ประกาศร่าง TOR
ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด 2345 ประกาศ
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ
(บาท)
เรียกดู
18/04/2557e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ) 3/2557จัดซื้ออุปกรณืสายยึดโยง จำนวน 4 รายการ14,425,360.00รายละเอียด
18/04/2557e-Auction : ซป.ฉ.1(บพ)2/2557จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ9,304,938.00รายละเอียด
18/04/2557PEA-TSDP9.4-3.3AB/2556จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง สวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี, หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 115-33 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 33 เควี ที่สถานีไฟฟ้าท้ายเหมือง และป่าตอง ตาม คพส.9.4 ล็อตที่ 3 140,026,800.00รายละเอียด
09/04/2557PEA.ก.1(บพ)-M-002/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 33 รายการ10,763,679.00รายละเอียด
08/04/2557PEA-M(F)-029D/2014 จัดเช่า รถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)8,910,000.00รายละเอียด
08/04/2557PEA-M(F)-029C/2014จัดเช่า รถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)31,038,000.00รายละเอียด
08/04/2557PEA-M(F)-029B/2014 จัดเช่า รถยนต์ตู้โดยสาร (หลังคาสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 22 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)24,420,000.00รายละเอียด
08/04/2557PEA-M(F)-029A/2014 จัดเช่า รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 48 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 58,752,000.00รายละเอียด
08/04/2557PEA-SCIP.1-01/2014งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 เควี ไปยังเกาะมะพร้าว และเกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 91,000,000.00รายละเอียด
03/04/2557PEA-004/2014จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)49,784,305.00รายละเอียด
03/04/2557PEA-011/2013จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า18,912,600.00รายละเอียด
01/04/2557PEA-I(F)-031/2013จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้า 22-33 เควี จำนวน 4 คัน28,384,000.00รายละเอียด
31/03/2557PEA-M-015A/2014จัดซื้อ SURGE ARRESTERS131,426,790.00รายละเอียด
31/03/2557PEA-M-015B/2014จัดซื้อ SURGE ARRESTERS60,063,000.00รายละเอียด
27/03/2557PEA-TSDP9.4-3.5/2556จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 แบบ GIS ตาม คพส.9.4300,156,100.00รายละเอียด
27/03/2557PEA-I(F)-001/2014จัดซื้อ Control unit for recloser with interconnecting control cable จำนวน 60 ชุด11,520,000.00รายละเอียด
26/03/2557PEA-I(F)-006/2014จัดซื้อ AUTOMATIC SWITCHING EQUIPMENT FOR HV POWER CAPACITOR BANK ระบบ 22 เควี จำนวน 25 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 6 ชุด15,918,000.00รายละเอียด
26/03/2557PEA-I(F)-005/2014จัดซื้อ Remote Controlled Switches (RCS) ระบบ 22 เควี จำนวน 200 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 32 ชุด33,232,000.00รายละเอียด
25/03/2557PEA-TSDP.8.2(BU)-002/2557จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.ท้ายเหมือง – สฟ.บ้านเขาหลัก จ.พังงา15,501,532.00รายละเอียด
25/03/2557PEA-I(F)-014/2014จัดซื้อระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ จำนวน 82 ชุด17,343,000.00รายละเอียด
25/03/2557PEA-(BU)-069/2556จัดซื้อรีเลย์เพื่อปรับปรุงระบบป้องกัน 115 kV ที่สถานีไฟฟ้าระยอง 2, สถานีไฟฟ้าบ่อวิน 1, สถานีไฟฟ้าบ่อวิน 2 และสถานีไฟฟ้าบ้านฉาง9,868,104.00รายละเอียด
20/03/2557PEA-MDS-ABC/2557จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Modular (Compact) Substation ระบบ 115/22 เควี ขนาด 50 MVA จำนวน 11 ชุด ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์850,048,000.00รายละเอียด
18/03/2557จร.-คคด.-03/2556 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเยาวราช จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)30,520,500.00รายละเอียด
13/03/2557-หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง0.00รายละเอียด
12/03/2557ปก.ก.2-กบง.014/2557จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม OVER LINE HARDWARE from No. 93-2 จานวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255712,179,244.00รายละเอียด
12/03/2557PEA-C(F)-001B/2014จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,100 กม.80,003,000.00รายละเอียด
12/03/2557PEA-C(F)-001A/2014จัดจ้าง ทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1,000 กม.72,730,000.00รายละเอียด
11/03/2557จร.-คชฟ.3-08/2556ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตาม คชฟ.3 ในเขตพื้นที่ กฟน.2 (Lot 5)48,897,000.00รายละเอียด
11/03/2557ก.2กวบ.(ก.)ปก.001/2557จัดเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18,426,000.00รายละเอียด
10/03/2557ปก.ก.2-กบง.015/2557จัดซื้อพัสดุรองกลุ่ม GALVANIZED STEEL WIRE จานวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟก.2 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255718,433,230.00รายละเอียด
10/03/2557PEA-001/2014จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง 88,042,640.00รายละเอียด
10/03/2557PEA-M-008/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)96,350,000.00รายละเอียด
10/03/2557PEA-M-010/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)135,102,800.00รายละเอียด
10/03/2557PEA-M-012/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)200,861,000.00รายละเอียด
10/03/2557PEA-CNM-01/2014งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 2 428,413,480.00รายละเอียด
07/03/2557จร.-คชฟ.3-01/2557จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (Lot 3)140,180,000.00รายละเอียด
06/03/2557PEA-M-006B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)154,425,000.00รายละเอียด
06/03/2557PEA-M-006A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)166,495,000.00รายละเอียด
06/03/2557PEA-M-004B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)116,412,000.00รายละเอียด
06/03/2557PEA-M-004A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 3)153,690,000.00รายละเอียด
05/03/2557PEA-TSDP.9.1(BU)-040/2555จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ ระบบ 115 เควี และหม้อแปลงขนาด 25 เอ็มวีเอ พร้อมสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี เพิ่มเติมที่สถานีไฟฟ้าหันคา จ.ชัยนาท12,030,000.00รายละเอียด
04/03/2557PEA-I-012/2013จัดซื้อ Insulation cover36,900,000.00รายละเอียด
03/03/2557PEA-I(F)-008/2014จัดซื้อ รีโคลสเซอร์ 3 เฟส (ชนิด Solid dielectric) ระบบ 22 เควี จำนวน 50 ชุด และระบบ 33 เควี จำนวน 10 ชุด28,145,000.00รายละเอียด
28/02/2557PEA-M(F)-022B/2014จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x6 ต.มม. จำนวน 1,050 กม.44,205,000.00รายละเอียด
28/02/2557PEA.ก.1(บพ)-M-003/2557จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 4 รายการ15,897,450.00รายละเอียด
26/02/2557PEA-E(F)-015/2013จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 13 คัน (ระยะเวลาเช่า 5 ปี)15,912,000.00รายละเอียด
26/02/2557PEA-I(F)-012/2014จัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการไฟฟ้าสาขา จำนวน 270 ชุด12,960,000.00รายละเอียด
24/02/2557PEA-I(F)-011/2014จัดซื้อจอภาพ Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 482 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน 537 ชุด16,258,594.00รายละเอียด
18/02/2557จร.-คชฟ.3-10/2556 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop line ช่วงสถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา – สถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 จังหวัดปัตตานี268,478,300.00รายละเอียด
17/02/2557ฉ3 กบง.(บพ.)ปก.002/2557จัดซื้อพัสดุรอง OVERHEAD LINE HARDWARE จานวน 29 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255711,534,040.00รายละเอียด
17/02/2557ฉ3 กบง.(บพ.)ปก.001/2557จัดซื้อ GALVANIZED STEEL WIRE จานวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 255724,228,300.00รายละเอียด
17/02/2557PEA-M-019C/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS2,526,600.00รายละเอียด
17/02/2557PEA-M-019B/2014 จัดซื้อ TRANSFORMERS7,931,520.00รายละเอียด
17/02/2557PEA-M-019A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS29,335,120.00รายละเอียด
12/02/2557PEA-M-036/2013จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน62,200,000.00รายละเอียด
11/02/2557จร.-คพส.9.1-02/2556ประกวดราคางานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง Tap Line(สถานีไฟฟ้าน่าน 1 - สถานีไฟฟ้าปัว) - สถานีไฟฟ้าเวียงสา จังหวัดน่าน48,516,000.00รายละเอียด
05/02/2557PEA-I-034/2013จัดซื้อ รถยนต์บรรทุก 2 ตัน 6 ล้อ64,600,000.00รายละเอียด
04/02/2557PEA(S2)002/2557จ้างเหมาเอกชนขนส่งน้ำมันดีเซล 19,251,000.00รายละเอียด
03/02/2557PEA-M-020/2014จัดซื้อ WATTHOUR METER9,830,240.00รายละเอียด
29/01/2557PEA-TSDP.9.4(BU)-057/2556จ้างเหมาค่าแรงพร้อมวัสดุงานก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 – สถานีไฟฟ้าอ่าวนาง จ.กระบี่14,647,460.00รายละเอียด
24/01/2557PEA-E-008/2013จัดซื้อ วัสดุด้านช่าง16,581,182.00รายละเอียด
23/01/2557PEA-DSRP3-3.5/2556จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor ที่สถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 1 , สีคิ้ว และศรีสะเกษ224,317,000.00รายละเอียด
22/01/2557PEA-FRTU-PUK109/2013จ้างเหมาจัดหา และตั้งอุปกรณ์ FRTUs พร้อมวิทยุสื่อสาร สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ SCADA/DMS ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต(ครั้งที่๒)21,047,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-012/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)200,861,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-010/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)135,102,800.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-006B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)154,425,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-006A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)166,495,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-008/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)96,350,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-004B/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)116,412,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-M-004A/2014จัดซื้อ TRANSFORMERS (ครั้งที่ 2)153,690,000.00รายละเอียด
21/01/2557PEA-LED-01RD/2556จัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด(ถ้ามี)140,600,000.00รายละเอียด
20/01/2557PEA-E(F)-001/2014จัดเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจดหน่วยร่วมกับเทคโนโลยี GPS และ GPRS จำนวน 629 ชุด 37,740,000.00รายละเอียด
16/01/2557PEA-DSD-19/2013จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบสื่อสาร (Backup Link)49,729,000.00รายละเอียด
15/01/2557วธ.๑/๒๕๕๗งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อเนกประสงค์) ฯลฯ ที่ กฟฉ.๓ จ.นครราชสีมา105,415,500.00รายละเอียด