,495,032.00รายละเอียด
16/08/2559PEA-CDD-14/2016จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับการตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงรายการที่ 1-7 ตามงบลงทุนประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,147,496.00รายละเอียด
16/08/2559กกค.(จป.) 003/2559ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว ประตู ป้ายชื่อ ถนน ลาน และรางระบายน้ำ บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน20,052,870.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036A/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ30,910,160.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036C/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ45,976,830.00รายละเอียด
15/08/2559PEA-M(F)-036B/2016ลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ6,797,817.00รายละเอียด
11/08/2559จก.7/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2)33,101,520.00รายละเอียด
11/08/2559กกค.(จป.) 002/2559ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างรั้ว – ประตู ถนน-ลาน รางระบายน้ำ- บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ คลังพัสดุหัวดอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย13,473,226.00รายละเอียด
11/08/2559PEA-M-022/2016จัดซื้อ 3G MODEM42,439,971.75รายละเอียด
08/08/2559จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคบิลใต้ดิน ตาม คชฟ.3 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 (Lot 4)333,658,100.00รายละเอียด
05/08/2559จก.6/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ครั้งที่ 2)28,956,126.00รายละเอียด
05/08/2559PEA-SEZP1-MSB/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 ตาม คพพ.1 (ครั้งที่ 2)250,619,349.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-SCIP.2-002/2015จัดซื้อ Automatic Voltage Regulator (AVR)16,050,000.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-015/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS24,117,800.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-014/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS5,037,480.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-013/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS48,390,750.00รายละเอียด
04/08/2559ต.3-กบญ.(ปก.A) 003/2559เช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู26,784,240.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-012B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS88,467,600.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-012A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS88,467,600.00รายละเอียด
04/08/2559PEA-C-011/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS36,820,840.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-020/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS30,635,598.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-019/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS24,633,540.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-018/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS31,727,640.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-017/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS44,062,600.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-016/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,453,450.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-012/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS6,604,040.00รายละเอียด
03/08/2559PEA-C-010/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS7,992,900.00รายละเอียด
02/08/2559PEA-E(F)-014/2016จัดจ้าง ผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS)16,652,385.83รายละเอียด
02/08/2559จร.(จส.1)-คคด.-01/2559งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี(เฉพาะงานด้านไฟฟ้า) บริเวณตลาดแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 50,486,880.00รายละเอียด
02/08/2559ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 36/2559จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2559 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 39 รายการ15,124,248.75รายละเอียด
01/08/2559PEA-SEZP1-SQB/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสะเดา 2 ตาม คพพ.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์183,082,661.00รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029C/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ25,175,627.04รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029B/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ99,042,738.49รายละเอียด
29/07/2559PEA-M(F)-029A/2016 จ้างทำสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ36,562,799.66รายละเอียด
29/07/2559PEA-M-023/2015จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน49,808,500.00รายละเอียด
29/07/2559PEA-I-012/2016จัดซื้อ SMART METER26,138,762.50รายละเอียด
28/07/2559PEA-M-041/2013จัดซื้อ ACCESSORIES FOR OPGW28,269,845.00รายละเอียด
26/07/2559จร.-คคด.-03/2558งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 เควี และติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จ.ภูเก็ต 238,484,275.00รายละเอียด
25/07/2559จก.6/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ครั้งที่ 2)28,956,126.00รายละเอียด
22/07/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 18/2559จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง อุปกรณ์โลหะ อุปกรณ์ประกอบสายไฟและอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10,509,045.66รายละเอียด
15/07/2559PEA-I(G)-022/2559จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารโรงเก็บพัสดุ 2 หลัง อาคารโรงคอนสปัน ถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หอถังน้ำเหล็กสำเร็จรูป และอาคารหลังคาคลุมทุ่นผลิต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม16,796,967.00รายละเอียด
14/07/2559PEA-I(F)-021/2559จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.แรงสูงภูเก็ต 3 (กฟผ.) – ทางหลวงหมายเลข 402 (วงจรที่ 2) จ.ภูเก็ต20,291,259.58รายละเอียด
14/07/2559PEA-AEE-001/2559งานติดตั้งระบบพลังงานทดแทน อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และชุดควบคุมแสดงผล ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2,546,600.00รายละเอียด
12/07/2559PEA-I(F)-036/2016จัดซื้อ ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร41,613,370.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER132,888,222.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER132,888,222.00รายละเอียด
11/07/2559PEA-M-020A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER223,929,600.00รายละเอียด
08/07/2559จร.-คชฟ.3-07/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี279,725,820.00รายละเอียด
06/07/2559PEA-SEZP1-KYA/2559จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115 – 22 เควี เพิ่มเติม ที่สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่ จ.ตราด ตาม คพพ.145,626,940.00รายละเอียด
05/07/2559PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5-2/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ ปี 2559 จำนวน 42 รายการ12,466,647.04รายละเอียด
04/07/2559PEA-I(F)-011/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 24 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 13 ชุด 20,674,540.00รายละเอียด
29/06/2559PEA-I-006/2016จัดซื้อ เครื่องมือ-เครื่องใช้7,603,655.40รายละเอียด
28/06/2559PEA-I(F)-036/2016จัดซื้อ ระบบ Network Security ทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและสื่อสาร41,613,370.00รายละเอียด
28/06/2559PEA (S2) 002/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง,อุปกรณ์โลหะ,อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form NO. 93-2 สเปค R-599/2538, RHDW-013/2554 และ RHDW-011/2556) จำนวน 42 รายการ24,718,890.86รายละเอียด
27/06/2559PEA-SEZP1-MSB/2559 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 ตาม คพพ.1250,619,349.00รายละเอียด
27/06/2559PEA(S2) 012/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form NO. 93-6 สเปค R-911/2546) จำนวน 4 รายการ8,701,309.55รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01C/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)310,678,780.00รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01A/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)301,703,620.00รายละเอียด
23/06/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01B/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 2 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)295,095,300.00รายละเอียด
21/06/2559ปก.ก.1 (จซ)-M-017/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 47 รายการ 18,003,273.62รายละเอียด
21/06/2559PEA(S2) 006/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็ก (Form No.04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ 25,919,506.23รายละเอียด
20/06/2559PEA(S2) 001/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง (Form NO. 93-1 สเปค RHDW-004/2550) จำนวน 8 รายการ 9,183,508.26รายละเอียด
20/06/2559ปก.ก.2กบญ.03A/2559จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาปี 2559 กลุ่มรายการ กราวร็อด 1 รายการ 10,403,190.56รายละเอียด
17/06/2559ปก.ก.2กบญ.02A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์หัวเสา จานวน 8 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255914,621,192.62รายละเอียด
17/06/2559ปก.ก.2กบญ.01A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม GALVANIZED STEEL WIRE จานวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255934,645,136.45รายละเอียด
17/06/2559จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี (Lot 4)333,658,100.00รายละเอียด
15/06/2559PEA-DSRP3-3.6/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้ายโสธร และสถานีไฟฟ้าร้อยเอ็ด 1 ตาม คชฟ.3 ล็อตที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเลขที่ PEA-DSRP3-3.6/2558146,753,797.00รายละเอียด
14/06/2559PEA-M-012/2016จัดซื้อ HARDWARE19,275,001.40รายละเอียด
13/06/2559PEA(S2) 015/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ (Form NO.06-5 สเปค RPRO-019/2552) จำนวน 17,110 ชุด11,350,774.00รายละเอียด
13/06/2559PEA-I(F)-027/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ87,532,480.99รายละเอียด
10/06/2559PEA-I(F)-018/2559จ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินและฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.แรงสูงภูเก็ต 3 (กฟผ.) ทางหลวงหมายเลข 402 (วงจรที่ 2) จ.ภูเก็ต14,517,627.11รายละเอียด
06/06/2559PEA-I-012/2016จัดซื้อ SMART METER26,138,762.50รายละเอียด
01/06/2559PEA-I(F)-031/2016จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Router การไฟฟ้าชั้น 1-3 ทดแทน จำนวน 501 ชุด57,013,131.00รายละเอียด
30/05/2559 PEA-I(F)-019D/2016 จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด145,734,000.00รายละเอียด
30/05/2559 PEA-I(F)-019C/2016 จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 24 ชุด202,872,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I(F)-019B/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 14 ชุด118,342,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I(F)-019A/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด101,436,000.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I-GIS-001/2016จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องพิมพ์แบบ Plotter ขนาด A110,809,400.00รายละเอียด
30/05/2559PEA-I-004/2016จัดซื้อ Insulation cover140,686,435.50รายละเอียด
26/05/2559PEA-I(F)-020/2016จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 11 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 14,406,480.00รายละเอียด
25/05/2559PEA-M-015/2016จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm.37,321,600.00รายละเอียด