logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
04/12/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.1-2562จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ376,634,678.89
29/11/2562ก.2 กบษ.(บอ.)1647/2562ประกวดราคาซื้อโหลดเบรกสวิตซ์ชนิด RCS ระบบ 22 เควี จำนวน 178 ชุด ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ของ กฟก.233,349,546.00
19/09/2562ก.2 กบษ.(บฟ.)2054/2562ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงานให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟก.2 จำนวน3 รายการ11,665,140.00
10/08/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.1-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ40,509,611.50
22/07/2562จร.-คพญ.1-13/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 2 (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนนิพัทธ์อุทิศ 1) และถนนศุภสารรังสรรค์ (จุดตัดถนนราษฎร์ยินดี – จุดตัดถนนเพชรเกษม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม คพญ.1 (หาดใหญ่ Lot 3)315,017,639.63
19/07/2562กฟภ.กจต.ป(บต)-002-2562จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) ให้กับ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค119,546,820.00
18/07/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-001-2562จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่ง พ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน116,961,700.00
18/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-004-2562จัดซื้อ RECLOSER 33 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 287 ชุด220,227,725.28
15/07/2562PEA-M(F)-096/2562จัดจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงต่างระดับสามโคก-ทางหลวงหมายเลข 347 จ.ปทุมธานี66,967,154.21
15/07/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-001-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ945,259,753.10
12/07/2562น.3อน.(บห.)eb103/2562ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบ คพจ.1(แผน 3และ4) ครั้งที่ 2 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 25638,945,735.00
12/07/2562กฟภ.กจน.ป(ห)-002-2562ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ159,069,966.40
12/07/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-035-2562จัดซื้อยาและเวภัณฑ์6,402,639.25
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.3-2562 จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 250 ชุด111,012,500.00
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.1-2562จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 976 ชุด408,905,723.74
11/07/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-003.2-2562 จัดซื้อ RECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 535 ชุด237,455,356.58
10/07/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-004.2-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 8 รายการ148,912,809.50
10/07/2562C3IAH ชช.015/2562จัดซื้อสายไฟ สำหรับงานก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) จำนวน 5 รายการ5,804,101.58
10/07/2562PEA-ENE-SR-002/2562จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต129,660,000.00
10/07/2562กฟภ.กจน.ป(ผ)-028-2562จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)32,446,102.20
09/07/256262067526877ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,249,443.20
09/07/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-003-2561จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ38,575,939.60
08/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding024/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) จำนวน 7,700 เมตร พร้อมชุดต่อปลายสายและอุปกรณ์ประกอบ21,991,014.50
08/07/2562กฟภ.กจต.ป(ลถ)-007-2561จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 431,320 ลูก9,184,096.76
08/07/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-057-2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV)18,341,121.96
08/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding004/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 39 รายการ20,525,192.61
08/07/2562จร.คพจ.1-24/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าลาดยาว) - สถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1132,759,188.56
05/07/2562PEA-I(EB)-004/2562จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางเรือพร้อมอุปกรณ์ประกอบทดแทนของเดิมที่ชำรุดสูญหายสำหรับสายเคเบิลใต้น้ำชนิด XLPE ระบบ 115 kV ช่วงขนอม – เกาะสมุย (วงจร 3) จำนวน 6 ชุด14,124,000.00
04/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-001.2-2562มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 2 รายการ258,726,000.00
04/07/2562ต.1 ดผ.(กป.)423/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน, เขื่อนกันดิน, บันไดท่าน้ำ, และรื้อถอนโรงเก็บมิเตอร์หลังเดิม, บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว, เสาไฟฟ้าเก่าที่ใช้กันดินชั่วคราว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี 14,445,000.00
03/07/2562PEA-HPS-002/2562โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟถนนประเภทโคมไฟเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท177,098,400.00
03/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2562จัดซื้อ SMART METER 1 P 2 W จำนวน 83,332 เครื่อง187,247,004.00
03/07/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562จัดซื้อSMART METER 1 P 2 W จำนวน 40,000 เครื่อง89,880,000.00
02/07/2562PEA (ผบฟ.กบษ.)2/2562ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,715,532.00
01/07/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2562ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 85,000 เมตร 19,281,400.00
01/07/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค18,190,000.00
29/06/2562N2.EB(จซ.)-11-2562ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L และ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) N2.EB(จซ.)-11-2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,351,983.44
28/06/2562PEA-M(R)-066/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา) - ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ) จ.อุดรธานี70,474,520.23
28/06/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2562 ซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 ชุด และระบบบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 18,373,012.80
28/06/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)06/2562ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,233,499.00
28/06/2562PEA-M(F)-041/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแก่งคอย - บริษัทภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด49,491,106.58
28/06/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)05/2562ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สาย2 จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,429,202.00
27/06/2562อร.(ปอจ.)05/2562งานปรับปรุงระบบป้องกัน Arc Protection สำหรับ Indoor Switchgear 98,100,750.08
26/06/2562PEA-SPM1-TDDP1-22/2562ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม คพจ.1484,283,146.00
25/06/2562PEA-SPM3-TDDP1-23/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)575,165,446.98
25/06/2562น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)04-2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพพ.2 ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงแสน 7,263,031.60
24/06/2562จร.-คตป.-14/2562งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2) 188,067,480.00
24/06/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-049-2562มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 2 รายการ127,277,436.25
21/06/2562อร.(ปอจ.)02/2562งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R51,508,618.72
20/06/2562PEA-I(EB)-009/2561จ้างปรับปรุงระบบควบคุม Pumping Station ของสายเคเบิลใต้น้ำชนิดใช้น้ำมันเป็นฉนวนระบบ 115 kV (วงจร 1) ช่วงขนอม-เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี27,022,935.60
19/06/2562จร.-คกท.-17/2562 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี ตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)1,766,734,780.00
18/06/2562กฟภ.กพบ.ภส.(ป)027-2562จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ19,367,535.00
18/06/2562จก.6/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ กฟจ.ยโสธร31,030,000.00
18/06/2562PEA-M(E)-060/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณแยกวัดบ้านนาเทพธาราม - สามแยกเกาะดอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 45,474,864.64
18/06/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-050-2562ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 KV. 100 A. 12 KA.113,761,330.00
17/06/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-012-2562จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่และ สำนักงานเขต จำนวน 1 ระบบ15,561,229.35
17/06/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-003-2561จัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์42,457,600.00
14/06/2562กฟภ.กนพ.(วส)-001-2562ประกวดราคาจ้างจ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีควบคุมการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์7,705,070.00
14/06/2562PEA-M(F)-044/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง 38,306,138.31
13/06/2562จร.คพญ.1-08/2562งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 lot 4 บริเวณถนน walking street (พัทยาสาย 1) ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี103,705,470.00
13/06/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-006-2562จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ LED ประเภทภายนอกอาคาร พร้อมระบบจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ LED สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต6,548,400.00
13/06/2562PEA(SM)-TM-006/2562ประกวดราคาซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 liter/hr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,708,000.00
13/06/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-052-2562จัดซื้อยาจำนวน 5 รายการ12,128,450.00
12/06/2562น.2 กกค.(กร.)- 04/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.219,719,543.60
12/06/2562PEA-I(G)-063/2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 3x18 เมตร 80 ตัน10,539,500.00
11/06/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-027-2562จัดซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 9 รายการ61,073,460.00
11/06/2562น.3กบญ.(จซ.) ข2/2562จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 8,988,000.00
10/06/2562PEA-M(G)-062/2562จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. และ 35 ต.มม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง6,830,286.15
10/06/2562ปก.จบ.(บห).071/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ พร้อมสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ที่ กฟจ.จันทบุรี 5,349,037.00
07/06/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-030-2562อุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง7,868,780.00
07/06/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-003-2562 SMART METER 3 P 4 W จำนวน 2 รายการ126,656,970.00
07/06/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-054-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.1 173,987,350.00
06/06/2562น.3 กบญ.(จซ.) 1746/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1(แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 25637,189,961.30
05/06/2562PEA-ENE-SR/002/2562จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต129,660,000.00
05/06/2562กฟภ.กจน.ป(ด)-045-2562ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ21,490,950.00
04/06/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)056D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน โครงการ คพจ. รายการ สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 95 ต.มม. 5,350,000.00
04/06/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-001-2562จัดซื้อ 3G Modem จำนวน 4,555 เครื่อง26,830,544.25
04/06/2562น.3กบญ.(จซ.)ข1/2562ประกวดราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.(เลขที่ น.3กบญ.(จซ.)ข1/2562)14,766,000.00
04/06/2562จก.5/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) (ก่อสร้างที่สำนักงานเขต กฟฉ.3)26,750,000.00
04/06/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2562ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน รายการสาย sac 22/50 ต.มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/25627,481,440.00
31/05/2562ฉ.๒สดจ.(บห)1275/2562จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด18.00X18.00 เมตร (แบบตอกเสาเข็ม)และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ กฟอ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์1,616,937.16
31/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding004/2562ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 39 รายการ20,525,192.61
31/05/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 709 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 106 ชุด 160,365,841.26
30/05/2562กฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 3 รายการ94,452,110.00
30/05/2562ก.2 กปบ.(จฟ.2)1506/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
30/05/2562PEA-I(F)-068/2562ประกวดราคาซื้อเครื่องมือ Portable air Compressor , Air Hammer ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.6,420,000.00
30/05/2562กฟภ.กจน.ป(ช)-032-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Video Conference จำนวน 2 รายการ 70,114,425.00
28/05/256262057301733งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณหน้า สฟ.เชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ำปิงบริเวณสะพานป่าตัน จ.เชียงใหม่ ตาม คพจ.1 และ คชฟ.3 3452,385,671.29
28/05/2562PAT-SCS-SCPS01/2019 งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 171,200,000.00
28/05/2562อร.(ปอจ.)04/2562งานจ้างปรับปรุงรีเลย์ในสถานีไฟฟ้าทดแทนผลิตภัณฑ์ GE94,145,482.24
28/05/2562อร.(ปอจ.)02/2562งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R51,508,618.72
27/05/2562กฟภ.กจน.ป(ส)-046-2562ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ16,994,596.00
27/05/2562PEA-I(EB)-002/2562ซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS)35,609,600.00
27/05/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-010-2562จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณและราง wire-way ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) ที่ศูนย์ข้อมูล (Data center) ของ กฟภ.66,547,580.00
24/05/2562PEA-SPM-SEZP2-DMB/2562งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2 จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพพ.280,911,153.00
23/05/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2561จัดซื้อรถลากจูง 10 ล้อ ติดไฮดรอลิคเครน พร้อมรถกึ่งพ่วง (Flat bed) (รถลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน-เมตร พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (3 เพลา) ระวางบรรทุกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน (Flat bed)) จำนวน 7 คัน119,914,900.00
21/05/2562กปก.11/2562ประกวดราคาจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สิทธิสวัสดิการและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกิจการไฟฟ้าและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย6,782,302.00
21/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-010-2561จ้างทำสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ71,396,327.80
17/05/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-009-2562 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Closed Loop ในพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการ คชฟ.317,327,280.40
16/05/2562PEA-I(EB)-003-2562จัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 2) กรณีฉุกเฉิน6,339,750.00
16/05/2562C3IAHชช.014/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1579/2562จัดซื้อพัสดุประเภท ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (C3IAHชช.014/2562)5,615,687.42
16/05/2562กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561จัดซื้อ 3G Modem จำนวน 7,055 ชุด41,556,419.25
15/05/2562น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,732,199.09
15/05/2562PEA-TSDP.9.3(F)-042/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 1 - สถานีไฟฟ้ารังสิต 1) - สถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานี 39,483,356.63
15/05/2562กฟภ.กจต.ป(ไอที)-004-2562จัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 ระบบ16,050,000.00
13/05/2562กฟภ.กจน.ป(ร)-003-2562จัดซื้อ Hotline Clamp จำนวน 3 รายการ128,363,882.15
13/05/2562น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)04/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,914,000.00
13/05/2562C3IAHชช.006/2562, ก.3กบญ.(จซ.)1322/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์โลหะ จำนวน 37 รายการ (C3IAHชช.006/2562)20,909,315.44
13/05/2562PEA-SPM-SCSP.R-KMA/2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี28,381,857.00
13/05/2562 PEA(SM)-SA-001/2562จัดซื้อเครื่องมือ Current Transformer Analyzer จำนวน 1 ชุด1,498,000.00
13/05/2562C3IAHชช.001/2562จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงและอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 7 รายการ33,417,753.15
13/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding017/2562จัดซื้อ ซีที วีที สำหรับใช้งานงบลงทุน (I) ปี 2562 จำนวน 5 รายการ2,181,216.40
10/05/2562PEA-M(F)-049/2562จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Reconductor SS to SD ช่วงสถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 2 (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา9,019,464.42
10/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding016/256231,879,098.50
10/05/2562น.2 กกค.(จร.)-03/2562จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 12 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-03/2562 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 2 ปี 256219,829,800.68
07/05/2562PEA-M(F)-044/2562จ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง 38,306,138.31
07/05/2562น.2 กกค.(จร.)-02/2562จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี. (SAC) ขนาด 50 ต.มม. เพื่อใช้งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการหลวงเลอตอ หมู่ 13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 120,000 เมตร เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-02/256211,812,800.00
05/05/2562ก.2 กปบ.(บห.)1021/2562งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.27,214,368.00
03/05/2562PEA(SM)-SA-012/2562จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear 22 kv และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC 61850 ของ กบส.และ กอค. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)305,981,480.00
02/05/2562C3IAHชช.013/2562จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 6 รายการ ใช้สเปคอ้างอิงในการจัดซื้อของ กฟภ. เลขที่ RTRN-038/25615,745,365.00
02/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-007-2561จัดจ้างสายไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ26,191,091.92
02/05/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding011/256237,613,260.60
02/05/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008-2561จ้างทำสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ617,303,811.50
30/04/2562N2.EB(จซ.)-10-2562จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 2 รายการ 19,709,400.00
30/04/2562N2.EB.(จซ.)-09/2562จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน 5,000 อัน7,206,450.00
29/04/2562PEA-M(A)-045/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สาย Power Cable สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแกลง 35,283,800.17
29/04/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-002-2562จัดซื้อชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 128 ชุด 26,244,318.00
29/04/2562PEA-SPM-DSRP3-PLC/2562งานจ้างก่อสร้างและติดตั้งคาปาซิเตอร์ระดับแรงดัน 115 kV สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 3 จังหวัดพิษณุโลก ตาม คชฟ.319,841,438.00
29/04/2562์N2.EB.(จซ.)-08-2562 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก8,429,460.00
26/04/2562กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561จัดซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน – เมตร จำนวน 3 คัน28,890,000.00
26/04/2562ฉ.2 กกค.(ยค.)ช-01/2562ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cap , รถแวนตรวจการและรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หลังคาสูง76,243,920.00
26/04/2562PEA-I(E)-032/2562ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.20,865,000.00
25/04/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)042D/2562ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรองคลังทดแทนงานจากภัยธรรมชาติ งบลงทุน8,019,714.20
25/04/2562กฟภ.กผร.-001/2562ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,232,045.00
25/04/2562ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2562 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 22 เควี 3 เฟส จำนวน 13 รายการ8,606,866.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด - สับชุดคาปาซิเตอร์ แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด 77,241,588.00
24/04/2562กฟภ.กจต.ป(รค)-001-2562 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส ระบบ 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 53 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 14 ชุด 28,052,489.60
24/04/2562น.3 กบญ.(จซ)1163/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบประมาณปี 2562(ครั้งที่ 2)6,077,279.00
24/04/2562อร.(ปอจ.)01/2562งานจ้างเปลี่ยน Static and Digital Transformer Differential Relay ให้เป็น Numerical Relay ในเขตพื้นที่ภาคกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)71,241,706.32
23/04/2562PEA-M(F)-027/2562จัดจ้าง จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน Load Break Switch 2,000 A ระบบ 115 เควี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ23,366,814.97
23/04/2562PEA(S2)กบญ.001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,203 ต้น และ เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4,919 ต้น โดยวิธี e-bidding 44,326,023.30
22/04/2562กฟภ.กจต.ป(สว)-004-2562 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 527 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 171 ชุด 110,715,147.00
19/04/2562PEA-M(F)-034/2562ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย - สถานีไฟฟ้าหนองแค) - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 จ.พระนครศรีอยุธยา และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค - สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 (เพิ่มเติม)6,640,248.80
19/04/2562กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011-2561จัดซื้อ สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ตร.มม. จำนวน 174 กม.17,551,424.00
05/04/2562ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding001/256238,099,704.00
26/03/2562PEA-SPM-TDDP1-DEA/2562จ้างก่อสร้างและ ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,691,852.00
18/03/2562PEA(S2)กกค.003/2562งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช5,108,715.00
15/03/2562น.2 กกค.- 01/2562ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 10 รายการ19,510,048.30
13/03/2562ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5,047,404.00
03/03/2562PEA-I(กคบ)-006/2562 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,387,450.00
25/02/2562PEA-M(F)-012/2562ประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จ.ชลบุรี5,178,457.60
22/02/2562ฉ.2 กส.(บห)010/2562จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟจ.กส.19,993,806.00