ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2442 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
01/10/2557PEA-I-048/2011จัดซื้อ Universal relay test set11,700,000.00รายละเอียด
01/10/2557จร.-คชฟ.3-09/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lot 8)46,690,000.00รายละเอียด
30/09/2557PEA-(BU)-046/2556จัดซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Package) ขนาด 1 MW จำนวน 3 ชุด24,300,000.00รายละเอียด
30/09/2557PEA-I-PQ/2556งานประกวดราคาจ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ59,150,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-I-012/2013จัดซื้อ Insulation cover (ครั้งที่ 3)36,900,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-M(F)-024B/2014จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 35 ชุด16,793,000.00รายละเอียด
26/09/2557PEA-M(F)-024A/2014จัดซื้อแอร์เบรคสวิตซ์ 3 ขา ระบบ 115 เควี ขนาด 1,200 แอมป์ จำนวน 30 ชุด14,394,000.00รายละเอียด
25/09/2557PEA-M-033/2013จัดซื้อ Stationary battery37,197,200.00รายละเอียด
25/09/2557PEA-I(F)-027/2014 จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 2,225 ชุด70,283,300.00รายละเอียด
24/09/2557PEA-010/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)38,688,750.00รายละเอียด
23/09/2557PEA-(BU)-028/2557จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกัน Arc Protection (Arc Detection System) และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง พร้อมดำเนินการรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ จำนวน 9 สถานี21,503,100.00รายละเอียด
22/09/2557จร.-คชฟ.3-02/2557งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณพื้นที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร104,844,000.00รายละเอียด
22/09/2557จร.-คชฟ.3-04/2557 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่39,263,000.00รายละเอียด
19/09/2557PEA-012/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร12,970,000.00รายละเอียด
16/09/2557PEA-DSRP3-3.5/2557จ้างเหมาติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมที่ สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว และนิคมพัฒนา ตาม คชฟ.3 ล็อต 520,466,300.00รายละเอียด
16/09/2557PEA-I-PQ/2556งานประกวดราคาจ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจโรงแรม และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ59,150,000.00รายละเอียด
15/09/2557PEA-009/2014จัดซื้อ เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22 เมตร17,671,500.00รายละเอียด
12/09/2557PEA-(BU)-029/2557จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งและทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันสำหรับสายส่ง 115 เควี ให้เป็นแบบ Double main protection จำนวน 75 วงจร27,772,500.00รายละเอียด
11/09/2557จร.-คชฟ.2-01/2557ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างเสาโครงเหล็กและติดตั้งสายส่งระบบ 115 เควี ข้ามแม่น้ำท่าจีน ช่วงสถานีไฟฟ้าลาดบัวหลวง-สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี2,871,000.00รายละเอียด
03/09/2557จร.-คชฟ.3-06/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง (Lot 12)80,505,000.00รายละเอียด
02/09/2557จร.-คชฟ.3-07/2557 จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Lot 2)107,166,000.00รายละเอียด
01/09/2557PEA-I-025/2014จัดซื้อ รถบรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ46,550,000.00รายละเอียด
25/08/2557PEA-PSRP.7(BU)-018/2557จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้านครไทย, สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน, สถานีไฟฟ้าสิรินธร13,095,510.00รายละเอียด
20/08/2557กฟภ.-จร.-01/2556งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนรื่นรมย์ จังหวัดขอนแก่น55,917,200.00รายละเอียด
19/08/2557PEA-DSD-02/2014ประกวดราคาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Next Generation Network248,500,000.00รายละเอียด
18/08/2557PEA-I-024/2014จ้างเหมา สำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้งกางเขน18,893,000.00รายละเอียด
15/08/2557PEA-I(BU)-027/2556จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน เพื่อปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันรองรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 1 lot ที่ 1 Unmanned Substation จำนวน 12 สถานี15,260,000.00รายละเอียด
14/08/2557PEA-I(F)-025/2014จัดซื้อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED ประเภทภายนอกอาคาร พร้อมระบบจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ LED46,215,400.00รายละเอียด
13/08/2557วธ.๑/๒๕๕๗งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) ฯลฯ ที่ กฟฉ.๓ จ.นครราชสีมา105,756,500.00รายละเอียด
06/08/2557PEA-(BU)-006/2557จัดซื้อมิเตอร์ระบบ AMR และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนทดแทน กรณีที่ชำรุดในโครงการ AMR ระยะที่ 116,422,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
28/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,752,000.00รายละเอียด
23/07/2557PEA-I(BU)-026/2556จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการย้ายตู้ควบคุมระบบป้องกันและอุปกรณ์ประกอบระบบ 115 เควี จากอาคารควบคุมหลังเดิมไปติดตั้งใช้งานที่อาคารควบคุมหลังใหม่ ที่สถานีไฟฟ้านวนคร 1 จ.ปทุมธานี งบฉุกเฉิน (ภัยพิบัติน้ำท่วม)12,496,860.00รายละเอียด
22/07/2557จร.-คชฟ.3-05/2557งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Circuit Switcher ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) ประกวดราคาเลขที่ จร.-คชฟ.3-05/255773,800,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012A/2014การจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน)64,112,000.00รายละเอียด
22/07/2557PEA-E(F)-012B/2014การจ้างงานควบคุมดูแลและบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาจ้าง ๒๔ เดือน) 18,725,000.00รายละเอียด
17/07/2557PEA-M-028/2014จัดซื้อ HARDWARE FITTING67,226,600.00รายละเอียด
16/07/2557PEA-NHEP-001/2014จัดซื้อ WATTHOUR METER18,710,490.00รายละเอียด
15/07/2557PEA-I(F)-057/2014จัดซื้อ ระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ จำนวน 128 ชุด27,072,000.00รายละเอียด
02/07/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค93-2)001/2557จัดซื้อพัสดุรองปี2557 (กลุ่มสเปค93-2) จำนวน 31 รายการ10,807,394.00รายละเอียด
30/06/2557ซป.(e)ต.1กบง.(บพ)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค04-4)002/2557ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2557 (กลุ่มสเปค 04-4) จำนวน 4 รายการ15,713,010.00รายละเอียด
30/06/2557น.3กวบ.(คค.)-791/2557จัดเช่ารถยนต์ตรวจการในหน่วยงานของ กฟน.3 จำนวน 1 รายการ (10 คัน)12,240,000.00รายละเอียด