logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.3 กกค.ยค.(E).-001/2561
เรื่อง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้งานในภารกิจของ กฟภ. จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน(ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1.รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 19 คัน สีขาวหรือสีเทา 2. รถแวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 6 คัน สีขาวหรือสีเทา 3. รถยนต์ตู้นั่งโดยสารขนาด 12 ที่นั่งหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี. จำนวน 4 คัน สีขาวหรือสีเทา 4. รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน สีขาวหรือสีเทา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
33,133,620.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
www.pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 ม.1 ต.ไทยยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท์
034-339-140 ต่อ5-10173
โทรสาร
034-339-149
ผู้บันทึกข้อมูล
พุฒิพงศ์ ไล่กระโทก

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเป็ครถยนต์เช่าสเป็ครถยนต์ 30 คัน.PDF
2เอกสารเพิ่มเติม03)เงื่อนไขการเช่ารถยนต์เพิ่มเติม.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น