หัวข้อข่าว/ประกาศ แสดงความยินดีกับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ ๑๒
รายละเอียด นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผวก. คนใหม่รับการแสดงความยินดีจากผู้บริหารสายงานจำหน่ายและบริการ (ภาค ๓)ภายใต้การนำของนายโชคจุน สุคันธาพฤกษ รผก.(จ๓) ณ ห้องทำงาน ผวก. ชั้น ๒๑ อาคาร ๔

ไฟล์แนบ แสดงความยินดี นายนำชัย ผวก. กฟภ.pdf
ข่าว/ประกาศ โดย กบว.(ภ3) ( นำเสนอข้อมูลโดย คุณ ณัฐเนตร ศรีนวล )
เมื่อวันที่ 12/12/2012