ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 4118 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
21/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-006-2561อุปกรณ์ประกอบสาย OPGW จำนวน 3 รายการ11,923,179.06รายละเอียด
17/05/2561ยธ.กกค.ฉ.2 (จัดจ้าง) 04/2561ปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า ของ กองบำรุงรักษา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมหม้อแปลงชำรุด ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี646,708.00รายละเอียด
16/05/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)008/2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี2560และปี2561 กลุ่มสเปค93-2 จำนวน 51 รายการ81,284,871.79รายละเอียด
16/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-002-2561คอนสาย แบบเหล็กฉาก 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม.19,681,580.00รายละเอียด
15/05/2561PEA-I(E)-028/2561จัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง157,278,715.90รายละเอียด
15/05/2561N2.EB(จซ.)03-2561 (ครั้งที่ 2)จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสาย จำนวน 11 รายการ11,628,011.00รายละเอียด
15/05/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-009-2561ตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว15,089,560.51รายละเอียด
15/05/2561น.3อน.(บห.)ซ.(Eb)01/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต7,702,499.86รายละเอียด
15/05/2561PEA-TSDP9.4-KMB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)87,084,197.00รายละเอียด
15/05/2561จร.(จป.)-คชฟ.3-01/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน 33 kV บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง ช่วงที่ 1 (A-B) จากแยกหอนาฬิกา – เฉวงน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)276,858,220.00รายละเอียด
11/05/2561C3IAHชช.020/2560จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ19,272,754.40รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นม3(สรน)(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)8,037,551.10รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว8,194,734.10รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ชช. (คพ.) EBD -001/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ15,162,863.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 สคว.(คพ.)EBD-001/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน9รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5,142,420.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3นม.(คพ.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ กฟจ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,641,508.50รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง5,974,238.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นร.(คพ.)EBD001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ14,633,534.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 สร.(บห.) EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)7,336,883.00รายละเอียด
11/05/2561จร.(จส.1)-คพญ.1-02/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยากลาง ตาม คพญ.1 และก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เป็นวงจรเฉพาะ ให้ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี 297,004,180.00รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3 นม2(หทล)(บห.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา2(หัวทะเล)6,585,186.60รายละเอียด
11/05/2561ฉ.3ชย.(คพ.)EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,718,007.50รายละเอียด
10/05/2561PEA-DSRP3-NAA/2561งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ระบบ 22 เควี จาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ที่สถานีไฟฟ้าน่าน 1 จังหวัดน่าน71,151,362.00รายละเอียด
10/05/2561จร.(จส.2)-คพจ.1-08/2561ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา - สี่แยกพระพุทธ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 174,742,710.00รายละเอียด
10/05/2561จร.(จส.1)-คพญ.1-03/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชุมพลและถนนราชดำเนิน (รอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จังหวัดนครราชสีมา.160,503,210.00รายละเอียด
10/05/2561ปอ.กบญ.ฉ.2พัสดุรอง 05/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ6,618,592.00รายละเอียด
09/05/2561PEA-TSDP9.3-3.18/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอมตะนคร 2 จังหวัดชลบุรี 295,684,656.00รายละเอียด
09/05/2561PAT-SCS-SCPS02/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2561 171,200,000.00รายละเอียด
08/05/2561กฟภ.-ศฝฟ.-01/2561ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3(ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)642,000,000.00รายละเอียด
07/05/2561PEA-I(A)-021/2561จัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานเปลี่ยน 115 kV Current Transformer (CT) ที่สถานีไฟฟ้านวนคร 1 และ สถานีไฟฟ้านวนคร 2 จ.ปทุมธานี10,898,073.05รายละเอียด
07/05/2561กฟภ.กจต.ป(สว)-001-2561จัดซื้อ 115 kV Circuit breaker 31.5 kA จำนวน 5 ชุด5,136,000.00รายละเอียด
07/05/2561PAT-SCS-SCPS01/2018งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 จำนวน 8 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณประจำปี 2560 171,200,000.00รายละเอียด
07/05/2561PEA-ENE-01/2561จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
04/05/2561PEA-TSDP9.3-3.17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 3 จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)284,792,591.00รายละเอียด
04/05/2561จร.(จส.2)-คพญ.1-01/2561งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนธรรมนูญวิถี จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)99,590,250.00รายละเอียด
04/05/2561จร.(จส.2)-คชฟ.3-02/2561งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณ รอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)95,458,980.00รายละเอียด
04/05/2561C3IAHชช.019/2561 บันทึกเลขที่ ก.3 กบญ.(จซ)1085/2561จัดซื้อสายอลูมิเนียมขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ11,669,420.00รายละเอียด
03/05/2561ยธ.กกค.ฉ.2(จัดจ้าง)02/2561การจ้าง ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ5,987,110.10รายละเอียด
02/05/2561PEA-I(G)-020/2561จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง54,062,686.25รายละเอียด
02/05/2561PEA-TSDP9.3-3.16/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 297,179,339.00รายละเอียด
02/05/2561จก.7/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟจ.สมุทรสงคราม37,199,513.00รายละเอียด
02/05/2561จร.(จส.1)-03.1-01/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท152,181,820.00รายละเอียด
02/05/2561PEA-TSDP9.2-3.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)171,513,724.00รายละเอียด
02/05/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-001-2561จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน25,145,000.00รายละเอียด
30/04/2561กบญ.ก.1(B)-P-023-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 3 7,155,687.06รายละเอียด
30/04/2561กบญ.ก.1(B)-P-023-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 3 7,155,687.06รายละเอียด
27/04/2561น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)07/61ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2561-2566จำนวน30คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)32,221,980.00รายละเอียด
26/04/2561C3IAHชช.018/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 8 รายการ งบ คพจ.1.318,109,866.63รายละเอียด
25/04/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-002-2561 จัดซื้อรถขุดเจาะ (4x2) จำนวน 34 คัน232,104,400.00รายละเอียด
24/04/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010-2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding010-2561 จำนวน 23 รายการ17,065,547.70รายละเอียด
24/04/2561น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2561ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,898,201.50รายละเอียด
20/04/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07-2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 21 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07-2561)7,113,591.12รายละเอียด
20/04/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 31 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)09-2561) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,302,877.80รายละเอียด
20/04/2561PEA-DDIP-SCPS/2017 งานปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC 61850 จำนวน 14 สถานีไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 203,300,000.00รายละเอียด
20/04/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding003/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 28,393,893.79รายละเอียด
18/04/2561S1(B)POLE(P)003/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ระนอง จำนวน 18 รายการ16,776,087.02รายละเอียด
18/04/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-004-2561จัดซื้อสายเคเบิลอากาศแรงสูงชนิดพันเกลียวอลูมิเนียม ระบบ 22 เควี ขนาด 3x240 ตร.มม. จำนวน 5,000 เมตร และระบบ 33 เควี ขนาด 3x240 ตร.มม. จำนวน 500 เมตร11,026,350.00รายละเอียด
11/04/2561น.1สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561การซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.๑ ในพื้นที่ กฟอ.สันทราย (พร้าว และสันทราย) น.๑สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)๐๑-๒๕๖๑12,013,876.54รายละเอียด
11/04/2561ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)15,402,810.50รายละเอียด
10/04/2561PEA(S2)กบญ.008/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 1/2561) ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,781,654.65รายละเอียด
10/04/2561SMC-DES-I-03/2018ประกวดราคาซื้อเครื่อง PC พร้อมติดตั้ง Windows 10 ทดแทนการใช้งาน Windows XP ในระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.24,536,800.00รายละเอียด
10/04/2561ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29,831,227.70รายละเอียด
10/04/2561จก.6/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟส.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น26,570,240.00รายละเอียด
09/04/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2561จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 2 รายการ7,266,733.80รายละเอียด
04/04/2561น.3 PEA-(ผคพ.กฟจ.ชน.)1/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบคฟจ.1 แผน3,4 งบ คชฟ.3 งบ คขก.2 ปี256113,802,586.98รายละเอียด
04/04/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)01/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 19,907,778.00รายละเอียด
04/04/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)03/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือพร้อมสำนักงาน โรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำรองจ่าย (โมบาย) และลาน คสล. ที่ สถานีไฟฟ้าสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 11,113,983.00รายละเอียด
04/04/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)02/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภองาว จังหวัดลำปาง 19,951,006.00รายละเอียด
02/04/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-002-2561 จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง จำนวน 4 รายการ11,157,425.00รายละเอียด
30/03/2561กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001-2561จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 2,500 เมตร 16,512,775.00รายละเอียด
30/03/2561น.1ลป.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง (ลำปาง, แจ้ห่ม) น.1ลป.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-256113,129,690.73รายละเอียด
30/03/2561น.1ลพ.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01/2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ลำพูน (บ้านโฮ่ง,ป่าซาง) น.1ลพ.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,276,429.20รายละเอียด
30/03/2561น.1มสย.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบ จำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย (เชียงแสน,แม่ฟ้าหลวง และ แม่สาย) น.1มสย.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 10,586,724.45รายละเอียด
30/03/2561น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.แม่ริม (กฟส.อ.แม่แตง) น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-256117,678,043.52รายละเอียด
30/03/2561น.1สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 (ยกเลิกโครงการนี้แล้ว)การซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.๑ ในพื้นที่ กฟอ.สันทราย (พร้าว และสันทราย) น.๑สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)๐๑-๒๕๖๑12,013,876.54รายละเอียด
30/03/2561SMC-DES-I-01/2018จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall และ Switch Layer 2 ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.123,433,000.00รายละเอียด
30/03/2561น.1ทง.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.เทิง และ กฟส.อ.เชียงของ น.1ทง.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-256110,181,583.93รายละเอียด
30/03/2561น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561การซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.เชียงราย (แม่ลาว,เวียงป่าเป้า) น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-256110,878,811.98รายละเอียด
30/03/2561ปก.ก.2 กบญ.(จซ.) 023D/2561ประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบสายไฟ สำหรับงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง 6,082,832.30รายละเอียด
29/03/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)002/2561จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 35 รายการ18,836,761.24รายละเอียด
29/03/2561น.3 นผ.(บห.)ซB1/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน 3,4) งบ คชฟ.3,งบ คขก.2 ประจำปี 2561 ของ กฟอ.หนองไผ้10,545,224.50รายละเอียด
28/03/2561PEA(S2)กบญ.003/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 3 (ไลน์เมน) เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6,400 ต้น47,730,560.00รายละเอียด
28/03/2561ก.2 กบษ.1080/2561จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Inductive voltage transformer 115 KV.16,692,000.00รายละเอียด
28/03/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)005/2561จัดซื้อพัสดรองประจำปี2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใชงานในโครงการต่างๆ15,171,284.05รายละเอียด
28/03/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding004/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ7,338,445.20รายละเอียด
28/03/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding006/2560ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย พินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 จำนวน 2,500 ลูก8,126,650.00รายละเอียด
28/03/2561น.3 กบญ.(จซ.)742/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กฟจ.พช. โดยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์9,543,520.46รายละเอียด
27/03/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)001/2561จัดซื้อพัสดรองประจำปี2561 ประเภทอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 19 รายการ เพื่อใชงานในโครงการต่างๆ17,738,543.78รายละเอียด
27/03/2561ชป.ต.1-กกค.(ยค.) 001/2561ประกวดราคาเช่าเช่ายานพาหนะ ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้งาน กฟต.1 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)70,767,660.00รายละเอียด
27/03/2561S1(B)Hardware(I)002/2560จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนเพื่อความั่นคง(งบI)8,145,215.57รายละเอียด
26/03/2561PEA(S2)กบญ.006/2561 จัดซื้อพัสดุรอง งานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงปี ๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,968,161.00รายละเอียด
26/03/2561PEA-I(G)-014/2561จัดซื้อเครื่องมือ- เครื่องใช้ ในส่วนของ กผภ. ตามแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 49,004,050.00รายละเอียด
26/03/2561น.2 กกค.(จร) 01/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ กฟน.2 ตาม คพจ.1 19,791,492.54รายละเอียด
26/03/2561PEA-TSDP9.2-3.10/2561การจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4196,855,392.00รายละเอียด
23/03/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-004-2561 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน ติดเครนพับ จำนวน 3 คัน 18,505,650.00รายละเอียด
23/03/2561ปอ.กบญ.คอนกรีต 301/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1,คพพ.1 และงานย้ายแนว ประจำปี 2561151,407,596.89รายละเอียด
21/03/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding007/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2560-2565 ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)55,462,380.00รายละเอียด
21/03/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)016D/2561จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมงานติตตั้งหลอดในสถานีไฟฟ้า จำนวน 80 แห่ง19,530,222.08รายละเอียด
20/03/2561จก.4/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ฯลฯ ที่ กฟจ.กาฬสินธุ์32,575,722.00รายละเอียด
20/03/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ47,115,885.61รายละเอียด
19/03/2561จร.(จส.2)-คพจ.1-03/2561ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าเดชอุดม ถึงทางหลวงหมายเลข 2182 กม.ที่ 26+0.45 จ.อุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 167,729,930.00รายละเอียด
19/03/2561กฟภ.กจต.ป(รช)-001-2561 จัดเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 (สนญ.) จำนวน 7 รายการ (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)90,778,800.00รายละเอียด
19/03/2561PEA-ENE-01/2561จัดจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน อาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
16/03/2561S1(B)Hardware(พัสดุรอง)003/2561จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ6,937,569.70รายละเอียด
16/03/2561C3IAHชช.013/2561, ก.3กกค.(ก.)702/2561จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 16 รายการ (C3IAHชช.013/2561)17,970,301.18รายละเอียด
15/03/2561น.3 ลบ.(บห.)ซ-06/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,272,191.06รายละเอียด
13/03/2561จก.3/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงจอดรถ และอื่นๆ ที่ กฟก.3 จ.นครปฐม30,407,474.00รายละเอียด
13/03/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2561ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ85,886,185.41รายละเอียด
12/03/2561กฟภ.กจต.ป(จร)-001-2561จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ จำนวน 19 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)159,940,176.00รายละเอียด
12/03/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 10/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ7,169,395.90รายละเอียด
12/03/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 36 รายการ10,860,908.09รายละเอียด
08/03/2561PEA-M(F)-010/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า308,092,523.51รายละเอียด
08/03/2561ก.3กอก.(บก.)0313/2561, PEA-LBP-ก.3/2561การจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า321,713,595.84รายละเอียด
08/03/2561PEA-LBPN3/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 18 เดือน) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี336,098,394.22รายละเอียด
08/03/2561PEA-LBP-ฉ.3 - 001/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2562)470,862,791.88รายละเอียด
08/03/2561กบญ.ก.1(B)-M-021-2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟก.1468,959,328.01รายละเอียด
08/03/2561S1(B)POLE(P)002/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 จำนวน 8 รายการ15,585,870.38รายละเอียด
08/03/2561PEA-LBP ก.2/2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)468,627,316.62รายละเอียด
08/03/2561PEA.NE1-LBP-02/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าประจำปี 2561-2562 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)495,665,753.54รายละเอียด
08/03/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)379,156,787.96รายละเอียด
08/03/2561PEA-LBP-น1/2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่462,093,019.45รายละเอียด
08/03/2561PEA(S2)กบญ.LBP001/2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)462,460,610.16รายละเอียด
08/03/2561PEA-LBP-ฉ.2/001/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เริ่มจ้าง 1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม2562 ของ กฟฉ.2473,020,522.62รายละเอียด
08/03/2561C3IAHชช.007/2561, ก.3กกค.(ก.)590/2561จัดซื้อ ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (C3IAHชช.007/2561)5,615,687.42รายละเอียด
08/03/2561N.2-LBP.EB(กอก.)-01-2561จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ค.2561 - 31 ธ.ค. 2562)417,385,245.29รายละเอียด
06/03/2561PAT-AMS-T-01/2018จัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมแซมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระบบควบคุมจำนวน 8 รายการ5,599,310.00รายละเอียด
06/03/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-001-2560 จัดเช่าและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) แบบ Air cool จำนวน 2 ชุด แบบชั่วคราว ระยะเวลาเช่า 15 เดือน ของอาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่6,741,000.00รายละเอียด
06/03/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-001-2561จัดซื้อตะกั่วตีตรามิเตอร์ และลวดร้อยตราตะกั่ว จำนวน 2 รายการ15,089,560.51รายละเอียด
05/03/2561น.3 กบญ.(จซ.)ชB1/2561จัดเช่ายานพาหนะ ประจำปี จำนวน 3 รายการ รวม 78 คัน ของ กฟน.3 และกฟฟ.ในสังกัด69,695,520.00รายละเอียด
02/03/2561ก.2กกค.(ยธ.)598/2561ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง4,167,864.00รายละเอียด
28/02/2561กฟภ.กจน.ป(ซ)-001-2561จัดซื้อ Instrument transformer จำนวน 20 รายการ147,385,138.40รายละเอียด
28/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 07/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (แป้นรองมิเตอร์) จำนวน 3 รายการ19,635,289.55รายละเอียด
28/02/2561น.3 คสร.(คพ.) ซ.8-1/61จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,623,280.92รายละเอียด
28/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 06/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ10,491,929.45รายละเอียด
28/02/2561น.3กบญ.(จซ)506/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กฟอ.หล่มสัก โดยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์11,390,757.76รายละเอียด
27/02/2561PEA-MGDP-01/2561การจ้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน230,000,000.00รายละเอียด
27/02/2561N2.EB(จซ.)-03/2561จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสาย จำนวน 11 รายการ11,628,011.00รายละเอียด
23/02/2561S1(B)POLE(P)001/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน14 รายการ ใช้งานโครงการ คพจ.110,885,678.17รายละเอียด
23/02/2561ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานในภารกิจของ กฟภ. จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน(ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)33,133,620.00รายละเอียด
22/02/2561C3IAH ชช.010/2560, บันทึกที่ ก.3 กบญ.จซ. 287/2561 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561จัดซื้อ Galvanize Steel Wire (ลวดเหล็กตีเกลียว) จำนวน 4 รายการ26,453,694.53รายละเอียด
22/02/2561C3IAHชช.012/2560 บันทึกที่ ก.๓ กบญ.(จซ.) ๓๕๗/๒๕๖๑จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) อุปกรณ์ประเภทโลหะ จำนวน 62 รายการ 36,446,166.45รายละเอียด
22/02/2561กกค.ก.1(B)-ผยค.-001/2561ขอจ้างงานเช่ารถ 3 ประเภท ประจำปี 2561-256655,558,680.00รายละเอียด
22/02/2561กบญ.ก.1(B)-M-005/61จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ38,510,568.91รายละเอียด
22/02/2561กบญ.ก.1(B)-M-007/61 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ26,827,413.79รายละเอียด
21/02/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)01-2561)61,028,164.33รายละเอียด
21/02/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 53 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2561)25,438,078.34รายละเอียด
21/02/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 47 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)03-2561)54,290,481.94รายละเอียด
21/02/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-001-2561 จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 10,334,060.00รายละเอียด
21/02/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2561ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ20,717,168.80รายละเอียด
21/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)01D/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์ติดตั้งโครงสร้างหัวเสา 25,033,024.50รายละเอียด
21/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2561จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 กลุ่มพัสดุลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการ40,162,203.90รายละเอียด
21/02/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2560จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง เครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 1 ชุด42,800,000.00รายละเอียด
21/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)011D/2561จัดซื้อพัสดุรอง กลุ่ม อุปกรณ์รับคอนสาย จำนวน 2 รายการ23,586,866.00รายละเอียด
21/02/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)04-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)04-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,661,666.70รายละเอียด
20/02/2561N2.EB(จซ.)01/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 (อุปกรณ์สายยึดโยง) จำนวน 15 รายการ27,843,857.04รายละเอียด
19/02/2561ฉ.2 กบญ.(จซ.)พัสดุหลัก202_2561จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ9,397,676.25รายละเอียด
19/02/2561N2.EB(จซ.)-02/2561จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ จำนวน 38 รายการ10,990,590.60รายละเอียด
19/02/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)020D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ19,290,751.80รายละเอียด
16/02/2561S1(B)Hardware(I)004/2560ซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนเพื่อความมั่นคง6,784,591.80รายละเอียด
16/02/2561กฟภ.กจน.ป(ผ)-001-2561ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ13,802,144.00รายละเอียด
16/02/2561C3IAHชช.003/2561, ก.3กกค.(ก.)401/2561จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 18 รายการ (C3IAHชช.003/2561)18,756,607.80รายละเอียด