ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2492 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
18/12/2557น.2-AUC(บพ.)02/2557จัดเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย เกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 31 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 24,366,000.00รายละเอียด
17/12/2557PEA-014/2014จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 มม.93,599,000.00รายละเอียด
16/12/2557สป.1/2557ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี32,807,100.00รายละเอียด
12/12/2557จร.-คชฟ.3-10/2557งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)83,138,000.00รายละเอียด
09/12/2557จร.-คชฟ.3-11/2557 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (Lot 13) 11,914,000.00รายละเอียด
03/12/2557PEA-TSDP9.3-3.9/2557จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางสมัคร 3 และจอมเทียน 2 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 9587,317,700.00รายละเอียด
03/12/2557จร.-คชฟ.3-02/2557 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร104,844,000.00รายละเอียด
03/12/2557จร.-คชฟ.3-04/2557งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่39,263,000.00รายละเอียด
02/12/2557PEA-DSRP.3(BU)-037/2557จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์รื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน งานปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันเพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Close Loop ในพื้นที่ กฟก.3 จำนวน 8 Loop18,833,200.00รายละเอียด
17/11/2557PEA-E(F)-014/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง 21 เดือน) 20,875,000.00รายละเอียด
14/11/2557วธ.๕/๒๕๕๗ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟอ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ ๓)26,360,103.00รายละเอียด
14/11/2557วธ.๔/๒๕๕๗ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟส.อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา20,040,900.00รายละเอียด
14/11/2557PEA-I(F)-019/2014 จัดซื้อรถขุดเจาะ จำนวน 16 คัน 136,000,000.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-I-030/2014จัดซื้อ รถยนต์บริการด้านฮอทไลน์ 4 ตัน12,152,000.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-I-031/2014จัดซื้อ SMART METERS185,345,500.00รายละเอียด
13/11/2557PEA-(BU)-003/2557จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรีเลย์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Vector group แบบ YNyn0(d1) จำนวน 22 สถานี14,889,920.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-TSDP9.3-3.10/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์295,549,900.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-TSDP9.4-3.6/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์164,022,400.00รายละเอียด
11/11/2557PEA-(BU)-040/2557จัอซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้สถานีไฟฟ้าลำลูกกา 2 (ลานไก) จ.ปทุมธานี และเพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้ บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด จ.สมุทรสงคราม14,665,622.00รายละเอียด
06/11/2557PEA-I(F)-020A/2012จัดซื้อ รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า จำนวน 3 คัน10,440,000.00รายละเอียด
05/11/2557PEA-I(F)-023/2014จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 127 คัน441,960,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-038/2014จัดซื้อ รีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 43 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 11 ชุด25,953,100.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039C/2014จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 51 กม.6,538,200.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039B/2014จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 6,080 กม. 55,334,080.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-039A/2014จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 860 กม.5,369,840.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-034/2014จัดซื้อ AUTOMATIC SWITCHING EQUIPMENT FOR HV POWER CAPACITOR BANK ระบบ 22 เควี จำนวน 25 ชุด11,565,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-032B/2014จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 33 เควี จำนวน 120 ชุด 22,020,000.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-032A/2014จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 603 ชุด82,490,400.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030C/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จำนวน 120 ชุด และสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 33 เควี จำนวน 490 ชุด 4,354,220.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030B/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 22 เควี จำนวน 2,601 ชุด13,070,025.00รายละเอียด
31/10/2557PEA-M(F)-030A/2014จัดซื้อสวิตช์ธรรมดา 1 ขา 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย ระบบ 22 เควี จำนวน 2,536 ชุด12,743,400.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-037/2014 จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 11,927,670.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035E/2014จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 46,700 ชุด 49,969,000.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035D/2014จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 71,630 ชุด50,642,410.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036C/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 7,700 ลูก 4,296,600.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035C/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 76,710 ชุด54,233,970.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036B/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 86,220 ลูก 25,090,020.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035B/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 71,000 ชุด50,197,000.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-035A/2014จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 62,170 ชุด43,954,190.00รายละเอียด
30/10/2557PEA-M(F)-036A/2014 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) จำนวน 84,900 ลูก 24,705,900.00รายละเอียด
29/10/2557PEA-(BU)-033/2557จ้างเหมาเปลี่ยน OLTC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จาก type H เป็น type V V จำนวน 4 เครื่อง35,832,000.00รายละเอียด
28/10/2557PEA-LED-01A/2557จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี) จำนวน 97,292 หลอด68,153,046.00รายละเอียด
24/10/2557น.กวบ.(คค.)-1565/2557จัดเช่ารถยนต์แบบแวนตรวจการ จำนวน 1 รายการ (12 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน)14,688,000.00รายละเอียด
22/10/2557PEA-I-PCC-MEA/2557จ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115, 22 เควี และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าปากช่อง 3 และสถานีไฟฟ้าแม่สาย98,991,800.00รายละเอียด
22/10/2557PEA-TSDP9.3-T8.1/2557จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3, ปลวกแดง 5 และวังจันทร์423,535,200.00รายละเอียด
20/10/2557PEA-E-008A/2014จัดซื้อ การประกันวินาศภัยทรัพย์สินและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล9,723,089.00รายละเอียด
20/10/2557PEA-E-008B/2014 จัดซื้อ การประกันวินาศภัยยานพาหนะ26,386,182.00รายละเอียด
17/10/2557PEA-I(BU)-056/2557จ้างเหมาก่อสร้างงานเคเบิ้ลใต้ดิน งานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่ายบริเวณสถานีไฟฟ้ารังสิต ให้โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต35,585,734.00รายละเอียด
09/10/2557PEA-DSRP3-3.2/2557จ้างเหมาติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมที่ สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2, แกลง 3, มาบตาพุด 2 และหนองละลอก50,169,400.00รายละเอียด
06/10/2557PEA-TSDP9.3-3.5AB/2557 (Group B)จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 4263,569,000.00รายละเอียด
06/10/2557PEA-TSDP9.3-3.5AB/2557 (Group A)จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 และ สินสาคร 332,092,200.00รายละเอียด
02/10/2557จร.-คชฟ.3-08/2557งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี แบบเคเบิลใต้ดิน เพื่อรองรับจุดจ่ายไฟฟ้าวงจรที่ 3 และวงจรที่ 4 จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงปลวกแดง กฟผ. ไปยังสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 กฟภ. จ.ระยอง ตาม คชฟ.3 ประกวดราคาเลขที่ จร.-คชฟ.3-08/255767,538,000.00รายละเอียด
01/10/2557PEA-I-048/2011จัดซื้อ Universal relay test set11,700,000.00รายละเอียด
01/10/2557จร.-คชฟ.3-09/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lot 8)46,690,000.00รายละเอียด
30/09/2557PEA-(BU)-046/2556จัดซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Package) ขนาด 1 MW จำนวน 3 ชุด24,300,000.00รายละเอียด
30/09/2557PEA-I-PQ/2556งานประกวดราคาจ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ59,150,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-I-012/2013จัดซื้อ Insulation cover (ครั้งที่ 3)36,900,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-M(F)-024B/2014จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 35 ชุด16,793,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-M(F)-024A/2014จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 30 ชุด14,394,000.00รายละเอียด
25/09/2557PEA-M-033/2013จัดซื้อ Stationary battery37,197,200.00รายละเอียด
25/09/2557PEA-I(F)-027/2014 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 2,225 ชุด70,283,300.00รายละเอียด
24/09/2557PEA-010/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)38,688,750.00รายละเอียด
23/09/2557PEA-(BU)-028/2557จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกัน Arc Protection (Arc Detection System) และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง พร้อมดำเนินการรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ จำนวน 9 สถานี21,503,100.00รายละเอียด
19/09/2557PEA-012/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร12,970,000.00รายละเอียด