ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 3384 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
23/02/2560น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2560ประกวดราคาทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อพัสดุรองปี 2560 จำนวน 17 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(e-Auc)(M)01/2560)10,088,281.00รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,874,682.00รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,918,348.70รายละเอียด
21/02/2560PEA-M-012C/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER95,272,800.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-014B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,500 กม. 177,486,250.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-014A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,360 กม. 167,547,020.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-I(F)-050B/2016 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 207 กม. 24,895,476.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-017/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 710 กม.121,400,060.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-016/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 33 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,310 กม.129,503,063.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-015B/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,500 กม.180,402,000.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-015A/2017 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 185 ต.มม. จำนวน 1,850 กม.222,495,800.00รายละเอียด
20/02/2560PEA-M(F)-041/2016 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100-1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 10,749 ลูก และยาว 1,500-1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 4,444 ลูก53,704,430.99รายละเอียด
20/02/2560PEA-I(F)-050A/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 156 กม.3,779,068.80รายละเอียด
15/02/2560PEA-CDD-07/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network66,025,420.00รายละเอียด
15/02/2560Auc.ชป.ฉ.1(กค)-001/2560ประกวดราคาเช่ารถ จำนวน 78 คัน81,655,980.00รายละเอียด
15/02/2560จก.2/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา33,139,505.00รายละเอียด
15/02/2560PEA(S2)057/2559 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 อุปกรณ์สายยึดโยงประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4 สเปค R-167/2542) จำนวน 4 รายการ19,257,323.93รายละเอียด
14/02/2560PEA-M-023/2015จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน49,808,500.00รายละเอียด
14/02/2560กกค.(จป.) 001/2560ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ92,807,520.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-044B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 125 คัน411,281,250.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-044A/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 100 คัน329,025,000.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-043B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
14/02/2560PEA-I(F)-043A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน111,708,000.00รายละเอียด
09/02/2560PEA-TSDP.9.4(A)-001/2560จัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 1x50 เอ็มวีเอ เพื่อใช้ในงานเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจาก 1x25 เอ็มวีเอเป็น 1x50 เอ็มวีเอ ที่สถานีไฟฟ้าสิงหนคร จ.สงขลา22,202,500.00รายละเอียด
08/02/2560PEA-CDD-05/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network58,626,370.00รายละเอียด
08/02/2560PEA-CDD-04/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network91,307,380.00รายละเอียด
08/02/2560จร.(จส.2)-คคก.1-01/2559งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 เควี ไปยังเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 )87,382,620.00รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-03/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคใต้ 319,031,341.20รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-02/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ372,523,135.30รายละเอียด
07/02/2560PEA-CDD-01/2017จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ในพื้นที่ภาคเหนือ357,378,717.05รายละเอียด
07/02/2560กกค.(จป.)006/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,814,046.00รายละเอียด
06/02/2560PEA-I(F)-017/2017 จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้า 115 เควี จำนวน 3 คัน44,281,950.00รายละเอียด
06/02/2560PEA-I(F)-018/2017 จัดซื้อ รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถพ่วงฉีดน้ำ) จำนวน 7 คัน39,771,900.00รายละเอียด
02/02/2560PEA-I-012/2017จัดซื้อ SMART METER76,184,000.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-SGPC-02/2017โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ IEC 6185097,500,000.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007D/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS6,233,927.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007C/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS2,881,938.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007B/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS15,556,730.00รายละเอียด
31/01/2560PEA-I-007A/2017จัดซื้อ INSTRUMENT TRANSFORMERS50,810,020.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-CDD-20/2016จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video Conference 106,499,240.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-CDD-06/2017งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network30,243,550.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012C/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER95,272,800.00รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,918,348.70รายละเอียด
30/01/2560PEA-M-012A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER178,874,682.00รายละเอียด
27/01/2560PEA-TSDP8.2-T9.3/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115-22 เควี สำหรับงานส่วนที่เหลือ และงานเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-22 เควี (เพิ่มเติม) ขนาด 50 MVA จำนวน 1 เครื่อง ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 5144,478,034.00รายละเอียด
24/01/2560PEA-M-017/2017จัดซื้อ HARDWARE47,477,128.36รายละเอียด
24/01/2560PEA-I(F)-021/2017จัดซื้อ ซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล (Software & License Database) จำนวน 22 Licenses17,184,200.00รายละเอียด
24/01/2560PEA-M-018/2017จัดซื้อ HARDWARE13,011,242.80รายละเอียด
24/01/2560PEA-M-019/2017จัดซื้อ PREFORMED FITTING21,809,189.40รายละเอียด
24/01/2560น.2Auc.(จซ.)02/2560จัดซื้อพัสดุรองปี 2560 จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)13,361,903.20รายละเอียด
23/01/2560PEA-TSDP9.1-3.14/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 ล็อตที่ 14112,286,004.00รายละเอียด
23/01/2560ปก.ก.1(จซ)-M-002/2560จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 จำนวน 4 รายการ18,090,098.38รายละเอียด
23/01/2560ปก.ก.1(จซ)-M-001/2560จัดซื้อ พัสดุรองประจำปี 2560 จำนวน 26 รายการ 19,955,277.98รายละเอียด
19/01/2560ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2560รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบหลังคาท้ายเสมอตัวรถ ขับเคลือน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 28 คัน(ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)28,581,840.00รายละเอียด
19/01/2560จก.1/2560ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์36,470,094.00รายละเอียด
19/01/2560PEA-FRTU-RCS-R2/2016จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1 (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)47,443,100.00รายละเอียด
19/01/2560น.3 กกค.(ยค.)-2147/59จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 4 รายการ (37 คัน)40,330,440.00รายละเอียด
18/01/2560 PEA-E(F)-008/2016 จ้างเหมาจัดหาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse (ประกาศครั้งที่ 2)8,717,131.64รายละเอียด
17/01/2560PEA-I(F)-010/2017 จัดซื้อ รถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 6 คัน45,216,060.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-I(F)-007C/2017จัดเช่ารถยนต์ตู้โดยสารหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 23 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)27,317,100.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-I(F)-007B/2017จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)16,204,080.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-I(F)-007A/2017 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)25,102,200.00รายละเอียด
16/01/2560PEA-TSDP9.3-3.13/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 2 และพระพุทธบาท 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 13408,062,884.00รายละเอียด
13/01/2560PEA-FRTU-RCS-5/2016จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุดตามโครงการ คจฟ.2 (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)9,202,000.00รายละเอียด
13/01/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2560จัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2560 กลุ่ม OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 25 รายการ15,883,533.47รายละเอียด
11/01/2560PEA-CAN(PE)-001/2016จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 319 ชุด 10,462,788.49รายละเอียด
11/01/2560PEA-TSDP9.1-CKN/2559จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงของ ตาม คพส.9.147,852,005.00รายละเอียด
10/01/2560อร.(ปอ.)03/2559จ้างเหมาจัดหารีเลย์ รื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ) พร้อมทดสอบ รีเลย์ป้องกัน เพื่อเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ผลิตภัณฑ์ GEC รุ่น MCGG จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟก.227,166,698.66รายละเอียด
10/01/2560ฉ.3 กกค.(ยค.)ปก. 004/2559จัดเช่า รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab จำนวน 34 คัน34,706,520.00รายละเอียด
09/01/2560ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2560จัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ27,437,217.13รายละเอียด
09/01/2560PEA-FRTU-RCS-RPUK135/2016จ้างเหมา รื้อถอน จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม Remote Control Switch (RCS) และอุปกรณ์ FRTUs ทดแทนของเดิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)16,857,315.00รายละเอียด
06/01/2560PEA-009/2016จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.และ 5 มม.86,166,030.00รายละเอียด
06/01/2560PEA-I(F)-005/2017 จัดซื้อ รถขุดเจาะ จำนวน 41 คัน372,017,600.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-007B/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. จำนวน 680 กม. 16,472,864.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-011/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 2,340 กม. 22,726,992.60รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-012/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 2,000 กม. 43,891,400.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-TDDP.1-B-007A/2016 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 185 ต.มม. จำนวน 110 กม.1,273,514.00รายละเอียด
05/01/2560PEA-M(F)-038B/2016จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง ระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ต.มม. จำนวน 2,610 เมตร14,954,908.50รายละเอียด
05/01/2560PEA-M(F)-038A/2016 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง จำนวน 6 รายการ14,438,196.94รายละเอียด
05/01/2560น.2Auc.(จซ.)01/2560ประกวดราคาจัดซื้อ Galvanized steel wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15,896,135.07รายละเอียด
04/01/2560PEA-TSDP9.3-3.10/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 แบบ GIS ระบบ 115/22 เควี ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 10298,892,934.00รายละเอียด
04/01/2560จก.18/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม26,100,724.00รายละเอียด
04/01/2560จก.19/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี25,476,914.00รายละเอียด
26/12/2559PEA-TSDP9.4-3.6-CIVIL/2559จ้างก่อสร้างงานโยธาของสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่ สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 ตาม คพส.9.4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์36,710,834.00รายละเอียด
26/12/2559PEA-DSRP3-R.3/2559จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าลพบุรี 1 และสถานีไฟฟ้าสิงห์บุรี ตาม คชฟ.3 ล็อต 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์169,852,957.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group B)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group B) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์276,234,507.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group B)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group B) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์276,234,507.00รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.11AB/2559 (Group A)จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี สถานีไฟฟ้าคลองใหม่ 2 ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 11 (Group A) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์215,720,336.00รายละเอียด
23/12/2559ต.3 กบษ.(รล) 1/2559จ้างเหมาจัดหาและเปลี่ยนทดแทนรีเลย์ที่ชำรุดและปรับปรุงรีเลย์ป้องกันให้มีเสถียรภาพสูงที่สถานีไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต กฟต.3 จำนวน 4 สถานี30,521,043.80รายละเอียด
23/12/2559PEA-DSRP3-R.4/2559ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าน้ำพอง, หนองคาย 1, พล และอุดรธานี 1 ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 ล็อตที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์364,436,208.75รายละเอียด
23/12/2559PEA-TSDP9.3-3.5/2559จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าสองพี่น้อง 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีไฟฟ้าสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตาม คพส.9.3 ล็อตที่ 5349,818,825.00รายละเอียด
22/12/2559PEA-TSDP.9.3(A)-038/2559จ้างเหมาก่อสร้างโยธาพร้อมติดตั้งโครงเหล็กรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสายดินแบบกราวด์กริดที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 จ.ระยอง49,952,222.40รายละเอียด
21/12/2559ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2560จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง อุปกรณ์โลหะ และอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 26 รายการ15,652,299.30รายละเอียด
16/12/2559จก.17/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่24,636,108.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-E-001/2016จัดซื้อ SURGE ARRESTERS21,991,710.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-M-017/2016จัดซื้อ Hydraulic hand compression tool8,067,800.00รายละเอียด
16/12/2559PEA-M-042/2013จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน61,230,750.00รายละเอียด
16/12/2559น.3 กกค.(ยค.)-1905/59จัดเช่ารถยนต์ระยะเวลา5ปี(60 เดือน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน2รายการรวม40คัน39,303,240.00รายละเอียด
15/12/2559กกค.(จป.) 008/2559ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double Cab จำนวน 11 คัน11,446,860.00รายละเอียด
13/12/2559PEA-I(F)-002/2017 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปลด - สับ ชุดคาปาซิเตอร์ แบบแวคคิวอัม 3 เฟส 200 แอมป์ ระบบ 22 เควี จำนวน 40 ชุด21,108,960.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-057/2016 จัดซื้อ รถ Fully hydraulic crawler crane จำนวน 1 คัน23,540,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-044B/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 125 คัน411,281,250.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-044A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 6 ตัน (ติดเครนพับ) จำนวน 100 คัน329,025,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-043B/2016จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 100 คัน372,360,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-043A/2016 จัดซื้อ รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า (รถแก้กระแสไฟฟ้าติดกระเช้า) จำนวน 30 คัน111,708,000.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-I(F)-006/2017 จัดซื้อ รถขุดตักตีนตะขาบ (รถไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบขนาด 24 ตัน พร้อมหัวกระแทก) จำนวน 6 คัน32,092,296.00รายละเอียด
09/12/2559PEA-TSDP.9.3(A)-036/2559จ้างเหมาก่อสร้างโยธาพร้อมติดตั้งโครงเหล็กรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสายดินแบบกราวด์กริดที่สถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จ.ระยอง46,523,771.20รายละเอียด
08/12/2559PEA-I(F)-051/2016จัดเช่า รถยนต์ จำนวน 7 รายการ12,531,840.00รายละเอียด
07/12/2559PEA-I(F)-056/2016 จัดซื้อ รถเครนไฮดรอลิค ประเภท City crane ขนาดยก 20 ตัน จำนวน 3 คัน64,200,000.00รายละเอียด
02/12/2559PEA-I-004/2016จัดซื้อ Insulation cover140,686,435.50รายละเอียด
01/12/2559PEA-I(F)-003/2017 จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 55 ชุด10,345,830.00รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013B/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER67,615,052.66รายละเอียด
29/11/2559PEA-M-013A/2017จัดซื้อ WATTHOUR METER119,945,587.60รายละเอียด
29/11/2559จร.-คชฟ.3-01/2559ประกวดราคางานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ชุด ตาม คชฟ.3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)88,867,780.00รายละเอียด
25/11/2559จก.15/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์29,054,566.00รายละเอียด
25/11/2559จก.16/2559ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก25,486,544.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-TSDP6.1-SME/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 (ลานไก) จ.สมุทรสาคร ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 119,951,220.00รายละเอียด
22/11/2559PEA-DSRP3-3.2/2559จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 2, แกลง 3, มาบตาพุด 2 และหนองละลอก ตาม คชฟ.3 ล็อต 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์57,202,521.00รายละเอียด
17/11/2559PEA-SGPC-01/2016งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWM และ IT Integration)984,400,000.00รายละเอียด