ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2749 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
07/10/2558PEA-M(F)-025/2015 จัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 33 เควี จำนวน 83 ชุด60,465,500.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-I(A)-008/2558จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างเพิ่ม BAY ระบบ 115 เควี ที่สถานีไฟฟ้าท่าวุ้ง (ลานไก) จ.ลพบุรี10,524,120.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-I-015/2015 จัดซื้อ Modular three-phase portable test system Standard meter portable digital three-phase 14,750,000.00รายละเอียด
29/09/2558PEA-DSRP.2(E)-007/2558จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อรองรับการจ่ายไฟ จากสถานีไฟฟ้าหนองแค 2 จ.สระบุรี 11,697,982.00รายละเอียด
28/09/2558จก.6/2558งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25,836,900.00รายละเอียด
28/09/2558PEA-I(F)-024/2015จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 36 ชุด284,400,000.00รายละเอียด
25/09/2558PEA-I-035/2014จัดซื้อ SMART METERS185,345,500.00รายละเอียด
22/09/2558PEA (S2)031/2558ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2558 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ14,313,812.00รายละเอียด
22/09/2558PEA-I-026/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS12,903,960.00รายละเอียด
22/09/2558PEA-I-006/2015จัดซื้อ SURGE ARRESTERS36,631,100.00รายละเอียด
21/09/2558PEA-BWB-KPO/2557จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115/22 เควี ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าบางวัว 2 และสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (ครั้งที่ 2)42,043,650.00รายละเอียด
21/09/2558PEA-M-024/2015จัดซื้อ ชุดต่อปลายสายเคเบิล 115 kV. 800 sq.mm. Plug-in (GIS)15,480,000.00รายละเอียด
16/09/2558PEA-LBP-ก2/2558ประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน518,359,520.00รายละเอียด
16/09/2558จก.5/2558งานจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟส.อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี20,244,800.00รายละเอียด
15/09/2558PEA-LB(H)-010/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของหน่วยงานในสังกัด ฝกร.351,394,799.00รายละเอียด
11/09/2558PEA-LBP-ต.๑/๒๕๕๘จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน267,369,530.00รายละเอียด
11/09/2558PEA-005/2015จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. และ 5 มม.45,861,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-M-013/2015จัดซื้อ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของ PEA เพื่อรองรับระบบ Smart Phonebook และ Mobile Softphone49,950,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-002/2015จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) จำนวน 44,700 ลูก13,007,700.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-001B/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-3L จำนวน 17,000 ชุด18,190,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-I(F)-001A/2015จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 60,000 ชุด42,420,000.00รายละเอียด
10/09/2558PEA-LBP-ฉ.3-001/2558จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์431,273,255.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01C/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่3 (ประกาศครั้งที่ 2)326,647,000.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01B/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่2 (ประกาศครั้งที่ 2)305,883,000.00รายละเอียด
09/09/2558จร.-คพส.9.1-01A/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - สถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีระยะที่ 9.1 ช่วงที่1 (ประกาศครั้งที่ 2)325,055,000.00รายละเอียด
08/09/2558ก.1 กกค.(ยค.)2086/2558จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 19 คัน14,364,000.00รายละเอียด
08/09/2558PEA-I-021/2015จัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใยแก้วนำแสง11,505,400.00รายละเอียด
08/09/2558น.2 Auc.(จซ.)-04/2558จัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน412,408,774.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-LBP (น.3) 2/2558ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์353,780,107.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-I(F)-033/2015จัดซื้อ พร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 23,810,922,000.00รายละเอียด
07/09/2558PEA-E-004/2015จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS)15,675,520.00รายละเอียด
03/09/2558PEA-LBP-น.1 – 1/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน439,910,056.00รายละเอียด
03/09/2558ปก.ก.2 กบญ.05A/2558จัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ้มอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ รายการแป้นมิเตอร์ 2 รายการ9,505,376.00รายละเอียด
02/09/2558PEA (NE.1) LBP-05/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟฉ.1488,436,799.00รายละเอียด
02/09/2558PEA-LBP-ก.1/2558จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2559-2560460,404,281.00รายละเอียด
02/09/2558PEA-LBP-048/2558ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์436,569,025.00รายละเอียด
01/09/2558จร.-คคด.-01/2558งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา12,556,500.00รายละเอียด
31/08/2558PEA (S2)026/2558ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ ลูกถ้วย (Form No. 93-6 สเปค R-911/2556) จำนวน 4 รายการ 10,093,879.00รายละเอียด
31/08/2558PEA-M(F)-001A/2015จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,500 อัน13,782,500.00รายละเอียด
31/08/2558PEA-M(F)-001B/2015 จัดซื้อเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน 74,100 อัน13,708,500.00รายละเอียด
28/08/2558PEA-DSRP3-3.2/2557จ้างเหมาติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติมที่ สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2, แกลง 3, มาบตาพุด 2 และหนองละลอก47,991,700.00รายละเอียด
27/08/2558PEA-I(F)-030B/2015 จัดซื้อรถ Fully hydraulic crawler crane จำนวน 1 คัน22,000,000.00รายละเอียด
27/08/2558PEA-I(F)-030A/2015 จัดซื้อรถเครนไฮดรอลิค ประเภท City crane ขนาดยก 20 ตัน จำนวน 3 คัน60,000,000.00รายละเอียด
27/08/2558PEA-I(F)-020B/2012 จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า 22-33 เควี จำนวน 6 คัน (ประกาศครั้งที่ 2) 42,576,000.00รายละเอียด
26/08/2558PEA-I-014/2015จัดซื้อ Insulation covers36,900,000.00รายละเอียด
24/08/2558PEA-M-038/2013จัดซื้อ ACCESSORIES FOR OPGW28,486,080.00รายละเอียด
24/08/2558จก.4/2558ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ กฟส.อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา21,057,800.00รายละเอียด
21/08/2558PEA-BDD-BM1/2556ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 78,605,200.00รายละเอียด
20/08/2558PEA-I-023/2015จัดซื้อ STATIC METER10,725,000.00รายละเอียด
20/08/2558PEA-FRTU-CITY/2014 จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU และอุปกรณ์ระบบสื่อสารวิทยุพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่ายของพื้นที่เมืองใหญ่ จำนวน 654 ชุด (ครั้งที่2)126,065,040.00รายละเอียด
18/08/2558PEA(SM)-TM-002/2558จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้งานที่สถานีไฟฟ้าบางกะดี จ.ปทุมธานี50,300,000.00รายละเอียด
17/08/2558PEA-CDD-02/2015จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบสื่อสาร109,676,234.00รายละเอียด
17/08/2558PEA-CDD-01/2015จ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบสื่อสาร DWDM ในเส้นทาง Protection Link72,458,920.00รายละเอียด
17/08/2558PEA-I(F)-032/2015จัดซื้อ อุปกรณ์สำรองจัดเก็บข้อมูลขององค์กร ทดแทน จำนวน 1 ระบบ 15,178,500.00รายละเอียด
14/08/2558PEA-I(F)-027C/2015จัดเช่า รถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 14,220,000.00รายละเอียด
14/08/2558PEA-I(F)-027B/2015จัดเช่า รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 23 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 28,152,000.00รายละเอียด
14/08/2558PEA-I(F)-027A/2015จัดเช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 35 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)38,850,000.00รายละเอียด
14/08/2558PEA-I(F)-026/2015จัดเช่า รถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องขนาด 1 ตัน จำนวน 52 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)50,122,800.00รายละเอียด
13/08/2558PEA-M-020/2015จัดซื้อ รถบรรทุก 1 ตัน พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ90,890,000.00รายละเอียด
13/08/2558PEA-M-012/2015จัดซื้อ รถบรรทุกน้ำ (10 ล้อ) ขนาด 12000 ลิตร40,296,000.00รายละเอียด
10/08/2558PEA-I(F)-016B/2012 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 64 คัน 197,952,000.00รายละเอียด
10/08/2558ก.๒ กบษ.(รล.) ๑๕๕๔ /๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ( CSCS)2,167,000.00รายละเอียด
06/08/2558PEA-BWB-KPO/2557จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115/22 เควี ขนาด 50 MVA จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าบางวัว 2 และสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์42,043,650.00รายละเอียด
06/08/2558PEA-I-019/2015จัดซื้อ คอนเหล็กเคลือบฉนวนพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)17,248,660.00รายละเอียด
05/08/2558PEA-I(F)-020C/2012จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี จำนวน 3 คัน39,000,000.00รายละเอียด
04/08/2558PEA-E-002B/2015จัดซื้อ การประกันวินาศภัยยานพาหนะ28,846,502.00รายละเอียด
04/08/2558PEA-E-002A/2015จัดซื้อ การประกันวินาศภัยทรัพย์สินและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล10,181,567.00รายละเอียด
04/08/2558PEA-TSDP6.1-SME/2558จ้างเหมาติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 ตาม คพส.6.115,308,700.00รายละเอียด
04/08/2558PEA-RHEP-B-003/2015จัดจ้าง ทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 680 กม.และสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,060 กม.13,892,980.00รายละเอียด
04/08/2558จร.-คพส.9.1-01/2558งานจ้างเหมาพาดสาย OPGW พร้อมวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – สถานีไฟฟ้าแม่ระมาด ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก 4,578,000.00รายละเอียด
03/08/2558จร.-คชฟ.3-12/2557ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (Lot 11)118,790,000.00รายละเอียด
28/07/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 17/2558จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 24,930 ชุด10,869,480.00รายละเอียด
28/07/2558PEA-I-GIS-001/2015จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมการโอนย้ายระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า155,989,000.00รายละเอียด
27/07/2558PEA-I(F)-027/2013 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 55 คัน 170,115,000.00รายละเอียด
27/07/2558PEA-DSRP.3(BU)-052/2557จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน งานปรับปรุงระบบรีเลย์ป้องกันเพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Close Loop ในพื้นที่ กฟก.๒ และ กฟต.๑ จำนวน ๘ Loop13,999,980.00รายละเอียด
24/07/2558PEA-E-005/2014จัดซื้อ วัสดุด้านช่าง17,563,890.00รายละเอียด
22/07/2558PEA-FRTU-RCS-4/2015 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.1 จำนวน 100 ชุด (ครั้งที่ 2)9,227,400.00รายละเอียด
21/07/2558จก.3/2558ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี20,532,800.00รายละเอียด
21/07/2558PEA-I-010-2015จัดซื้อ รถยนต์บริการด้านฮอทไลท์ 4 ตัน18,228,000.00รายละเอียด
20/07/2558ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2558จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ 24,234,456.00รายละเอียด
15/07/2558PEA-I(F)-024/2015จัดซื้อ Mobile Generator ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 36 ชุด284,400,000.00รายละเอียด
13/07/2558PEA-I-019/2015จัดซื้อ คอนเหล็กเคลือบฉนวนพร้อมติดตั้ง17,248,660.00รายละเอียด
08/07/2558PEA-I-022/2015จัดซื้อ่STATIC METER14,884,273.00รายละเอียด