ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2664 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
03/07/2558PEA-RHEP-B-001B/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 3,800 ชุด 4,066,000.00รายละเอียด
03/07/2558PEA-RHEP-B-001A/2015จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 17,200 ชุด12,160,400.00รายละเอียด
02/07/2558น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)02/2558จัดซื้อพัสดุรอง BID ที่ 19 จำนวน 5 รายการ16,389,680.00รายละเอียด
29/06/2558PEA-E(F)-012/2015จัดจ้าง บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) ระยะที่ 3251,100,000.00รายละเอียด
25/06/2558PEA-I(F)-017/2015จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบขนาด 24 ตัน พร้อมหัวกระแทก จำนวน 2 คัน13,000,000.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)5-1/2558จัดซื้อพัสดุ ปี 2558 (กลุ่มสเปค 93-2) จำนวน 37 รายการ19,033,739.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-I-GIS-001/2015จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมการโอนย้ายระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า155,989,000.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-M-018D/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS1,071,000.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-M-018C/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS39,842,000.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-M-018A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS15,811,600.00รายละเอียด
24/06/2558PEA-M-018B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS3,065,000.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-M(F)-002/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ซเลน Type 3 จำนวน 67,200 ชุด96,902,400.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-RHEP-001D/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS749,700.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-RHEP-001C/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS2,988,000.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-RHEP-001B/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS2,942,400.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-RHEP-001A/2015จัดซื้อ TRANSFORMERS11,519,880.00รายละเอียด
23/06/2558PEA-I(F)-025/2015จัดซื้อเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ทดแทน จำนวน 733 ชุด43,906,700.00รายละเอียด
22/06/2558PEA-M-033D/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS856,800.00รายละเอียด
22/06/2558PEA-M-033C/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS29,848,000.00รายละเอียด
22/06/2558PEA-M-033B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS10,666,200.00รายละเอียด
22/06/2558PEA-M-033A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS35,237,280.00รายละเอียด
22/06/2558PEA-FRTU-RCS-4/2015 จัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.1 จำนวน 100 ชุด9,227,400.00รายละเอียด
15/06/2558PEA-FRTU-CITY/2014 จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU และอุปกรณ์ระบบสื่อสารวิทยุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายของพื้นที่เมืองใหญ่ จำนวน 654 ชุด126,065,040.00รายละเอียด
11/06/2558PEA-I(F)-023/2014 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 127 คัน 441,960,000.00รายละเอียด
10/06/2558จก.2/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ25,790,900.00รายละเอียด
05/06/2558PEA-M(F)-021D/2015จัดเช่า รถยนต์นั่งเก๋ง จำนวน 3 รายการ และ รถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)15,774,000.00รายละเอียด
05/06/2558PEA-M(F)-021C/2015จัดเช่า รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู จำนวน 3 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)34,674,000.00รายละเอียด
05/06/2558PEA-M(F)-021A/2015จัดเช่า รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 65 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)79,560,000.00รายละเอียด
05/06/2558น.2 Auc.(จซ.)-02/2558จัดซื้อพัสดุรองปี2558จำนวน37รายการ21,201,185.00รายละเอียด
05/06/2558น.2 Auc.(จซ.)-01/2558จัดซื้อลวดเหล็ก Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ15,504,516.00รายละเอียด
05/06/2558PEA-M(F)-021B/2015จัดเช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 29 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)32,190,000.00รายละเอียด
02/06/2558PEA-I-034/2014จัดซื้อ Insulation covers36,900,000.00รายละเอียด
02/06/2558ปก.ก.2 กบญ.04A/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 กลุ่ม RACK จำนวน 4 รายการ14,764,966.00รายละเอียด
27/05/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 16/2558จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2558 กลุ่ม RACKS AND CLEVISES จำนวน 4 รายการ10,516,716.00รายละเอียด
27/05/2558PEA-003/2015จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 4 มม. และ 5 มม.105,220,000.00รายละเอียด
27/05/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2558จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 34 รายการ 24,885,553.00รายละเอียด
15/05/2558ปก.ก.2 กบญ. 02A/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Grounding From. No.93-5 จำนวน 1 รายการ 18,320,720.00รายละเอียด
15/05/2558ปก.ก.2 กบญ. 06A/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม Overhead line hardware From. No.93-1 จำนวน 5 รายการ 9,813,460.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ)02/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย, อุปกรณ์ยึดโยง, อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 33 รายการ28,779,252.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ)03/2558จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ10,447,110.00รายละเอียด
14/05/2558e-Auction : ซป.ฉ.1 (บพ) 01/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์22,078,321.00รายละเอียด
12/05/2558PEA-I(F)-016/2015จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 36 ชุด284,400,000.00รายละเอียด
12/05/2558PEA-I(F)-013/2015จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 2 เครื่อง50,300,000.00รายละเอียด
11/05/2558PEA-I-015/2014จัดซื้อ Insulation covers36,900,000.00รายละเอียด
08/05/2558PEA-M-030/2014จัดซื้อ SURGE ARRESTERS20,409,430.00รายละเอียด
06/05/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 5/2558จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 ตามกลุ่มสเปคเลขที่ 93-2 จำนวน 37 รายการ19,033,739.00รายละเอียด
30/04/2558PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) - 2/2558ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11,882,346.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 003/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 4 รายการ24,463,320.00รายละเอียด
30/04/2558ต.3-กบง.(ปก.A) 002/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 32 รายการ15,140,203.00รายละเอียด
24/04/2558จ.กกค.(ยธ)001/2558ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสวี จังหวัดชุมพร15,960,800.00รายละเอียด
24/04/2558PEA-M-033/2013จัดซื้อ Stationary battery (ครั้งที่ 2)37,197,200.00รายละเอียด
20/04/2558จก.1/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล29,953,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 003/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทโลหะ จำนวน 38 รายการ35,637,400.00รายละเอียด
17/04/2558ก.3 กบง.ปก.(E) 004/2558จัดซื้อพัสดุรอง ประเภท Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ14,484,510.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007C/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)18,792,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007B/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)56,196,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007A/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)72,432,000.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007E/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)21,745,500.00รายละเอียด
10/04/2558PEA-I-007D/2015จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)112,911,100.00รายละเอียด
02/04/2558กกค.(ก) 2/2558จัดจ้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองกี่ โดยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์16,599,500.00รายละเอียด