หัวข้อข่าว/ประกาศ กฟต.2ร่วมกับไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและไฟฟ้าในสังกัดเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย อข.ต.2
รายละเอียด นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ตรวจประเมิน การปฏิบัติงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการไฟฟ้าในสังกัดโดยมีนายไพบูลย์ จิโนวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหาร รายงานถึงความพร้อมในการตรวจรับการประเมิน เพื่อให้งานผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัดตามเป้าหมายขององค์กรที่ห้องประชุมชั้น4 การไฟฟ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555
ไฟล์แนบ st2-5 - work.doc
ข่าว/ประกาศ โดย กฟจ.สฎ. ( นำเสนอข้อมูลโดย คุณ นพดล อินทรักษ์ )
เมื่อวันที่ 23/04/2012