รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.แม่ริม (กฟส.อ.แม่แตง) น.1มร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561
รายละเอียด จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ กฟย.ช่อแล (เดิม) จำนวน 1200 ต้น 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ กม.14ถ.แม่มาลัย-ปาย จำนวน 600 ต้น 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จุดส่งมอบ สฟฟ.แม่ริม จำนวน 568 ต้น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 17,678,043.52 บาท
วันที่ประกาศ: 30/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 04/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: amphon.dan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 71/6 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 โทรศัพท์:  053-861203         โทรสาร: 053-297176
ผู้ทำการบันทึก: อำพล แดงสด
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
161037493884_1_201832917145971.pdf
261037493884_1_2018329171319645.pdf
361037493884_1_2018329171416176.pdf
4annoudoc_S50650000036_61037493884.html
5doc_S50650000036_61037493884.html
64แบบเปิดเผยราคากลาง คอนกรีต-แม่ริม.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป