ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2419 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
20/08/2557กฟภ.-จร.-01/2556งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรื่นรมย์ จังหวัดขอนแก่น55,917,200.00รายละเอียด
19/08/2557PEA-DSD-02/2014ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Next Generation Network248,500,000.00รายละเอียด
18/08/2557PEA-I-024/2014จ้างเหมา สำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้งกางเขน18,893,000.00รายละเอียด
15/08/2557PEA-I(BU)-027/2556จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน เพื่อปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันรองรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 1 lot ที่ 1 Unmanned Substation จำนวน 12 สถานี15,260,000.00รายละเอียด
14/08/2557PEA-I(F)-025/2014จัดซื้อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ประเภทภายนอกอาคาร พร้อมระบบจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ LED46,215,400.00รายละเอียด
13/08/2557วธ.๑/๒๕๕๗งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) ฯลฯ ที่ กฟฉ.๓ จ.นครราชสีมา105,756,500.00รายละเอียด
06/08/2557PEA-(BU)-006/2557จัดซื้อมิเตอร์ระบบ AMR และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทน กรณีที่ชำรุดในโครงการ AMR ระยะที่ 116,422,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,752,000.00รายละเอียด
23/07/2557PEA-I(BU)-026/2556จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการย้ายตู้ควบคุมระบบป้องกันและอุปกรณ์ประกอบระบบ 115 เควี จากอาคารควบคุมหลังเดิมไปติดตั้งใช้งานที่อาคารควบคุมหลังใหม่ ที่สถานีไฟฟ้านวนคร 1 จ.ปทุมธานี งบฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)12,496,860.00รายละเอียด
22/07/2557จร.-คชฟ.3-05/2557งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Switcher ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) ประกวดราคาเลขที่ จร.-คชฟ.3-05/255773,800,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,725,000.00รายละเอียด
17/07/2557PEA-M-028/2014จัดซื้อ HARDWARE FITTING67,226,600.00รายละเอียด
16/07/2557PEA-NHEP-001/2014จัดซื้อ WATTHOUR METER18,710,490.00รายละเอียด
15/07/2557PEA-I(F)-057/2014จัดซื้อ ระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ จำนวน 128 ชุด27,072,000.00รายละเอียด
02/07/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค93-2)001/2557จัดซื้อพัสดุรองปี2557 (กลุ่มสเปค93-2) จำนวน 31 รายการ10,807,394.00รายละเอียด
30/06/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค04-4)002/2557ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2557 (กลุ่มสเปค 04-4) จำนวน 4 รายการ15,713,010.00รายละเอียด
30/06/2557น.3กวบ.(คค.)-791/2557จัดเช่ารถยนต์ตรวจการในหน่วยงานของ กฟน.3 จำนวน 1 รายการ (10 คัน)12,240,000.00รายละเอียด
30/06/2557PEA-M-036/2013จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน (ครั้งที่ 2)62,200,000.00รายละเอียด
27/06/2557PEA(NE.1)K-D00-05/2557เช่ารถยนต์แวนตรวจการ สำหรับใช้งานใน หน่วยงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี13,464,000.00รายละเอียด
26/06/2557PEA-TSDP8.1-3.18/2557 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี ตาม คพส.8.1 ล็อตที่ 18 183,745,000.00รายละเอียด
25/06/2557PEA-I-012/2014จัดซื้อ OVERHEAD LINE HARDWARE84,101,200.00รายละเอียด
24/06/2557PEA-LED-01A/2557จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี)68,153,046.00รายละเอียด
20/06/2557PEA-(BU)-019/2557จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้งานที่สถานีไฟฟ้าบ่อวิน 250,300,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025D/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS9,957,400.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025C/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS6,336,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS50,673,600.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-025A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS75,394,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-DSRP3-R.1/2557 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22, 33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ตาม คชฟ.3 ล็อต 1 313,005,700.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-026B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS28,422,000.00รายละเอียด
18/06/2557PEA-M-026A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS75,793,000.00รายละเอียด
18/06/2557 PEA-LED-01RD/2556 (ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2)จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด (ถ้ามี)140,600,000.00รายละเอียด
16/06/2557PEA-007/2014จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 มม.98,964,600.00รายละเอียด
12/06/2557กฟภ.-จร.-01/2557งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 22 เควี บริเวณถนนพระปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่16,322,300.00รายละเอียด
06/06/2557PEA.ก.1(บพ)-NHE-010/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557อุุุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ10,177,608.00รายละเอียด
04/06/2557PEA-I(F)-018/2014 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายทดแทน จำนวน 1 ระบบ38,496,135.00รายละเอียด
04/06/2557จร.-คพส.9.4-01/2557 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 - สถานีไฟฟ้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)125,472,500.00รายละเอียด
02/06/2557PEA-E-004/2014จัดจ้าง ผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค10,448,760.00รายละเอียด
30/05/2557PEA-I-012/2013จัดซื้อ Insulation cover (ครั้งที่ 2)36,900,000.00รายละเอียด
29/05/2557PEA-006/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร15,708,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-TSDP9.3-3.6AB/2556 (Group B)จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 6 ที่สถานีไฟฟ้าอมตะนคร 3 (Group B) 315,204,850.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-TSDP9.3-3.6AB/2556 (Group A) จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 6 ที่สถานีไฟฟ้านครปฐม 3 และเกาะช้าง (Group A) 287,546,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-E(F)-007/2014จัดจ้าง รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 18 ที่นั่ง รับ – ส่งพนักงานกองคลังพัสดุ (รังสิต) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 คัน (ระยะเวลาจ้าง 5 ปี) 11,880,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033F/2014 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,142,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033E/2014 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 24,621,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033D/2014 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 23,716,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033C/2014 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าช้างคลาน (ชั่วคราว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่24,100,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033B/2014 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 (ชั่วคราว) จังหวัดอุบลราชธานี24,733,000.00รายละเอียด
28/05/2557PEA-M(F)-033A/2014จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-33 เควี ขนาด 50 เอ็มวีเอ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานีไฟฟ้าปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช25,067,000.00รายละเอียด