ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3271 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
07/12/2559PEA-I(F)-056/2016 จัดซื้อ รถเครนไฮดรอลิค ประเภท City crane ขนาดยก 20 ตัน จำนวน 3 คัน64,200,000.00รายละเอียด
02/12/2559PEA-I-004/2016จัดซื้อ Insulation cover140,686,435.50รายละเอียด
01/12/2559PEA-I(F)-003/2017 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 55 ชุด10,345,830.00รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER67,615,052.66รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER119,945,587.60รายละเอียด
29/11/2559จร.-คชฟ.3-01/2559ประกวดราคางานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตาม คชฟ.3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)88,867,780.00รายละเอียด
25/11/2559จก.15/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์29,054,566.00รายละเอียด
25/11/2559จก.16/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก25,486,544.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-TSDP6.1-SME/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 (ลานไก) จ.สมุทรสาคร ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 119,951,220.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-DSRP3-3.2/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2, แกลง 3, มาบตาพุด 2 และหนองละลอก ตาม คชฟ.3 ล็อต 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์57,202,521.00รายละเอียด
21/11/2559น.2Auc.(จซ.)03/2559จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)12,317,655.08รายละเอียด
17/11/2559PEA-SGPC-01/2016งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration)984,400,000.00รายละเอียด
17/11/2559PEA-007/2016จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)30,107,638.60รายละเอียด
17/11/2559จก.14/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร34,669,712.00รายละเอียด
17/11/2559PEA-TSDP9.3-3.7Re/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางกระสั้น 2 และสถานีไฟฟ้าโรจนะ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7575,500,000.00รายละเอียด
16/11/2559ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-2) 001/2559จัดซื้อพัสดุรองปี59 (กลุ่มสเปค93-2) จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18,400,108.71รายละเอียด
16/11/2559PEA-DSRP.3(E)-034/2559จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธา งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่ง ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.) - แยกศาลเด็ก จ.เชียงใหม่17,337,228.00รายละเอียด
15/11/2559ซป.(e)ต.1กบญ.(จซ.) พัสดุรอง (กลุ่มสเปค 04-4) 002/2559จัดซื้อพัสดุรองปี59 (กลุ่มสเปค04-4) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14,678,654.18รายละเอียด
15/11/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 3)102,200,000.00รายละเอียด
14/11/2559PEA(S2) 042/2559จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (Form No. 93-6 สเปค R-911/2546) จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)10,155,581.86รายละเอียด
11/11/2559ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.022/2559 จัดซื้อพัสดุรองประเภทเหล็ก, สลักเกลียว,แหวน, นัทรูปห่วง จำนวน 47 รายการ26,237,579.48รายละเอียด
11/11/2559PEA-DSRP.2-B-001/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 14,200 ลูก และ ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (52-8) จำนวน 15,700 ลูก 21,399,037.00รายละเอียด
11/11/2559จร.-คคด.-03/2558งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 เควี และติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต238,484,275.00รายละเอียด
08/11/2559PEA-CDD-19/2016งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) และอุปกรณ์ประกอบเพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารต่างๆ จำนวน 108 Nodes12,657,928.80รายละเอียด
02/11/2559PEA-I(F)-052/2016จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5,348 ชุด175,413,223.44รายละเอียด
02/11/2559PEA-TSDP9.2-3.6/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเขียว และร้อยเอ็ด 2 ตาม คพส.9.2 ล็อต 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์280,140,831.60รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040A/2016 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 25 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)32,742,000.00รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040C/2016จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ เกียร์ธรรมดา จำนวน 25 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)21,025,500.00รายละเอียด
01/11/2559PEA-I(F)-040B/2016 จัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 14 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)16,627,800.00รายละเอียด
31/10/2559PEA-TSDP.9.4(F)-031/2559จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 - สถานีไฟฟ้าอ่าวนาง จ.กระบี่10,013,875.49รายละเอียด
31/10/2559PEA-I(F)-053/2016เครื่องพิมพ์ Laser A4, Laser A3 และ Color Laser A4 จำนวน 514 ชุด8,708,088.00รายละเอียด
31/10/2559PEA-I(F)-049/2016จัดซื้อ ระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จำนวน 857 ชุด53,894,253.27รายละเอียด
28/10/2559PEA-CDD-18/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 173 Nodes ในพื้นที่ กฟก.1 กฟก.2 และ กฟก.3253,030,338.64รายละเอียด
28/10/2559จก.13/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา71,971,731.00รายละเอียด
28/10/2559PEA-E-001/2017จัดซื้อ CAPACITORS12,496,851.00รายละเอียด
27/10/2559PEA-DSRP3-SMC/2559จ้างก่อสร้างติดตั้งสวิตช์เกียร์ ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3 ตาม คชฟ.327,502,210.00รายละเอียด
27/10/2559จก.12/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา46,047,557.00รายละเอียด
26/10/2559PEA-TSDP9.1-3.13/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 5 ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 13289,866,521.00รายละเอียด
25/10/2559จร.-คชฟ.3-07/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศร่างประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)282,114,060.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP A)175,545,046.00รายละเอียด
21/10/2559PEA-TSDP9.4-3.8ReAB/2559 งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายบุรี ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 8 (GROUP B)152,803,373.00รายละเอียด
20/10/2559จร.(จส.1)-คพส.9.1-01/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คพส.9.167,130,944.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-DVB-002/2559 จัดจ้าง บริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน91,143,584.40รายละเอียด
19/10/2559จก.11/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน24,721,494.00รายละเอียด
19/10/2559PEA-I-039/2014จัดซื้อ Partial discharge mapping set and test van22,470,000.00รายละเอียด
18/10/2559PEA-SGPC-02/2016จ้างเหมา โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 61850 (ประกาศครั้งที่ 2)102,200,000.00รายละเอียด
17/10/2559PEA-DVB-001/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน119,397,619.20รายละเอียด
17/10/2559PEA-TSDP9.3-3.14/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าระยอง 4 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 14 279,490,731.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-TSDP9.1-3.10/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 3 (ลานไก) ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 10235,397,208.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-E(F)-019/2016 จัดจ้างเหมานิติบุคคลควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน)29,517,020.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-TSDP8.1-3.20/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุดรธานี 4 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 20 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์194,063,322.00รายละเอียด
13/10/2559PEA-E(F)-018/2016จัดจ้างเหมานิติบุคคลควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน)72,922,640.00รายละเอียด
11/10/2559ซป.ฉ.1(จซ) 20/2559จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)9,492,505.00รายละเอียด
10/10/2559PEA-TSDP9.1-3.11/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากำแพงเพชร 2 และสถานีไฟฟ้าแม่ระมาด ตาม คพส.9.1 ล็อตที่ 11220,810,637.00รายละเอียด
07/10/2559PEA-DVB-ก.1 กอก.(บก)01/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟก.1160,440,987.36รายละเอียด
06/10/2559จก.10/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 บางกะดี (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์35,686,747.00รายละเอียด
06/10/2559PEA-E(F)-008/2016 จ้างเหมาจัดหาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse8,717,131.64รายละเอียด
06/10/2559จร.(จส.1)-คพส.9.1-01/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณหน้าพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คพส.9.161,147,040.00รายละเอียด
05/10/2559PEA-DVB-(ต.1)003/2559ประกวดราคาจัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนปี2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93,377,461.92รายละเอียด
05/10/2559PEA-TSDP8.2-3.8/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี. สถานีไฟฟ้าเลิงนกทา และสถานีไฟฟ้าวาปีปทุม ตามคพส.8.2 ล็อตที่ 8 สำหรับงานส่วนที่เหลือ141,609,986.00รายละเอียด
04/10/2559กกค.(ฉ.2) 001/2559จ้างเหมางานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรฯ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอน ที่ กฟส.อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 19,236,032.00รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-004/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์102,372,857.76รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB ก.3/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 94,524,818.64รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-(S2)045/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ครั้งที่ 2 -แก้ไขปรับปรุงร่าง TOR)122,693,955.36รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-ก.2-01/2559ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน136,916,284.00รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-ฉ.3-001/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 133,681,682.64รายละเอียด
03/10/2559PEA (NE1) DVB-01/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์101,117,645.04รายละเอียด
03/10/2559PEA-DVB-น.1 – 01/2559ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟน.1 63,075,626.88รายละเอียด
29/09/2559PEA-DVB-(ต.1)003/2559ประกวดราคาจัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนปี2560-2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 93,377,461.92รายละเอียด
29/09/2559PEA-TSDP.9.2(F)-030/2559จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า (อุปกรณ์สายไฟ) สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณสี่แยกบ้านสะอาด ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี10,037,743.12รายละเอียด
29/09/2559PEA-I(F)-048/2016จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 709 ชุด17,582,008.88รายละเอียด
29/09/2559PEA-TSDP.9.2(E)-030/2559จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า (อุปกรณ์สายไฟ) สำหรับงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณสี่แยกบ้านสะอาด ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี10,037,743.12รายละเอียด
26/09/2559PEA-CDD-18/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) จำนวน 173 Nodes ในพื้นที่ กฟก.1 กฟก.2 และ กฟก.3253,030,338.64รายละเอียด
26/09/2559dfgfdfdefg123,486,498.00รายละเอียด
23/09/2559PEA-DVB(น.3)-1/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์121,377,958.08รายละเอียด
22/09/2559น.2PEA-DVB(กอก)04/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน50,666,845.44รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-ฉ.3-001/2559 จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 133,681,682.64รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-ก.1 กอก.(บก)/2559ประกวดราคาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำนวน160,440,987.36รายละเอียด
21/09/2559PEA-DVB-004/2559จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์102,372,857.76รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB-ก.2-01/2559 ประกวดราคาจ้างบริการขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำนวน136,916,284.00รายละเอียด
20/09/2559PEA-E-005B/2016จัดซื้อ การประกันวินาศภัยยานพาหนะ31,035,124.95รายละเอียด
20/09/2559PEA-E-005A/2016จัดซื้อ การประกันวินาศภัยทรัพย์สินและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล12,289,052.66รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB-(S2)045/2559 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์122,693,955.36รายละเอียด
20/09/2559PEA-DVB ก.3/2559จัดจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์94,524,818.64รายละเอียด
20/09/2559PEA-CNM-01/2016ประกวดราคางานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน (4 สัญญา)421,006,480.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-016B/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS21,860,100.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-016A/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS22,515,903.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-M-015/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS98,778,013.00รายละเอียด
19/09/2559PEA-MA-GIS-001/2016การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำหรับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 20,037,034.00รายละเอียด
16/09/2559กกค.(จป.)005/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 16 คัน รวม 18 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์19,375,560.00รายละเอียด
13/09/2559PEA-DDIP-B-001/2016จัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ PEA ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่714,810,290.00รายละเอียด
13/09/2559จก.8/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น42,048,967.00รายละเอียด
12/09/2559PEA-CDD-16/2016ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้า254,018,000.00รายละเอียด
12/09/2559PEA-CDD-16/2016ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงรองรับสถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้า254,018,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-AEP.2-B-001/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 39,500 ชุด30,304,005.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010D/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 513,700 ลูก11,048,145.90รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010C/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 400,000 ลูก8,602,800.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010B/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 440,000 ลูก9,463,080.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-010A/2017 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,538,430.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006D/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 200,000 ลูก63,558,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006C/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 185,000 ลูก58,791,150.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006B/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 195,000 ลูก61,969,050.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-006A/2017 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก.(52-1) จำนวน 178,200 ลูก56,630,178.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-RHEP.3-B-001B/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 5,600 ชุด 6,627,152.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-RHEP.3-B-001A/2016จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 46,540 ชุด35,705,022.60รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-008/2017จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 100,200 ลูก 60,468,696.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-007/2017จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ค (52-3) จำนวน 113,800 ลูก69,041,322.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-005B/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 จำนวน 10,200 ชุด 33,855,228.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-005A/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 56,400 ชุด 59,322,084.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003C/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 118,000 ชุด 90,528,420.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003B/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 114,200 ชุด87,613,098.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-003A/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 100,000 ชุด76,719,000.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-002B/2017จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 4 จำนวน 1,700 ชุด3,137,775.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-002A/2017จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 3 จำนวน 6,900 ชุด 10,513,392.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-004B/2017จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 จำนวน 2,000 ชุด4,113,080.00รายละเอียด
07/09/2559PEA-M(F)-004A/2017จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 41,700 ชุด 49,348,614.00รายละเอียด
07/09/2559ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.021/2559 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม , ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ 33,219,613.60รายละเอียด