ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 4469 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
16/11/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 12/2561จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 19 รายการ ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้งานบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.) 27,134,902.54รายละเอียด
16/11/2561น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,744,782.58รายละเอียด
16/11/2561น.1 กบษ.(ตบ.)(จปก.)(e-bid) 4/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินพังทลาย Slope Protection ระบบสายส่ง 115 เควี. ไลน์ สฟ.แม่แตง(Egat) ถึง สฟฟ.ปาย เสาหมายเลข 47/16,890,479.00รายละเอียด
15/11/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-008-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 ระบบ16,050,000.00รายละเอียด
14/11/2561PEA-HPS01/2561โครงการนำร่องติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟถนนแบบบูรณาการประสิธิภาพสูง90,390,655.00รายละเอียด
13/11/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-012-2561 รถขุดตักล้อยาง จำนวน 4 คัน18,832,000.00รายละเอียด
13/11/2561C3IAHชช.043/2560จัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 1 รายการ6,958,975.75รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM1-Q2.08/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3 และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4 จังหวัดปราจีนบุรี380,702,299.94รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM3-Q2.05/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีไฟฟ้าชะอำ 3 จังหวัดเพชรบุรี ตาม คพจ.1417,651,992.76รายละเอียด
12/11/2561PEA-SPM3-Q2.05/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีไฟฟ้าชะอำ 3 จังหวัดเพชรบุรี ตาม คพจ.1417,651,992.76รายละเอียด
09/11/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-006-2561จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ7,971,500.00รายละเอียด
08/11/2561ก.2กกค.(กร.)2732/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการย้ายแนวระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี จำนวน 14 รายการ11,307,760.00รายละเอียด
08/11/2561จร.-คพญ.1-31/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)300,733,130.00รายละเอียด
07/11/2561ต.1ปข.(บห)1662/2561จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุจำนวน 2 หลัง และอื่นๆ ที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์8,624,200.00รายละเอียด
07/11/2561จร.-คพจ.1-27/2561 งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี บริเวณ สามแยกบ้านแกใหญ่ – ทางหลวงหมายเลข 2076 (กม.ที่ 19+280) จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)138,237,580.00รายละเอียด
07/11/2561จก.9/2561ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)403,275,727.21รายละเอียด
06/11/2561PEA-M(E)-072/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน แผนงานที่ 3 ตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดแพร่,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดพิจิตรและแยกนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร)11,685,330.90รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)18/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,050,000.00รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ ที่ คลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,914,000.00รายละเอียด
06/11/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)16/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,050,000.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพจ.1-04/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 – สถานีไฟฟ้าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139,021,890.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพญ.1-25/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)302,294,260.00รายละเอียด
05/11/2561จร.-คพญ.1-29/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 Lot 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 242,832,220.00รายละเอียด
05/11/2561ก.2 กบษ.(ปฮ.)3525/2561เช่าเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 กิโลวัตต์16,799,000.00รายละเอียด
05/11/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561Electronic Energy Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100) แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00รายละเอียด
02/11/2561ก.2กกค.(กร.)2732/2561ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการย้ายแนวระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี จำนวน 14 รายการ11,307,760.00รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM2-Q3.01/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23,799,988.60รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM1-Q2.11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านบึง 1 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)335,714,176.69รายละเอียด
31/10/2561PEA-SPM1-Q2.09/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 จังหวัดอยุธยา และสถานีไฟฟ้าศรีมหาโพธิ 2 จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)342,136,180.80รายละเอียด
30/10/2561PEA-M(E)-071/2561จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้ดิน แผนงานที่ 3 ตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,636,845.60รายละเอียด
30/10/2561PEA-SPM2-Q3.02/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี ที่สถานีไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)106,639,303.00รายละเอียด
29/10/2561PEA(S2)กบญ.036/2561จัดเช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2562-2567 (รถยนต์ 5 ประเภท จำนวน 61 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 6110715971465,265,720.00รายละเอียด
29/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-003-2561จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 380 ชุด9,424,000.00รายละเอียด
29/10/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding031/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 23 คัน ของ กฟต.326,264,220.00รายละเอียด
29/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2561จัดซื้อระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ36,816,119.16รายละเอียด
25/10/2561น.3กบญ.(จซ.) EB 9/2561จัดซื้อพัสดุรองปี 256111,242,757.50รายละเอียด
24/10/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)031D/2561จัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ขนาด 2x10 ต.มม.19,773,600.00รายละเอียด
22/10/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงหลังจากรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่1)290,612,000.00รายละเอียด
22/10/2561PEA-I(กคบ)-016/2561จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโมบายล์8,025,000.00รายละเอียด
22/10/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)055D/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี 2561 งบโครงการ คพจ.1, คพญ.,คฟม.2 16,797,074.00รายละเอียด
22/10/2561PEA(S2)กกค.021/2561งานต่อเติมอาคารสำนักงาน และอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,629,957.20รายละเอียด
19/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-011-2561จัดจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 98,000,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือน14,648,942.00รายละเอียด
19/10/2561PR-PEA-141/2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างผลิต จัดส่งและเผยแพร่วารสารสายใจไฟฟ้า ปี 2562 9,000,000.00รายละเอียด
18/10/2561ต.1 ชพ.บห.(B)POLE(P)1511/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ7,269,483.70รายละเอียด
18/10/2561PEA-I(กคบ)-015/2561จัดจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 11,143,301.00รายละเอียด
18/10/2561PEA(S2)กกค.020/2561งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่19,999,872.90รายละเอียด
17/10/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-003-2561จัดจ้างนิติบุคคล ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาอาคารและจัดการสถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่87,023,100.00รายละเอียด
17/10/2561PEA-SPM1-Q3.03/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ ๑๑๕ เควี พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑๑๕-๒๒ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)71,863,421.00รายละเอียด
17/10/2561PEA-SPM1-Q3.04/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ ๒ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)124,047,136.00รายละเอียด
16/10/2561กฟภ.ฝสฟ.(เครื่องมือ)-01/2561ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานสำรวจออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,034,690.00รายละเอียด
16/10/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-010-2561จัดซื้อ Hardware จำนวน 5 รายการ8,521,085.82รายละเอียด
11/10/2561น.3กบญ.(จซ.) จ.5/2561งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ11,600,940.00รายละเอียด
11/10/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding025/2561ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 22 รายการ5,205,731.90รายละเอียด
11/10/2561ก.2 กบษ.3349/2561จ้างเหมาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซลเกาะล้าน12,694,801.00รายละเอียด
10/10/2561น.3กบญ.(จซ.)EB15/2561ประกวดราคาซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. SAC จำนวน 56,000 เมตร11,984,000.00รายละเอียด
09/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-013-2561 จัดซื้อโปรแกรม (Software) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) จำนวน 1 ระบบ9,972,400.00รายละเอียด
09/10/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding035/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding035/25617,874,804.10รายละเอียด
09/10/2561PEA-SMC-02/2018งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation395,985,600.00รายละเอียด
08/10/2561PEA-CDD-01/2018ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)214,107,000.00รายละเอียด
08/10/2561PEA-CDD-03/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)262,567,300.00รายละเอียด
08/10/2561กฟภ.กบข.(ก)-001-2561ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
08/10/2561PEA-CDD-02/2018จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ในพื้นที่ กฟก.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)282,768,900.00รายละเอียด
08/10/2561C3IAHชช.040/2561จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ18,408,766.84รายละเอียด
05/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-007-2561จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง เครื่องพับปิดผนึกซองอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ จำนวน 1 ชุด42,800,000.00รายละเอียด
05/10/2561N2.EB(จซ.)-29 ปี 2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561(อุปกรณ์ประกอบสายไฟ) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,504,251.46รายละเอียด
04/10/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-011-2561 จัดจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 98,000,000 ข้อความ ระยะเวลา 12 เดือน14,648,942.00รายละเอียด
04/10/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-010-2561 จัดจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของ ฝธก. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 102,393,376.08รายละเอียด
04/10/2561กบญ.ก.1(B)-M-066-2561จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ประจำหน่วยงานในสังกัด กฟก.1165,323,628.48รายละเอียด
03/10/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 3 รายการ94,452,110.00รายละเอียด
03/10/2561ก.2กกค.(ยค)ป.03/2561เช่ายานพาหนะปี 2562-2567 กฟก.280,615,940.00รายละเอียด
03/10/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-002-25613G Modem41,556,419.25รายละเอียด
03/10/2561ที่ ต.1 สส.(บห)1883/2561งานปรับปรุงที่ดินและงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 X 36.00 เมตร (ตอกเสาเข็มมี่เหลี่ยม 0.26X0.26X21.00 เมตร)จำนวน 2 หลัง พร้อมงานบดอัดหินคลุก ที่ กฟจ.สมุทรสงคราม (ที่ดินแห่งใหม่)7,999,320.00รายละเอียด
01/10/2561กฟภ.กจน.ป(ค)-002-2562จัดซื้อคาปาซิเตอร์ จำนวน 1 รายการ46,830,476.00รายละเอียด
01/10/2561กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2561 จัดจ้างนิติบุคคล ควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่34,772,860.00รายละเอียด
28/09/2561PEA(S2)กบญ.034/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ / ขับเรือ ของ กฟต.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 137,356,002.72รายละเอียด
28/09/2561N.2 PEA-DVB (กอก.) 01-2561จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ ขับเรือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ กฟน.276,266,467.04รายละเอียด
28/09/2561PEA.NE.1-DVB-03/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ ประจำปี 2562-2563 ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)102,755,541.12รายละเอียด
28/09/2561PEA-M(E)-070/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)136,092,880.56รายละเอียด
28/09/2561PEA-DVB-ก.3/2561จ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ115,654,605.12รายละเอียด
28/09/2561จร.-คพญ.1-28/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) (Lot 5) บริเวณถนนพัทยาสาย 3 (ช่วงตัดพัทยากลาง – พัทยาสาย 1) และซอยเล้งกี่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 277,003,740.00รายละเอียด
28/09/2561PEA-DVB-น1/2561ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 83,589,966.48รายละเอียด
28/09/2561ฉ.2 กกค.(ยค.)จ-01/2561การประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านขับรถยนต์/ขับเรือ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2135,692,606.40รายละเอียด
28/09/2561PEA-DVB-ก.2-01/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ประจำหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒132,964,594.32รายละเอียด
28/09/2561กฟภ.กจน.ป(ส)-001-2561ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 9 รายการ 238,202,330.00รายละเอียด
27/09/2561PEA-DVB-(น.3)1/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถต์/ขับเรือ ประจำปี 2562-2563123,278,046.96รายละเอียด
27/09/2561S1(B)PEA-DVB 001/2561ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2562-256395,762,774.40รายละเอียด
26/09/2561จร.-คพจ.1-16/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าครบุรี - สถานีไฟฟ้าเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 143,436,650.00รายละเอียด
26/09/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2561ปะกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3130,211,724.00รายละเอียด
26/09/2561น.3อน.(บห.)eb02/2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต7,702,499.86รายละเอียด
26/09/2561PE-DPM-01/2018ประกวดราคาจ้างจัดหา Digital Power Meter เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบมิเตอร์ภายในสถานีไฟฟ้าให้สามารถอ่านข้อมูลพลังงานไฟฟ้า Online แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102,137,599.00รายละเอียด
25/09/2561กฟภ.กจน.ป(ค)-001-2562จัดซื้อคาปาซิเตอร์ จำนวน 2 รายการ58,500,195.60รายละเอียด
24/09/2561PEA-SPM3-Q2.13/2561ประกวดราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีไฟฟ้าบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี73,500,654.00รายละเอียด
21/09/2561PEA(S2)กกค.019/2561งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน จังวัดสุราษฎร์ธานี19,999,872.90รายละเอียด
20/09/2561น.3กบญ.(จซ.) EB 14/2561ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย8,516,768.79รายละเอียด
20/09/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 15/2561จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ6,234,151.70รายละเอียด
20/09/2561ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 14/2561จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ 6,154,020.47รายละเอียด
20/09/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-013-2561 เครื่องมือ - เครื่องใช้ 2 รายการ 9,530,062.00รายละเอียด
19/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-008-2561จัดซื้อ Electronic Energy Meter 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท์ ขนาด 5(100)แอมป์ จำนวน 58,501 เครื่อง93,894,105.00รายละเอียด
19/09/2561น.3 กบญ.(จซ.) EB3/2561 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ5,031,921.10รายละเอียด
19/09/2561PEA(S2)กบญ.033/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 1 เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 785 ต้น9,298,246.50รายละเอียด
19/09/2561อร.(ปอจ.)02/2561งานเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้า24,630,303.25รายละเอียด
17/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2561 จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน53,160,810.00รายละเอียด
13/09/2561จร.-คพญ.1-17/2561 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม (คพญ.1) (Lot 3) บริเวณถนนสุขุมวิท (ช่วงพัทยากลาง – พัทยาใต้, ฝั่งขวา) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี130,728,320.00รายละเอียด
13/09/2561ก.2กกค.(ยค)ป.04/2561เช่ายานพาหนะให้กับ กฟฟ.แหลมฉบัง5,270,820.00รายละเอียด
12/09/2561เลขที่ จร.-คพพ.1-06/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง Incoming 22 kV สถานีไฟฟ้ามุกดาหาร 1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.1) ณ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1)25,067,960.00รายละเอียด
12/09/2561จร.-คพจ.1-05/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line [สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – สถานีไฟฟ้าตรัง] – สถานีไฟฟ้าห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1)159,480,290.00รายละเอียด
12/09/2561PEA(S2)กบญ.035/2561จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สฟ.ถลาง 2 (ช่วงที่ 1-6) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เลขที่โครงการ 6109725338911,505,660.78รายละเอียด
11/09/2561ก.2 กบษ. 2713/2561จัดซื้อยานพาหนะ เพื่อรองรับการจัดตั้งการไฟฟ้าแหลมฉบัง ชั้น 325,788,070.00รายละเอียด
11/09/2561PEA-TSDP.9.4(F)-058/2561จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและพาดสาย งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 - สถานีไฟฟ้าปะทิว27,165,345.17รายละเอียด
11/09/2561PEA-ENE-BEMS-001/2561งานจ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ.12,674,150.00รายละเอียด
11/09/2561ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/2561ซื้อพัสดุกลุ่ม อุปกรณ์สำหรับต่อเข้าปลายสาย จำนวน 6 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/25617,825,963.95รายละเอียด
11/09/2561จร.-คพจ.1-24/2561งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงแยกหนองเสม็ด -ทางหลวงหมายเลข 3340 กิโลเมตรที่ 13+000 (ฝั่งซ้าย) และช่วงสถานีไฟฟ้าบ่อทอง (ชั่วคราว) - ทางหลวงหมายเลข 3340 กิโลเมตรที่ 13+000 (ฝั่งขวา) จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 45,148,650.00รายละเอียด
10/09/2561กฟภ.กบข.(ก)-001-2561ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง ระบบจัดการโครงข่ายสื่อสาร แบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) เลขที่ กฟภ.กบข.(ก)-001-2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)492,200,000.00รายละเอียด
10/09/2561C3IAHชช.036/2561, ก.3กบญ.(จซ.)2354/2561จัดซื้อพัสดุประเภท สายไฟ จำนวน 3 รายการ (C3IAHชช.036/2561)6,195,852.12รายละเอียด
07/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.2-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 125 คัน429,942,050.00รายละเอียด
07/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-006.1-2561จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 100 คัน354,170,000.00รายละเอียด
07/09/2561 กฟภ.กจต.ป(สว)-007-2561 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 288 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 66 ชุด55,688,506.31รายละเอียด
07/09/2561น.3กบญ.(จซ)ชB2/2561เช่ายานพาหนะ จำนวน 3 รายการ รวม 40 คัน ระยะเวลา 5 ปี44,631,840.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2D/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคใต้519,806,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2C/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคกลาง 919,451,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2B/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 492,842,000.00รายละเอียด
06/09/2561PEA-DDIP-DDC-2A/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และ อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร สาหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟเขตพื้นที่ภาคเหนือ441,268,000.00รายละเอียด
06/09/2561N2.EB(จซ.)-19 - 2561จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 (อุปกรณ์สายยึดโยง) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,486,746.54รายละเอียด
06/09/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-009-2561จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน116,961,700.00รายละเอียด
06/09/2561จร.(จส.2)-คชฟ.3-04/2561งานจ้างเหมา จัดหา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี Load Break Switch (เพิ่มเติม) จำนวน 25 ชุด ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)90,602,250.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q2.14/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา209,622,416.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q1.10/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าปะทิว จังหวัดชุมพร142,131,524.00รายละเอียด
05/09/2561PEA-SPM2-Q2.12/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา , สถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง , สถานีไฟฟ้าไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สถานีไฟฟ้าระนอง 2 จังหวัดระนอง และสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา121,492,969.00รายละเอียด
04/09/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)290,612,000.00รายละเอียด
04/09/2561PEA-M(F)-057/2561จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง กระบี่ (กฟผ.) – บริเวณ กม.ที่ 983+115 ทางหลวงหมายเลข 4 จ.กระบี่15,185,326.58รายละเอียด
04/09/2561จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)48/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.0x54.0 เมตร,รางระบายน้ำฝาปิดเหล็ก และรั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม จ.นครพนม (จป.ฉ.1กกค.(ยธ) 48/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,778,000.00รายละเอียด
04/09/2561น.3กบญ.(จซ)EB7/2561จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม.SAC17,976,000.00รายละเอียด
04/09/2561ก.2-ชบ.(คพ.)218/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพจ.1 ไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 25615,725,035.00รายละเอียด
04/09/2561TFM-PTM-01/2018ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)265,184,520.00รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.3-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 271,700 เครื่อง107,856,749.00รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 353,625 เครื่อง140,698,232.25รายละเอียด
03/09/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2561จัดซื้อ มิเตอร์ 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 474,575 เครื่อง188,392,037.75รายละเอียด
03/09/2561จก.13/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับดิน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ฯลฯ ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒)21,400,000.00รายละเอียด
31/08/2561PEA-SPM2-Q2.01/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 282,356,522.00รายละเอียด
31/08/2561กฟภ.กจน.ป(ย)-001-2561รถบรรทุก 3 ตัน, 4 ตัน และ 6 ตัน357,820,822.88รายละเอียด
31/08/2561กฟภ.กจน.ป(ผ)-005-2561จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 56 รายการ 198,372,650.00รายละเอียด
31/08/2561SMC-CM-01-2018ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cellular Network เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU และ GPRS Front-End Processor เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,282,509.56รายละเอียด
30/08/2561C3IAH ชช.030/2560, ก.3กบญ.(จซ.) 2236/2561จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ7,594,096.02รายละเอียด
29/08/2561ต.1กฟอ.บสพ.(บห.)887/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ (ห้องทำงานด้านขวา) ขนาด 9.00x 22ม.ถนนลาน คสล.,รางระบายน้ำขนาด 0.30 เมตร (ฝาปิดเหล็ก) ที่ กฟอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์5,564,000.00รายละเอียด
28/08/2561PEA-TSDP9.4-ฺCBN/2561งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าจอมบึง จังหวัดราชบุรี9,922,003.00รายละเอียด
28/08/2561PEA-PEA-TSDP9.4-ฺBSR/2561จ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,789,109.00รายละเอียด
28/08/2561ต.1จบง.(บห)1375/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ(ห้องทำงานด้านซ้าย)ขนาด9.00 x22.00 ม.ถนนลาน คสล.,รางระบายน้ำขนาด 0.30เมตร(ฝาปิดเหล็ก)และรั้่วคอนกรีตบล็อคทึบพร้อมกำแพงกันดินที่ กฟอ.จอมบึง5,350,000.00รายละเอียด
28/08/2561น.1ลพ.(e-bid)02/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่สำนักงาน กฟจ.ลำพูน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,275,226.00รายละเอียด
28/08/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-012-2561อุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง5,605,776.01รายละเอียด
27/08/2561PEA-TDDP1-CAB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าชะอำ 2 จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,287,971.00รายละเอียด
27/08/2561PEA-TSDP9.3-3.17/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 284,792,591.00รายละเอียด
27/08/2561SMC-DES-I-05/2018งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ Video wall ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่23,723,419.40รายละเอียด
27/08/2561PEA-SPM1-Q1.06/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)278,212,091.00รายละเอียด
24/08/2561N2.EB.(จซ.)-21/2561จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 36 รายการ18,210,410.25รายละเอียด
24/08/2561N2.EB.(จซ.)-20/2561จัดซื้อ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 27 รายการ11,096,682.17รายละเอียด
23/08/2561กฟภ.กจน.ป(ซ)-003-2561จัดซื้อ Inductive Voltage transformer และ Current transformer ระบบ 115 kV11,470,400.00รายละเอียด
23/08/2561N2.EB(จซ.)22/2561จัดซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 8 รายการ10,202,375.10รายละเอียด
22/08/2561จก.12/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี37,450,000.00รายละเอียด
22/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-004-2561ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) 18,341,121.96รายละเอียด
22/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-003-2561ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) 106,668,384.10รายละเอียด
22/08/2561PEA-I(กคบ)-009/2561จ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่11,143,301.00รายละเอียด
22/08/2561PEA-DDIP-DDC-1/2018ประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS)1,305,400,000.00รายละเอียด
21/08/2561ต.1 สวี(บง.)894/2561จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์(ห้องทำงานด้านซ้าย)ขนาด 9.00x22.00 ม. โรงจอดรถยนต์ ขนาด6.00x25.00 ม. ถนน-ลาน คสล., รางระบายน้ำขนาด 03.0ม.(ฝาปิดเหล็ก) และรั่วคอยกรีตบล็อกทึบพร้อมกำแพงกันดินที่ กฟส.อ.สวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7,490,000.00รายละเอียด
21/08/2561PEA-M(F)-059/2561จัดจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด51,639,417.57รายละเอียด
21/08/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)11/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ถนน ฝายและระบบส่งน้ำ ที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 9,892,043.00รายละเอียด
21/08/2561น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)10/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ถนน ฝายและระบบส่งน้ำ ที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แม่เทย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 12,322,120.00รายละเอียด
20/08/2561PR-PEA-099/2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2562 (e-bidding)15,000,000.00รายละเอียด
20/08/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding017/2561ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 23 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566 ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,056,240.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.1-NUA/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)126,043,325.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.2-NEA/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)187,693,943.00รายละเอียด
20/08/2561จก.15/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสารและสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่100,259,000.00รายละเอียด
20/08/2561PEA-TSDP9.2-BRB/2561ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)161,973,818.00รายละเอียด
20/08/2561ก.2-บฉ.(กส.)/1075/2561จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง1,298,659.00รายละเอียด
17/08/2561ฉ.2 กกค.ยธ.(จัดจ้าง) 10/2561จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ(แบบตอกเสาเข็ม) และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ กฟจ.มหาสารคาม2,939,825.00รายละเอียด
17/08/2561PEA-TSDP9.3-3.18/2561งานจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าอมตะนคร 2 จังหวัดชลบุรี295,684,656.00รายละเอียด
17/08/2561จก.9/2561ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)403,275,727.21รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ร)-003-2561็Hardware จำนวน 17 รายการ38,385,410.05รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ม)-005-2561จัดซื้อ Smart Meter จำนวน 3 รายการ94,452,110.00รายละเอียด
17/08/2561PEA-TSDP9.3-3.16/2561งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา297,179,339.00รายละเอียด
17/08/2561กฟภ.กจน.ป(ช)-002-2561ชุดต่อปลายสายเคเบิ้ล46,609,200.00รายละเอียด
16/08/2561กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561จัดซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน – เมตร จำนวน 3 คัน28,890,000.00รายละเอียด
15/08/2561กฟภ.กจต.ป(ไอที)-004-2561จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ทดแทนและเพิ่มเติม จำนวน 1,393 ชุด 12,537,000.00รายละเอียด
15/08/2561ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding018/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2561 เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding018/256117,843,106.00รายละเอียด
15/08/2561PEA-I(กคบ)-008/2561ประกวดราคาจ้างงาน Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,231,230.00รายละเอียด
15/08/2561กฟภ.กจน.ป(บ)-002-2561Animal Barrier , Cutout Bracket6,741,000.00รายละเอียด
15/08/2561น.1 กกค.(กร.)(ซปก.)(e-bid)015/2561ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกเขื่อนแม่ปาย-สี่แยก เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,620,288.89รายละเอียด
10/08/2561PEA-I(EB)-001/2561ซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS)21,956,400.00รายละเอียด