ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3568 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
23/06/2560ต.3กบญ.(ปก.A)002/2560ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภออุปกรณ์Hardward จำนวน 24 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)26,218,073.58รายละเอียด
23/06/2560ต.3กบญ.(ปก.A)001/2560จัดซื้อพัสดุรอง ปี2560 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(ปก.A)001/256021,326,925.42รายละเอียด
23/06/2560ต.3กบญ.(ปก.A)001/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 4 รายการ29,140,707.63รายละเอียด
23/06/2560ต.3กบญ.(ปก.A)002/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 ประเภออุปกรณ์Hardward จำนวน 27 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)31,501,996.90รายละเอียด
23/06/2560PEA-DEIP-001/2017จัดซื้อ HARDWARE44,593,512.60รายละเอียด
21/06/2560PEA-M-014C/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS37,728,200.00รายละเอียด
21/06/2560PEA-M-014B/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS37,728,200.00รายละเอียด
21/06/2560PEA-M-014A/2017จัดซื้อ FUSE CUTOUTS95,294,200.00รายละเอียด
21/06/2560ต.3กบญ.(ปก.)004/2560ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 51 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์49,305,600.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-I(F)-038/2017 จัดซื้อ รถ All Terrain Crane (50 ตัน) จำนวน 1 คัน41,999,640.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-DDIP-001A/2017 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 5,238,720.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-DDIP-001B/2017 จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 18 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 18,374,040.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-M(F)-017C/2016จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 2,000 กม. 240,536,000.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-M(F)-017B/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 2,100 กม. 252,562,800.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-M(F)-017A/2016 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 2,130 กม. 256,170,840.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-TDDP.1-B-018/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,340 กม.21,933,288.00รายละเอียด
20/06/2560PEA-TDDP.1-B-019/2017จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,000 กม. 42,500,400.00รายละเอียด
20/06/2560จก.9/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย22,815,182.00รายละเอียด
16/06/2560จก.8/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง จังหวัดชลบุรี32,368,570.00รายละเอียด
15/06/2560PEA-I(กคบ)-005C/2560จัดซื้อชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าให้เป็นแบบอัตโนมัติ ติดตั้งใช้งาน ที่โรงไฟฟ้าดีเซลอุ้มผาง กฟอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก19,795,000.00รายละเอียด
15/06/2560PEA-I(กคบ)-005B/2560 จัดซื้อชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าให้เป็นแบบอัตโนมัติ ติดตั้งใช้งาน ที่โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง กฟส.อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน29,211,000.00รายละเอียด
15/06/2560PEA-I(กคบ)-005A/2560จัดซื้อชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าให้เป็นแบบอัตโนมัติ ติดตั้งใช้งาน ที่โรงไฟฟ้าดีเซลเกาะหมาก กฟย.เกาะหมาก จังหวัดตราด19,795,000.00รายละเอียด
15/06/2560PEA-FRTU-RCS-VSPP258/2017ประกวดราคางานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 258 ชุด22,498,890.00รายละเอียด
14/06/2560SMC-T-CR-1-2017งานจัดหาอุปกรณ์ Cellular Equipment for Field Devices Interface พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิม ในพื้นที่ คจฟ.219,053,000.00รายละเอียด
13/06/2560PEA-M-040/2017จัดซื้อ 3G MODEM60,811,973.40รายละเอียด
13/06/2560PEA-M-033/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER33,062,756.04รายละเอียด
12/06/2560จก.7/2560ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 33,926,811.00รายละเอียด
12/06/2560PEA-I(F)-015/2017 จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,604 กม. และ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 564 กม. 27,019,725.60รายละเอียด
12/06/2560PEA-I(F)-014/2017 จัดจ้าง ทำสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ 419,798,471.40รายละเอียด
08/06/2560PEA-ENE-01/2560งานจ้างปรับปรุงและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นเป็นแบบประสิทธิภาพสูงชนิด Magnetic Bearing Compressor แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และเป็นชนิดไร้น้ำมันหล่อลีื่น สำหรับอาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟภ.สนญ.3,910,000.00รายละเอียด
08/06/2560PEA-E(F)-012/2017 จัดจ้างบริการศูนย์สำรองข้อมูล แบบชั่วคราว (Temporary DR Site) 27,734,400.00รายละเอียด
07/06/2560PEA-E(F)-010/2017จัดจ้าง ผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) 23,019,429.23รายละเอียด
07/06/2560PEA-TSDP9.2-3.5/2560ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าท่าลี่ และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสกลนคร 2, ขอนแก่น 1 (ลานไก) และวังสะพุง ตาม คพส.9.2 ,คพจ.1 และงบผู้ใช้ไฟ (SPP)545,565,257.00รายละเอียด
06/06/2560PEA-CDD-14_2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ 319,031,341.20รายละเอียด
06/06/2560PEA-CDD-13_2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ372,523,135.30รายละเอียด
06/06/2560PEA-CDD-12_2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ357,378,717.05รายละเอียด
05/06/2560PEA-E(F)-011/2017 จัดเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจดหน่วยร่วมกับเทคโนโลยี GPS และ GPRS จำนวน 464 ชุด21,284,097.60รายละเอียด
05/06/2560ซป.ฉ.1(จซ) 15/2560จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)67,663,883.18รายละเอียด
02/06/2560PEA-I-019/2017จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 12,454,800.00รายละเอียด
02/06/2560PEA-CDD-09/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ HF สำหรับใช้งานในสภาวะวิกฤต35,780,800.00รายละเอียด
01/06/2560PEA-TSDP.9.3(F)-018/2560จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าท่าลาน 3-สถานีไฟฟ้าแรงสูงลพบุรี 2(กฟผ.)]-สถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท 2 จ.สระบุรี11,047,133.68รายละเอียด
31/05/2560PEA-M(A)-019/2560จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 1x50 MVA ตามโครงการ คพจ.1121,002,610.01รายละเอียด
30/05/2560PEA-DDIP-DDC-2ABCD/2017งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2,471,065,490.00รายละเอียด
29/05/2560PEA-CDD-11/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่าย DWDM และ IP Core Network ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้88,158,189.00รายละเอียด
26/05/2560PEA-I(F)-028/2017จัดซื้อ รถ Fully hydraulic crawler crane จำนวน 1 คัน23,540,000.00รายละเอียด
25/05/2560PEA-I(F)-036/2017 จัดซื้อ รถเครนไฮดรอลิค ประเภท City crane ขนาดยก 20 ตัน จำนวน 3 คัน64,200,000.00รายละเอียด
25/05/2560PEA.I(PWM/E)-004/2560ระบบตรวจวัดอุณหภูมิในสายเคเบิลใต้น้ำ (Distributed Temperature Sensing : DTS) ชนิด XLPE ระบบ 115 kV (วงจร 3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตกฟต.229,639,000.00รายละเอียด
24/05/2560PEA-I-014/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย9,900,000.00รายละเอียด
22/05/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2560จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2560 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 27 รายการ17,973,899.59รายละเอียด
18/05/2560น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)04/2560ประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรองปี 2560 จำนวน 4 รายการ24,455,157.09รายละเอียด
18/05/2560ปก.ก.1(จซ)-LED-022/2560 จัดซื้อ หลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ใช้งานที่สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟก.114,638,070.80รายละเอียด
17/05/2560PEA-M-029/2017จัดซื้อ CAPACITORS38,299,184.10รายละเอียด
17/05/2560PEA-I(F)-035/2017 จัดซื้อ อุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) Traffic Visibility จำนวน 1 ระบบ12,746,054.00รายละเอียด
16/05/2560ชป.ต.1 กกค.(ยค.) 002ABC/2560จัดเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) รวมทั้งสิ้น 21 คัน22,970,760.00รายละเอียด
09/05/2560PEA-CDD-14/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้319,031,341.20รายละเอียด
09/05/2560PEA-CDD-13/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ372,523,135.30รายละเอียด
09/05/2560PEA-SMC-01/2017งานจ้างเหมาออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารจัดการอาคาร สำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation465,872,000.00รายละเอียด
09/05/2560PEA-CDD-12/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ357,378,717.05รายละเอียด
05/05/2560ก.3 กบญ.ปก.(E) 003/2560จัดซื้ออุปกรณ์ประเภทสายยึดโยง จำนวน 7 รายการ10,811,541.08รายละเอียด
05/05/2560ก.3 กบญ.ปก.(E) 002/2560จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 31 รายการ33,352,948.39รายละเอียด
05/05/2560ก.3 กบญ.ปก.(E) 002/2560จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ25,162,216.30รายละเอียด
03/05/2560จก.6/2560ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต261,425,289.00รายละเอียด
03/05/2560SMC-DES-E-04/2017งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต ในพื้นที่ คจฟ.216,972,340.00รายละเอียด
03/05/2560จก.5/2560ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่342,369,719.00รายละเอียด
03/05/2560PEA-SGPC-01/2017 งานประกวดราคากลุ่มที่ 1 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration)1,032,550,000.00รายละเอียด
02/05/2560อร.(ปอ.)02/2560จ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear แบบตรวจจับความดัน ให้เป็นแบบตรวจจับด้วยแสงและกระแสฟอลต์ ปี 2558 จำนวน 9 สถานีไฟฟ้า(ประกาศครั้งที่ 2)22,520,257.90รายละเอียด
27/04/2560อร.(ปอ.)09/2560จ้างเหมางานปรับปรุงรีเลย์ป้องกันสำหรับสายส่ง 115 kV ให้เป็นแบบ Double Main Protection จำนวน 134 วงจร58,618,794.00รายละเอียด
27/04/2560อร.(ปอ.)04/2560จ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ 22 kV Indoor Switchgear จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า40,569,692.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)06/2560จ้างเหมาเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันสายส่ง 115 kV จากเทคโนโลยีแบบ Static เป็น Numerical จำนวน 23 วงจร11,880,424.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)05/2560จ้างเหมางานเพิ่มรีเลย์ป้องกันฟีดเดอร์ให้รองรับเหตุการณ์ฟอลต์อิมพีแดนซ์สูง จำนวน 13 สถานีไฟฟ้า46,751,510.00รายละเอียด
26/04/2560อร.(ปอ.)07/2560จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ Siemens รุ่น 7SJ531 จำนวน 32 สถานีไฟฟ้า97,528,681.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030D/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้การไฟฟ้าสาขาย่อย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 22,470,000.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030C/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งใช้งานที่โรงไฟฟ้าสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี22,090,150.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030B/2017 จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์เก็บเสียง จำนวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้การไฟฟ้าอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 70,614,650.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-034/2017 จัดซื้อ ระบบควบคุมความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยและเครือข่าย (Security Risk Control & Networks Assurance) จำนวน 1 ระบบ30,687,600.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I(F)-030A/2017 จัดซื้อ ชุดเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1 เมกกะวัตต์ ชนิดติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ให้การไฟฟ้าสาขาย่อย เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 44,262,690.00รายละเอียด
25/04/2560PEA-I-012/2017จัดซื้อ SMART METERS76,184,000.00รายละเอียด
25/04/2560อร.(ปอ.)08/2560จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GE รุ่น DFP100 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า60,542,312.00รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039D/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 481,720 ลูก10,360,352.04รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039C/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 485,860 ลูก10,449,391.02รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039B/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 490,000 ลูก10,538,430.00รายละเอียด
21/04/2560PEA-M(F)-039A/2016 จัดซื้อ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) จำนวน 500,000 ลูก10,753,500.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-I(F)-035/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 200 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 32 ชุด44,833,000.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-I(F)-004/2017 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 370 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 40 ชุด78,524,090.00รายละเอียด
20/04/2560PEA-M(E)-010/2560จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สี่แยกบ้านโพธิ์-สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง[ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์-สี่แยกบ้านโพธิ์(ฝั่งซ้าย)และช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์-สถานีไฟฟ้าหัวสำโรง] จ.ฉะเชิงเทรา13,628,258.73รายละเอียด
20/04/2560PEA-C(F)-012/2560จ้างเหมาก่อสร้างงานเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าให้บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด โครงการ 3 (SPP) จ.พระนครศรีอยุธยา14,479,675.15รายละเอียด
20/04/2560น.3-กบญ.(จซ.) e2/59,60จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประเภทลวดเหล็กกลม,ลวดเหล็กตีเกลียว21,981,106.30รายละเอียด
19/04/2560PEA-TDDP.1-B-015B/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 33 เควี จำนวน 78 ชุด 17,943,900.00รายละเอียด
19/04/2560PEA-TDDP.1-B-015A/2016 จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 781 ชุด146,325,817.00รายละเอียด
19/04/2560PEA-I(F)-040/2017จัดซื้อ พร้อมปรับปรุงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าเขต จำนวน 6 เขต ประกอบด้วย กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.2 และ กฟต.332,029,226.85รายละเอียด
19/04/2560PEA-I(F)-041/2017 จัดซื้อ ระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ36,816,119.16รายละเอียด
18/04/2560PEA-SEZP.1-B-002/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 3,200 ชุด 10,621,248.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-006/2016จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 31,500 ลูก 19,009,620.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-005/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (52-3) จำนวน 43,400 ลูก 26,330,346.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-I-011/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน ติดคว้านสาย26,022,293.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-004/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก(52-1) จำนวน 115,000 ลูก36,545,850.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-002/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 47,500 ชุด 56,212,450.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-001B/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 100,000 ชุด76,719,000.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-TDDP.1-B-001A/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 106,900 ชุด82,012,611.00รายละเอียด
18/04/2560PEA-M-033B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS5,292,134.40รายละเอียด
18/04/2560PEA-M-033A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS14,714,854.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-028/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS7,092,388.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-034B/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS12,230,635.00รายละเอียด
12/04/2560PEA-M-034A/2017จัดซื้อ TRANSFORMERS76,820,361.10รายละเอียด
10/04/2560PEA-M-032/2017จัดซื้อ SMART METER217,833,917.00รายละเอียด
10/04/2560PEA-004/2017จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)94,179,260.00รายละเอียด
10/04/2560น.2Auc.(จซ.)04/2560จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 (ระยะ2) จำนวน 32 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)13,690,686.27รายละเอียด
07/04/2560PEA-M(F)-009/2560จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จ.สระแก้ว23,149,513.16รายละเอียด
07/04/2560PEA(S2)049/2559ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Form No. 93-2) จำนวน 27 รายการ18,120,487.88รายละเอียด
05/04/2560PEA-M-027/2017จัดซื้อ SURGE ARRESTERS117,877,587.90รายละเอียด
04/04/2560PEA-I(F)-019/2017จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 69 ชุด 53,763,006.00รายละเอียด
04/04/2560น.2Auc.(จซ.)03/2560ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18,999,691.47รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-012B/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 860 กม. 147,047,960.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-017/2017 จัดซื้อ สาย Optical Fiber Overhead Ground Wire (OPGW) จำนวน 93,800 เมตร 12,646,116.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-012A/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 145 กม.14,334,308.50รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-009/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 240 กม. และ ขนาด 185/30 ต.มม. จำนวน 300 กม.15,323,898.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-013/2017 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,880 กม.และ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 1,830 กม.58,419,924.20รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011C/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,900 กม. 228,509,200.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011B/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,710 กม. 205,658,280.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-007/2017จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 930 กม.และ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 300 กม.15,616,232.70รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006C/2017จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 140 กม. 23,938,040.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-011A/2017 จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,600 กม. 192,428,800.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-TDDP.1-B-010/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 540 กม. 38,337,030.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 40 กม.2,839,780.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-SEZP.1-B-006B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 760 กม.91,403,680.00รายละเอียด
03/04/2560PEA-I-008/2017จัดซื้อ Three-phase portable standard meter test set10,432,500.00รายละเอียด
31/03/2560PEA-I-013/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน26,880,000.00รายละเอียด
30/03/2560ฉ.3 กกค.(ยธ.) 3/2559งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ต่อเติมอาคารสำนักงาน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ คลังโปร่งเก็บพัสดุ รั้ว ป้ายชื่อถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา16,174,334.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001D/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร 5,129,580.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001C/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.35,589,698.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001B/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.9,120,680.00รายละเอียด
30/03/2560PEA-001A/2017จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากเสา คอร.8,810,380.00รายละเอียด
29/03/2560จก.4/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าหัวทะเล 2)35,206,317.00รายละเอียด
29/03/2560ซป.ฉ.1(จซ) 11/2560จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์13,836,340.13รายละเอียด
29/03/2560PEA-I-014/2017จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย9,900,000.00รายละเอียด
28/03/2560ฉ.3กบญ.(จซ.)ปก.001/2560จัดซื้อพัสดุรองประเภทลวดเหล็กกลม,ลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ38,043,928.11รายละเอียด
28/03/2560PEA-I-016/2017จัดซื้อ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำ)17,063,250.00รายละเอียด
27/03/2560PEA-003/2017จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. และ 5 มม.295,954,510.00รายละเอียด
27/03/2560จร.(จส.2)-002/2560ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 และ 33 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคใต้ (Lot 10) ประกวดราคาเลขที่ จร.(จส.2)-002/256087,773,170.00รายละเอียด
27/03/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 28/2560จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ตามงบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (คพพ.1) และงบโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)19,656,580.52รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031D/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS2,617,476.80รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031C/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS89,015,204.60รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031B/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS5,381,886.00รายละเอียด
24/03/2560PEA-M-031A/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS6,632,694.60รายละเอียด
24/03/2560PEA-SCPS-R2/2017 งานจ้างเหมารื้อถอนระบบ CSCS และอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ SCPS จำนวน 15 สถานีไฟฟ้า354,916,860.00รายละเอียด