ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2539 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
26/01/2558PEA-DVB-ฉ.3-001/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์80,656,884.00รายละเอียด
22/01/2558PEA (S2)021/2557จัดซื้อพัสดุรอง ฮาร์ดแวร์ (Form 04-4) จำนวน 4 รายการ (ลวดเหล็ก)17,664,100.00รายละเอียด
21/01/2558e-Auction : PEA (NE.1) DVB-01/2558จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์55,613,145.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-009B/2015จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ75,348,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-009A/2015จัดซื้อ รถบรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ238,450,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-006B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS129,113,300.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-006A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS103,753,300.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-I-001/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS42,486,000.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005E/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,616,400.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005D/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005C/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
20/01/2558PEA-M-005A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS134,696,800.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-028B/2014จัดซื้อ รถพ่วงฉีดน้ำ จำนวน 3 คัน 16,680,000.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-028A/2014จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า ระบบ 22-33 เควี จำนวน 5 คัน 35,480,000.00รายละเอียด
16/01/2558PEA-I(F)-019/2014จัดซื้อรถขุดเจาะ จำนวน 16 คัน136,000,000.00รายละเอียด
15/01/2558PEA-DVB-ก.3/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์69,309,618.00รายละเอียด
14/01/2558PEA-DVB-001/2558จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน83,887,692.00รายละเอียด
09/01/2558PEA-DVB-(น.3)-1/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟน.3 (ลพบุรี)98,551,950.00รายละเอียด
09/01/2558PEA-DVB-ต.2/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขุบรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์94,997,238.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-DVB-น.1-01/2558ประกวดราคาจ้างงานบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของ กฟน.149,710,885.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-E-019/2013จัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล11,985,160.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-010/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS52,256,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-006/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS17,700,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-007/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS80,350,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-008/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS59,136,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-C-009/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS48,420,000.00รายละเอียด
08/01/2558PEA-DVB-ต.1/2558การประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์53,547,396.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-TSDP8.1-3.19AB/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 2 และสมุทรสาคร 7 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 19618,822,200.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-005/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS44,212,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS91,728,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-003/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS86,490,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-002B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS177,500,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-002A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS177,500,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-C-001/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS73,248,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS233,142,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-003B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS141,000,000.00รายละเอียด
07/01/2558PEA-M-003A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS150,400,000.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-002/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS19,094,400.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-001B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS212,474,000.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-M-001A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS97,326,800.00รายละเอียด
06/01/2558PEA-DVB-ต.3/2558จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์74,273,283.00รายละเอียด
05/01/2558PEA-I-040/2013จัดซื้อ LINE GUARD (CONDUCTOR COVER)23,425,000.00รายละเอียด
29/12/2557สป.2/2557ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร28,764,400.00รายละเอียด
23/12/2557PEA-TSDP8.1-3.19AB/2557จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายะลา 3 จ.ยะลา ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 9171,567,015.00รายละเอียด
19/12/2557จร.-คคด.-01/2557งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (เฉพาะงานด้านไฟฟ้า) บริเวณถนนนครใน จังหวัดสงขลา36,028,000.00รายละเอียด
18/12/2557น.2-AUC(บพ.)02/2557จัดเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย เกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 31 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 24,366,000.00รายละเอียด
17/12/2557PEA-014/2014จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 มม.93,599,000.00รายละเอียด
16/12/2557สป.1/2557ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี32,807,100.00รายละเอียด
12/12/2557จร.-คชฟ.3-10/2557งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)83,138,000.00รายละเอียด
09/12/2557จร.-คชฟ.3-11/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (Lot 13) 11,914,000.00รายละเอียด
03/12/2557PEA-TSDP9.3-3.9/2557จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางสมัคร 3 และจอมเทียน 2 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 9587,317,700.00รายละเอียด
03/12/2557จร.-คชฟ.3-02/2557 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร104,844,000.00รายละเอียด
03/12/2557จร.-คชฟ.3-04/2557งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่39,263,000.00รายละเอียด
02/12/2557PEA-DSRP.3(BU)-037/2557จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์รื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน งานปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันเพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Close Loop ในพื้นที่ กฟก.3 จำนวน 8 Loop18,833,200.00รายละเอียด
17/11/2557PEA-E(F)-014/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 21 เดือน) 20,875,000.00รายละเอียด
14/11/2557วธ.๕/๒๕๕๗ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟอ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ ๓)26,360,103.00รายละเอียด
14/11/2557วธ.๔/๒๕๕๗ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟส.อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา20,040,900.00รายละเอียด
14/11/2557PEA-I(F)-019/2014 จัดซื้อรถขุดเจาะ จำนวน 16 คัน 136,000,000.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-I-030/2014จัดซื้อ รถยนต์บริการด้านฮอทไลน์ 4 ตัน12,152,000.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-I-031/2014จัดซื้อ SMART METERS185,345,500.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-(BU)-003/2557จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรีเลย์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Vector group แบบ YNyn0(d1) จำนวน 22 สถานี14,889,920.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-TSDP9.3-3.10/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์295,549,900.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-TSDP9.4-3.6/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์164,022,400.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-(BU)-040/2557จัอซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้สถานีไฟฟ้าลำลูกกา 2 (ลานไก) จ.ปทุมธานี และเพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้ บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด จ.สมุทรสงคราม14,665,622.00รายละเอียด
06/11/2557PEA-I(F)-020A/2012จัดซื้อ รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า จำนวน 3 คัน10,440,000.00รายละเอียด
05/11/2557PEA-I(F)-023/2014จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 127 คัน441,960,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-038/2014จัดซื้อ รีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 43 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 11 ชุด25,953,100.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039C/2014จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 51 กม.6,538,200.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039B/2014จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 6,080 กม. 55,334,080.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039A/2014จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 860 กม.5,369,840.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-034/2014จัดซื้อ AUTOMATIC SWITCHING EQUIPMENT FOR HV POWER CAPACITOR BANK ระบบ 22 เควี จำนวน 25 ชุด11,565,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-032B/2014จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 33 เควี จำนวน 120 ชุด 22,020,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-032A/2014จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 603 ชุด82,490,400.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030C/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จำนวน 120 ชุด และสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 33 เควี จำนวน 490 ชุด 4,354,220.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030B/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 22 เควี จำนวน 2,601 ชุด13,070,025.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030A/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 22 เควี จำนวน 2,536 ชุด12,743,400.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-037/2014 จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 11,927,670.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035E/2014จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 46,700 ชุด 49,969,000.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035D/2014จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 71,630 ชุด50,642,410.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036C/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 7,700 ลูก 4,296,600.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035C/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 76,710 ชุด54,233,970.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036B/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 86,220 ลูก 25,090,020.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035B/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 71,000 ชุด50,197,000.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035A/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 62,170 ชุด43,954,190.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036A/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 84,900 ลูก 24,705,900.00รายละเอียด
29/10/2557PEA-(BU)-033/2557จ้างเหมาเปลี่ยน OLTC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จาก type H เป็น type V V จำนวน 4 เครื่อง35,832,000.00รายละเอียด
28/10/2557PEA-LED-01A/2557จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี) จำนวน 97,292 หลอด68,153,046.00รายละเอียด
24/10/2557น.กวบ.(คค.)-1565/2557จัดเช่ารถยนต์แบบแวนตรวจการ จำนวน 1 รายการ (12 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน)14,688,000.00รายละเอียด