ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3013 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
26/05/2559PEA-I(F)-020/2016จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 11 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) 14,406,480.00รายละเอียด
25/05/2559PEA-M-015/2016จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm.37,321,600.00รายละเอียด
24/05/2559ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้นั่งโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 13 คัน รวม 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14,457,840.00รายละเอียด
24/05/2559PEA(SM)-TM-003/2559ประกวดราคาจ้างเปลี่ยน OLTC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง จาก type H เป็น type V V จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์37,771,000.00รายละเอียด
23/05/2559จร.-คคด.-03/2558 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินและติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) บริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต238,484,275.00รายละเอียด
19/05/2559PEA-I(F)-030/2016 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA (Telecommunication Asset Management System : TAMS) เพิ่มเติม จำนวน 1 ระบบ9,511,824.92รายละเอียด
19/05/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01B/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 2295,493,340.00รายละเอียด
19/05/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01A/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 1302,111,290.00รายละเอียด
19/05/2559จร.(จส.2)-คพส.9.1-01C/2559 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่ 3311,098,220.00รายละเอียด
18/05/2559PEA-I(G)-001-2559จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารโรงคอนสปัน อาคารหลังคาคลุมทุ่นผลิต และอาคารสำนักงาน แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช12,884,191.00รายละเอียด
18/05/2559PEA-002/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.และ 5 มม.97,207,520.50รายละเอียด
18/05/2559PEA-I(F)-029/2016จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัย และช่องโหว่ของเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ32,679,013.38รายละเอียด
17/05/2559PEA-TSDP9.4-3.8/2558 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าป่าบอน และสถานีไฟฟ้าสายบุรี ตาม คพส. 9.4 ล็อตที่ 8328,782,518.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001E/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)12,655,211.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001D/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)74,244,903.20รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001C/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)4,940,832.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001B/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)61,625,580.00รายละเอียด
17/05/2559PEA-I-001A/2016จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)80,714,380.00รายละเอียด
16/05/2559PEA-TSDP7.1-BOR/2559จ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้ง สวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบรบือ จ.มหาสารคาม ตาม คพส.7.1 ของงานส่วนที่เหลือ12,109,190.00รายละเอียด
16/05/2559PEA-CDD-02/2016งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามแผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2 82,071,320.40รายละเอียด
16/05/2559PEA-I(F)-027/2016จัดซื้อ พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN) สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ87,532,480.99รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-017/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS114,006,360.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-016B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS69,015,000.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-016A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS73,616,000.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-015/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,970,688.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-014B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS109,129,300.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-M-014A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS49,988,260.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-003/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS253,052,132.40รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-004/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS35,581,245.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-002B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS9,203,712.00รายละเอียด
13/05/2559PEA-I-002A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS21,825,860.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-013/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)27,563,200.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-011/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)33,358,320.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-009/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)43,014,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-007/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)23,625,600.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-006B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)73,081,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-006A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)73,081,000.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)35,250,080.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-005/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)30,107,660.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-008/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)10,300,890.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)38,526,420.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-001/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)75,614,225.00รายละเอียด
12/05/2559PEA-C-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)141,548,160.00รายละเอียด
11/05/2559PEA-003/2016จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร (ครั้งที่ 2)58,129,087.50รายละเอียด
11/05/2559PEA-I-037/2014จัดซื้อ SMART METERS198,319,685.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-001B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)105,609,000.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-001A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)66,815,294.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)63,889,100.80รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)187,490,750.00รายละเอียด
10/05/2559PEA-M-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)21,427,820.00รายละเอียด
04/05/2559 PEA-I(F)-014/2016 จัดซื้อรถ All Terrain Crane ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 8 คัน 269,640,000.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-005/2016 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 99 ชุด18,622,494.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-015A/2016จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทอง จำนวน 6 รายการ 15,054,365.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-015B/2016 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ต.มม. จำนวน 1,000 เมตร6,178,180.00รายละเอียด
04/05/2559PEA-I(F)-004/2016จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 250 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 60 ชุด154,386,020.00รายละเอียด
03/05/2559PEA-CDD-01/2016จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับงานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง53,213,699.03รายละเอียด
03/05/2559จร.-คชฟ.3-01/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คชฟ.3 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 (Lot 4) (ประกาศร่าง ครั้งที่ 2)334,109,640.00รายละเอียด
03/05/2559จก.๕/๒๕๕๙ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี34,307,196.00รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2กบญ.07A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม อุปกรณ์ป้องกัน (L.T. Fuse) จานวน 1 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255719,437,620.00รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2กบญ.05A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255915,193,856.62รายละเอียด
02/05/2559ปก.ก.2 กบญ.04A/2559จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์โลหะยึดโยง (OVERHEAD LINE) จานวน 36 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255928,576,246.70รายละเอียด
29/04/2559PEA-I(F)-016B/2012 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 64 คัน (ประกาศครั้งที่ 2)211,808,640.00รายละเอียด
29/04/2559PEA-I(F)-022/2015 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 60 ชุด11,286,360.00รายละเอียด
29/04/2559ปก.ก.2 กบญ.06A/2559ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม RACK. จำนวน 4 รายการ 14,259,959.55รายละเอียด
28/04/2559PEA-I(F)-021/2015จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 62 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 68 ชุด81,234,828.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-TSDP9.1-3.6/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 3 และสถานีไฟฟ้าลำปาง 3 ตาม โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 6567,222,271.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-016/2016 จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำนวน 967 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)98,404,192.45รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019D/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด145,734,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019C/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 24 ชุด202,872,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019B/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 14 ชุด118,342,000.00รายละเอียด
26/04/2559PEA-I(F)-019A/2016จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 12 ชุด101,436,000.00รายละเอียด
25/04/2559จร.-คชฟ.3-06/2558งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ (Lot 6) 35,384,900.00รายละเอียด
19/04/2559PEA-I(F)-022/2016 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทดแทน จำนวน 1 ระบบ12,119,149.56รายละเอียด
19/04/2559PEA-003/2016จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร58,129,087.50รายละเอียด
19/04/2559น.1 กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)02/2559ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์24,650,809.80รายละเอียด
18/04/2559น.2Auc.(จซ.)02/2559ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559 จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15,286,687.12รายละเอียด
07/04/2559น.2Auc.(จซ.)01/2559ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์17,456,856.12รายละเอียด
05/04/2559เลขที่PEA / I – ต.๓/กกค.(ยค.) - 001/๒๕๕9ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการและกระบะ 1 ตัน 4 ประตู จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Auction)17,571,540.00รายละเอียด
04/04/2559ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก. 001/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab จำนวน 15 คัน 15,311,700.00รายละเอียด
01/04/2559PEA-I(F)-010/2016จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ14,528,187.15รายละเอียด
29/03/2559กกค.(จป)003/2558ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย18,462,636.00รายละเอียด
29/03/2559น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2559ประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรอง ปี 2559 จำนวน 11 รายการ 17,912,848.60รายละเอียด
28/03/2559PEA-I(F)-002/2016 จัดซื้อแอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 58 ชุด32,097,432.00รายละเอียด
25/03/2559PEA-I(F)-003/2016 จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด–สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 80 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 12 ชุด 53,347,632.00รายละเอียด
25/03/2559จร.-คชฟ.3-01/2559งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)95,486,800.00รายละเอียด
25/03/2559PEA-001/2016จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ชนิดผง)56,093,680.00รายละเอียด
24/03/2559PEA-I(F)-014/2016จัดซื้อรถ All Terrain Crane ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 8 คัน269,640,000.00รายละเอียด
23/03/2559PEA-I(F)-007/2016 จัดซื้ออุปกรณ์ Backbone Ethernet Switch สำหรับสำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าเขตทดแทน จำนวน 34 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)103,158,058.00รายละเอียด
22/03/2559จก.๔/๒๕๕๙ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี 29,096,403.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-026/2016 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 171,300 ลูก 53,520,972.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-024B/2016 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 3,800 ชุด4,411,610.00รายละเอียด
21/03/2559PEA-M(F)-024A/2016 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 42,050 ชุด31,990,378.50รายละเอียด
21/03/2559PEA-I(F)-006/2016 จัดซื้อ ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 7,092 ชุด 23,159,918.88รายละเอียด
18/03/2559ก.3 กบญ.ปก.(E) 001/2559จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) จำนวน 41 รายการ26,883,172.20รายละเอียด
18/03/2559PEA-FRTU-RCS-R1/2016จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12,548,960.00รายละเอียด
17/03/2559ก.3 กบญ.ปก.(E) 002/2559จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ18,049,177.30รายละเอียด
17/03/2559 PEA-I(F)-016/2016 จัดซื้อ อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทดแทน จำนวน 967 ชุด98,404,192.45รายละเอียด
15/03/2559PEA-TSDP9.3-3.12/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 และสถานีไฟฟ้าสามพราน 3 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 12526,889,594.00รายละเอียด
15/03/2559จร.-คชฟ.3-02/2558จ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่เขต พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย6,276,299.00รายละเอียด
15/03/2559ก.1กกค.(ยค)446/2559เช่ารถยนต์แวนตรวจการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 คัน17,025,840.00รายละเอียด
14/03/2559จก.3/2559ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม27,574,970.00รายละเอียด
14/03/2559PEA-TSDP9.3-3.7A/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 4ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์175,043,537.00รายละเอียด
14/03/2559 PEA-I(F)-011/2016 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทน จำนวน 759 ชุด (ประกาศครั้งที่ 2)25,653,562.44รายละเอียด
14/03/2559PEA-TSDP9.3-3.7B/2558 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางกระสั้น 2 และโรจนะ 5 ระบบ 115-22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์576,711,148.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006D/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER147,822,907.50รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006C/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER147,822,907.50รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006B/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER249,096,000.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-M-006A/2016จัดซื้อ WATTHOUR METER249,096,000.00รายละเอียด
11/03/2559PEA-FRTU-CITY/2014 จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU และอุปกรณ์ระบบสื่อสารวิทยุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายของพื้นที่เมืองใหญ่ จำนวน 654 ชุด126,065,040.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-TSDP9.3-3.12/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี แบบ GIS ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย 2 และสถานีไฟฟ้าสามพราน 3 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 12 526,889,594.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-001/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS75,614,225.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS141,548,160.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-006B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS73,081,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-006A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS73,081,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-013/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS27,563,200.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-011/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS33,358,320.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-009/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS43,014,000.00รายละเอียด
10/03/2559PEA-C-007/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS23,625,600.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-008/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS10,300,890.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-005/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS30,107,660.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS38,526,420.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-C-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS35,250,080.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-016/2016จัดซื้อ 3G MODEM42,439,971.75รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-004/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS187,490,750.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-003/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS21,427,820.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-002/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS63,889,100.80รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-001B/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS105,609,000.00รายละเอียด
09/03/2559PEA-M-001A/2016จัดซื้อ TRANSFORMERS66,815,294.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-TSDP9.3-3.8/2558จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยากลาง ตาม โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ล็อตที่ 8316,682,219.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009C/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS30,791,925.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009B/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS53,076,280.00รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-009A/2016จัดซื้อ FUSE CUTOUTS62,595,470.80รายละเอียด
08/03/2559PEA-M-028/2015จัดซื้อ FUSE CUTOUTS17,469,997.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-011B/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS33,779,900.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-011A/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS39,440,093.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-010B/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS48,243,090.00รายละเอียด
07/03/2559PEA-M-010A/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS198,330,363.60รายละเอียด
07/03/2559จร.-คชฟ.3-05/2558จ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่เขต พระตำหนักภูฟ้า จังหวัดน่าน13,654,591.00รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1(จซ) 01/2559จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ26,050,499.91รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1(จซ) 03/2559จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ9,305,955.85รายละเอียด
07/03/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2559ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ, อุปกรณ์ประกอบสายไฟ, อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 40 รายการ19,890,915.18รายละเอียด
03/03/2559PEA-I-033/2015จัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง12,310,778.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-010B/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,500 กม. 55,426,000.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-010A/2015 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,800 กม. 62,077,120.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-009/2015จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3,400 กม. 33,225,854.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-008/2015จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 150 กม. 14,087,085.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-007/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 150 กม. 18,682,200.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-006B/2015จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 600 กม. 42,994,740.00รายละเอียด
03/03/2559PEA-I(F)-006A/2015 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 800 กม. 57,326,320.00รายละเอียด
01/03/2559PEA-I(F)-013/2016 จัดซื้อ ระบบป้องกันและควบคุมการใช้งานความปลอดภัยสำหรับเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา (PC Security and Bring Your Own Device (BYOD)) จำนวน 1 ระบบ30,914,988.91รายละเอียด
29/02/2559PEA-SCIP.2-001/2015จัดซื้อ Automatic Voltage Regulator (AVR)16,050,000.00รายละเอียด
29/02/2559PEA-I(F)-012/2016 จัดซื้อ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทน และเพิ่มเติม จำนวน 2,752 ชุด70,821,536.64รายละเอียด
29/02/2559จก.๒/๒๕๕๙งานประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร33,068,457.00รายละเอียด
26/02/2559PEA-I(F)-011/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 24 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 13 ชุด 20,674,540.00รายละเอียด
25/02/2559PEA-LB(F)-001/2016จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน18,443,907.00รายละเอียด
25/02/2559PEA-TSDP.3(F)-004/2559จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าไทรน้อย 1 (กฟผ.)-สี่แยกสันติสุข)-สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 4 จ.ปทุมธานี8,768,365.00รายละเอียด
24/02/2559น.3 กกค.(ยค.)-2000/58งานจัดเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab จำนวน 1 รายการ (14 คัน) โดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์13,392,120.00รายละเอียด