ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2625 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
15/05/2558ปก.ก.2 กบญ. 02A/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Grounding From. No.93-5 จำนวน 1 รายการ 18,320,720.00รายละเอียด
15/05/2558ปก.ก.2 กบญ. 06A/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Overhead line hardware From. No.93-1 จำนวน 5 รายการ 9,813,460.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ)02/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย, อุปกรณ์ยึดโยง, อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 33 รายการ28,779,252.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ)03/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ10,447,110.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1 (บพ) 01/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22,078,321.00รายละเอียด
12/05/2558PEA-I(F)-016/2015จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 36 ชุด284,400,000.00รายละเอียด
12/05/2558PEA-I(F)-013/2015จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 2 เครื่อง50,300,000.00รายละเอียด
11/05/2558PEA-I-015/2014จัดซื้อ Insulation covers36,900,000.00รายละเอียด
08/05/2558PEA-M-030/2014จัดซื้อ SURGE ARRESTERS20,409,430.00รายละเอียด
06/05/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5/2558จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 ตามกลุ่มสเปคเลขที่ 93-2 จำนวน 37 รายการ19,033,739.00รายละเอียด
30/04/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) - 2/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11,882,346.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 003/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 4 รายการ24,463,320.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 002/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 32 รายการ15,140,203.00รายละเอียด
24/04/2558จ.กกค.(ยธ)001/2558ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร15,960,800.00รายละเอียด
24/04/2558PEA-M-033/2013จัดซื้อ Stationary battery (ครั้งที่ 2)37,197,200.00รายละเอียด
20/04/2558จก.1/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล29,953,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 003/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทโลหะ จำนวน 38 รายการ35,637,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 004/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภท Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ14,484,510.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007B/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)56,196,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007C/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)18,792,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007A/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)72,432,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007E/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)21,745,500.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007D/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)112,911,100.00รายละเอียด
02/04/2558กกค.(ก) 2/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองกี่ โดยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์16,599,500.00รายละเอียด
02/04/2558PEA-018/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)56,759,850.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 35 รายการ 29,997,862.00รายละเอียด
30/03/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 30,480 ชุด13,289,280.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภท GALVANIZED STEEL WIRE จำนวน 4 รายการ23,522,939.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ)ปก.003/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2558 11,815,600.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)129,113,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)103,753,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005E/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,616,400.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005D/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005C/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005A/2015 จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
09/03/2558PEA-I-GISP.2-001-2015จ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ One Touch เพิ่มเติม2,940,000.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-03/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบสื่อสาร 179,946,074.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-01/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบสื่อสาร DWDM ในเส้นทาง Protection Link119,007,595.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-003/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 1 รายการ10,402,960.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 38 รายการ41,958,787.00รายละเอียด