ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2616 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
06/05/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5/2558จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 ตามกลุ่มสเปคเลขที่ 93-2 จำนวน 37 รายการ19,033,739.00รายละเอียด
30/04/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) - 2/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11,882,346.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 003/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 4 รายการ24,463,320.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 002/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 32 รายการ15,140,203.00รายละเอียด
24/04/2558จ.กกค.(ยธ)001/2558ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร15,960,800.00รายละเอียด
24/04/2558PEA-M-033/2013จัดซื้อ Stationary battery (ครั้งที่ 2)37,197,200.00รายละเอียด
20/04/2558จก.1/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล29,953,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 003/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทโลหะ จำนวน 38 รายการ35,637,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 004/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภท Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ14,484,510.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007B/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)56,196,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007C/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)18,792,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007A/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)72,432,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007E/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)21,745,500.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007D/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)112,911,100.00รายละเอียด
02/04/2558กกค.(ก) 2/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองกี่ โดยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์16,599,500.00รายละเอียด
02/04/2558PEA-018/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)56,759,850.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 35 รายการ 29,997,862.00รายละเอียด
30/03/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 20/2558จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 30,480 ชุด13,289,280.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภท GALVANIZED STEEL WIRE จำนวน 4 รายการ23,522,939.00รายละเอียด
30/03/2558ฉ.3 กบญ.(จซ)ปก.003/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2558 11,815,600.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)129,113,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-006A/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)103,753,300.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005E/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,616,400.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005D/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005C/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005B/2015จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
10/03/2558PEA-M-005A/2015 จัดซื้อ WATT-HOUR METERS (ครั้งที่ 2)134,696,800.00รายละเอียด
09/03/2558PEA-I-GISP.2-001-2015จ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ One Touch เพิ่มเติม2,940,000.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-03/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบสื่อสาร 179,946,074.00รายละเอียด
02/03/2558PEA-DSD-01/2014จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบสื่อสาร DWDM ในเส้นทาง Protection Link119,007,595.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-005/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 4 รายการ14,354,457.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-003/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 1 รายการ10,402,960.00รายละเอียด
02/03/2558PEA.ก.1(จซ)-M-002/2558จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 38 รายการ41,958,787.00รายละเอียด
12/02/2558PEA-I-048/2011 (ครั้งที่ 2)จัดซื้อ Universal relay test set 11,700,000.00รายละเอียด
11/02/2558PEA-DVB-002/2558 จัดจ้าง บริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน82,966,968.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007A/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS30,237,000.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007B/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS26,079,600.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-007C/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS26,206,200.00รายละเอียด
10/02/2558PEA-M-008/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS56,879,600.00รายละเอียด